YIL: 2010 CİLT: V SAYI: II

2010 VOLUME: V FALL

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2010 Cilt:V Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S

EARNING THEIR WAY OUT OF POVERTY: A BRIEF OVERVIEW
Gary S. FIELDS
                                                   

                                                                                                                 
1- EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ /  THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION, HEALTH AND ECONOMIC GROWTH: AN ANALYSE FOR TURKEY
 Hilal BOZKURT  
                                                                                                                                                          

2- BEŞERİ SERMAYE, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE NEDENSELLİK ANALİZİ / HUMAN CAPITAL, EXPORT AND ECONOMIC GROWTH: ANALYSIS OF CAUSALITY FOR TURKISH ECONOMY
Murat Can GENÇ-Mustafa Kemal DEĞER-Metin BERBER  
                                                                               

3- THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND CAPITAL FORMATION IN EMERGING ECONOMIES: "THE CASE OF THE TURKISH ECONOMY"       
Talat ULUSSEVER
                                                                                                                                                       

4- A CASE STUDY OF DECISION MAKING PROCESS OF BUYING IN AGILE MANUFACTURING SYSTEMS
I.Figen GULENC - Ozlem ARACI
                                                                                                                              

5- TÜKETİCİ GÖZÜYLE PAZARLAMA:  METAFORLARLA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGI VE TUTUMLARIN İNCELENMESİ / MARKETING FROM THE CONSUMERS’ PERSPECTIVE: AN EXAMINATION OF CONSUMERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS MARKETING VIA METAPHORS
 Remzi ALTUNIŞIK-Nilgün SARIKAYA
                                                                                                                

6- İKTİSAT TARİHİ’NDE DEĞER YARATMAK: DANIŞMAN, YÖNTEM VE HAZIRLAYAN TEMELİNDE, TÜRKİYE’DE İKTİSAT TARİHİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / ACCOMPLISMENT IN ECONOMIC HISTORY: AN EVALUATION ON GRADUATE STUDIES IN ECONOMIC HISTORY IN TURKEY WITH SPECIAL ATTENTION TO SUPERVISOR, METHOD AND CANDIDATE
Rahmi Deniz ÖZBAY- Arzu VARLI
                                                                                                                          

7- ANALYSIS OF THE STABILITY OF INFLATION IN INFLATION TARGETING COUNTRIES VIA CONTROL CHARTS
Ismail H. GENC- Kim Heng CHEN 
                                                                                                                          

8- THE CAUSES AND RAMIFICATIONS OF THE 2008-2009 MELTDOWN OF THE FINANCIAL MARKETS ON THE GLOBAL ECONOMY

M. Raquibuz ZAMAN                                                                                                                                                   

9- ASİMETRİK BİLGİ ÇERÇEVESİNDE 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İNCELENMESİ / ANALYSIS OF THE 2008 GLOBAL CRISIS IN THE CONTEXT OF ASYMMETRIC INFORMATION
Demet VARDARERİ-Gülten DURSUN
                                                                                                                    

10-FİNANSAL PİYASALARDA BİLGİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BANKALARIN ROLÜ/ THE ROLE OF BANKS ON SOLVING OF INFORMATION PROBLEMS IN FINANCIAL MARKETS
Vedat CENGİZ
                                                                                                                                                               

11- TÜRK YÖNETİCİLER BİLGİ YÖNETİMİNDEN NE ANLIYOR? WHAT DO TURKISH MANAGERS UNDERSTAND FROM KNOWLEDGE MANAGEMENT?
Mehmet Ali KÖSEOĞLU-Mehmet BARCA-Kemal KARAYORMUK
                                               

12- E-GOVERNMENT AND INNOVATION POLICIES IN UNIVERSITIES, CASE OF DEVELOPING COUNTRIES
Seyed Kamal VAEZI
                                                                                                                                                                                                                       

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)