Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir. http://dergipark.gov.tr/ E-posta ve diğer yöntemlerle gönderilen çalışmalar dikkate alınmamaktadır