YIL: 2006 CİLT: I SAYI: I-II (Özel Sayı)

2006 VOLUME: I-I, I-II (Special Issue)

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2006 Cilt:I Sayı: I-II (Özel Sayı)

EXPANDING GLOBAL ACCESS TO KNOWLEDGE: THE ROLE OF THE UNIVERSITY  Risa L. Lieberwitz

BİLGİ EKONOMİSİNDE PARADİGMAL ARAYIŞLAR: EKONOMİDE BİLİŞSEL, CONNECTİONİST VE COMPUTATİONALİST YAKLAŞIMLAR (PARADIGMATIC INQUIRY IN THE KNOWLEDGE ECONOMY: COGNITIVE, CONNECTIONIST AND COMPUTATIONAL APPROACHES) Hüsnü Erkan-Canan Erkan

HEALTH, HUMAN CAPITAL AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL STUDY ON CHINAYing Fan, Yu Wang, Yi-Ming Wei

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE YABANCI DOĞRUDAN YATIRIM AKIMLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: TÜRKİYE İÇİN KOİNTEGRASYON ANALİZİ, 1980-2004 (THE INTERACTION BETWEEN INVESTMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND FLOWS FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION ANALYSIS FOR TURKEY, 1980-2004) Hilal Bozkurt-Gülten Dursun

BİLGİ TOPLUMUNDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YÖNETİMİ: BAŞLICA EĞİLİMLER, GELİŞMELER VE BOLOGNA SÜRECİ (RESTRUCTURING AND MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN KNOWLEDGE SOCIETY: MAJOR TRENDS, DEVELOPMENTS AND THE BOLOGNA PROCESS) Ahmet Nohutçu

LABOR RELATIONS IN THE INFORMATION ECONOMY: THE GERMAN AUTOMOTIVE SECTOR AS TEST CASE Ian Greer

PETROLEUM KNOWLEDGE MANAGEMENT IN IRAN OIL INDUSTRY (1964-1979) M.R.Mehdizadeh, N.Zahmati

ASSESSING THE QUALITY OF THE OFFICIAL TOURISM WEBSITES OF EU COUNTRIES AND CANDIDATES  IN  MEDITERRANEAN  REGION Uğur Yozgat Hande Serim Bahadınlı

BİLGİ-İKTİDAR EKSENİNDE YÖNETİM BİLİMLERİNİN İDEOLOJİYE ALET EDİLMESİ - MANAGEMENT SCIENCE AS AN IDEOLOGICAL TOOL IN TERMS OF KNOWLEDGE-POWER AXIS Feyzullah Eroğlu

                                                                                                                                                                                                                     

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)