YIL: 2010 CİLT: V SAYI: II

2010 VOLUME: V FALL

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2010 Cilt:V Sayı: II

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S

1- EXPLORING WRITING IN THE WORKPLACE: IMPLICATIONS FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Mesut AKDERE- Ross E. AZEVEDO                                                                                                                              
2- TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990–2009 / COINTEGRATION AND CAUSALITY BETWEEN R&D INVESTMENT EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
Muammer YAYLALI-Yusuf AKAN-Cem IŞIK                                                                                                              
3- AR&GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ /  THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS
Murat Can GENÇ-Yeşim ATASOY                                                                                                                                
4- DETERMINANTS OF R&D INVESTMENT: A STUDY OF OECD COUNTRIES
Majid SAMETI-Homayoun RANJBAR-Shahrzad ANOUSHEH                                                                                 
5- TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISON OF SCIENCE AND TECHONOLOGY POLICIES IN TURKEY AND SOUTH KOREA
Hüseyin AĞIR                                                                                                                                                                   
6- A FRAMEWORK FOR SYSTEMATIC APPLICATION AND MEASUREMENT OF THE INNOVATION MANAGEMENT PROCESSES 
Nader NADA                                                                                                                                                                    
7- CONTRIBUTION OF THE NEW ECONOMY TO THE PROFITABILITY OF TURKISH FIRMS: A SECTORAL ANALYSIS / YENİ EKONOMİNİN TÜRK ŞİRKETLERİNİN KARLILIKLARINA KATKISI: SEKTÖREL BİR ANALİZ
Arzdar KIRACI-Murad TİRYAKİOĞLU                                                                                                                        
8- KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI / A FIELD STUDY ON THE PERSPECTIVES OF COMPANIES LOCATED IN KAHRAMANMARAS REGARDING INNOVATION ACTIVITIES
Salih YEŞİL- Ömer ÇINAR - Erdem UZUN                                                                                                                                      
9- TÜRKİYE KÜRESEL AĞA HAZIR MI? BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ, BEŞERİ KALKINMA İNDEKSİ VE AĞA HAZIRLIK İNDEKSİ GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / IS TURKEY READY FOR GLOBAL NETWORK? A REVIEW ON THE KNOWLEDGE ECONOMY INDEX, THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND THE NETWORKED READINESS INDEX
İbrahim Güran YUMUŞAK-Mahmut BİLEN                                                                                                                  
10- YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ KONUMU / TURKEY’S POSITION IN THE EUROPEAN COMMUNITY IN TERMS OF LIFELONG LEARNING AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Bahar BERBEROĞLU                                                                                                                                                      
11- ABD YÜKSEKÖĞRETİMİ’NDE İNTERNETE DAYALI EĞİTİM: KAMU SEKTÖRÜNDE LİDERLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ / ONLINE EDUCATION IN THE U.S. A. HIGHEREDUCATION: CASE OF LEADERSHIP IN THE PUBLIC SECTOR PROGRAM
Ali Osman ÖZTÜRK                                                                                                                                                        
12- PERFORMANCE DETERMINATION MODEL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT FOR TAKAFUL INDUSTRY IN MALAYSIA
Mohamad bin Ab.HAMID-N.M. bin Ab. RAHMAN-N. I. binti YA’AKOB-Rubayah binti YAKOB                          
13- KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS AND TECHNOLOGY CAPACITY IN A SOCIAL SCIENCES NETWORK RESEARCH
Lucia Patricia CARRILLO VELÁZQUEZ                                                                                                                        
14- A NEW FRAMEWORK TO EXTRACT KNOWLEDGE BY TEXT MINING TOOLS
Domenico CONSOLI                                                                                                                  

                                                                                                                         

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)