YIL: 2011 CİLT: VI SAYI: I

2011 VOLUME: VI SPRING

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 Cilt:VI Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                      

1- REVISITING ACCOUNTING IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
Manivannan Senthil VELMURUGAN
                                                                                                                             
2- ALLEVIATING THE INFORMATION PROBLEM IN MATE SELECTION: CHOICE OF THE LENGTH OF COURTSHIP AND THE DEGREE OF COMMITMENT
Şevket Alper KOÇ-Hakkı Cenk ERKİN
                                                                                                                           
3- THE INFLUENCE OF ALTRUISM, SELF EFFICACY AND TRUST ON KNOWLEDGE SHARING
Eugene Okyere-KWAKYE-Khalil Md NOR-Seyyedali ZIAEI
                                                                                        
4- ANALYZE OF INTERRELATION BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ORGANIZATION
Ludmila Mládková     
                                                                                                                                              
5- DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCIES BY STUDENT MOBILITY
Vilmante KUMPIKAITE- Kęstutis DUOBA   
                                                                                                              
6- EMOTIONAL INTELLIGENCE: AN EMPIRICAL TEST AMONG MALAYSIANS
Nik Mutasim Nik A.RAHMAN-D.KHAIRUDDIN-J. MUHAMAD      
                                                                                      
7- THE DEVELOPMENT AND TRANSFER OF SCHOLARLY MARKETING THOUGHT IN TURKEY: A SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF MASTER AND PHD THESES 1980 – 2008 IN AN EMERGING MARKET COUNTRY
Gerhard A. WÜHRER-F. Zeynep BİLGİN-Elif KARAOSMANOĞLU        
                                                                 
8- THE LINK BETWEEN COMPETITIVE PRIORITIES OF THE FIRM, CULTURAL CHARACTERISTICS OF ITS TOP MANAGERS AND INNOVATION PERFORMANCE: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY
Salih YEŞİL-Arif Selim EREN
                                                                                                                                         
9- REKLAM ORTAMI OLARAK SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ VE BİR ARAŞTIRMA / SOCIAL NETWORKING SITES AS A ADVERTISING ENVIRONMENTS AND A RESEARCH
Şenol HACIEFENDİOĞLU
                                                                                                                                             
10- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE BİLGİ SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMA KATKISI / THE CONTRIBUTION OF THE INFORMATION SECTOR TO THE EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION AND IN TURKEY
Hayriye ATİK-Aytekin ALTIPARMAK
                                                                                                                          
11- BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA KENTSEL DEĞİŞİM VE BİLGİ KENTLERİ / URBAN CHANGE AND INFORMATION CITIES IN THE WAY OF BECOMING INFORMATION SOCIETY
Şafak KAYPAK
                                                                                                                                                                
12- BİLGİ ÇAĞINDA DEĞİŞEN SOSYAL HAREKETLER: SANAL EYLEMLER / CHANGING SOCIAL MOVEMENTS IN INFORMATION AGE: ONLINE MOVEMENTS
Yılmaz BİNGÖL-Nihal TANRIVER
                                                                                                                                
13- TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE ÇOCUK YOKSULLUĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME / A STUDY ON POVERTY AND CHILD POVERTY IN TURKEY
Özlem DURGUN      
                                                                                                                                                        
14-TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BASEL II UZLAŞISI’NA UYUM FAALİYETLERİ VE SEKTÖRDEKİ OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI / ACCORDANCE ACTIVITIES OF THE BANKING SECTOR TO BASEL II ACCORD IN TURKEY AND  A SURVEY RELATED TO ASSESSING  PROBABLE EFFECTS IN BANKING SECTOR

Mustafa ÇALIŞIR -İlhan ŞAHİN

15- WALLERSTEIN: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ BİR PARADİGMA İHTİYACI / WALLERSTEIN: THE NEED OF A NEW PARADIGM IN THE SOCIAL SCIENCES
İsmail Hira  

16- STRATEGIES FOR ALLOCATING RADIO FREQUENCIES: FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION WIRELESS SPECTRUM AUCTIONS
Rasim ÖZCAN                                                                                                                                                                     

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)