YIL: 2011 CİLT: VI SAYI: II

2011 VOLUME: VI FALL

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Fatih Savaşan

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 Cilt:VI Sayı: II

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                      

1- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKELER BAĞLAMINDA KÜRESEL BİR ANALİZ / The Impact of Information and Communication Technologies on Economic Freedom: A Global Cross-Country Analysis
Ufuk TÜREN – Yunus GÖKMEN – Hakan DİLEK                                                                                                    

2-EDUCATION AND INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN B&H. ENTERPRISES
Sanvila VUK                                                                                                                                                                    

3-MERKEZİYETÇİLİKTEN YENİ MERKEZİYETÇİLİĞE: MACARİSTAN’DA YEREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR / Between CentralIzatIon and RecentralIzatIon: RegIonal PolIcIes in Hungary
Aziz TUNCER - M.Fatih Bilal ALODALI                                                                                                                    
 
4-DEMOKRATİKLEŞME VE EKONOMİK KALKINMA: ETKİLEŞİM ANALİZİ / DEMOCRATIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE INTERACTION ANALYSIS
Sinan ÇUKURÇAYIR – Keramettin TEZCAN                                                                                                        

5-LIFE SYTLES AND HEALTH PROBLEMS OF TURKISH YOUTH STUDYING IN SECONDARY SCHOOLS OF ROTTERDAM
Fahri ÇAKI – Kadir CANATAN                                                                                                                                   

6-STUDENTS’ PERCEPTIONS OF IT SUPPORTED LEARNING
Meliha HANDZIC – Merdžana OBRALIC – Emir CICKUSIC                                                                          

7-BİÇİMSEL VE BİÇİMSEL OLMAYAN İLETİŞİM, YÖNETİCİ İLE KURUMA DUYULAN GÜVEN VE ÜSTÜN UZMANLIK GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A STUDY ON THE RELATIONSHIPS AMONG FORMAL AND INFORMAL COMMUNICATION, TRUST IN SUPERVISOR AND ORGANIZATION, AND SUPERVISORY EXPERT POWER
Nurdan ÖZARALLI – Alev TORUN                                                                                                                      

8-TAKIM ESASLI PERFORMANS ÖLÇME SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR İNCELEME / A REVIEW ON FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF TEAM-BASED PERFORMANS MEASUREMENT SYSTEMS
Aydın YILMAZER                                                                                                                                                     

9-HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: KARS’TAKİ DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ’NDE BİR ARAŞTIRMA /  THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION: A RESEARCH AT PUBLIC AND UNIVERSITY HOSPITALS IN KARS
Sebahattin YILDIZ – Sevda Eliş YILDIZ                                                                                                             

10-BİLGİ PAYLAŞIMI BAKIMINDAN DEVLET SIRRI KAVRAMI VE ULUSAL GÜVENLİK / SHARING INFORMATION WITH REGARD TO THE STATE SECRET CONCEPT AND THE NATIONAL SECURITY
Mehmet Ali ZENGİN                                                                                                                                                  
11-AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA BİLİM VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN AB-27 ÜLKELERİ KARŞISINDAKİ MEVCUT DURUMU / CURRENT SITUATION OF TURKEY TOWARDS THE EU-27 COUNTRIES IN TERMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON THE WAY TO THE EUROPEAN UNION
Selahattin KAYNAK

12- DEVLETİN İKTİSADİ BÜYÜMEDEKİ ROLÜ /  THE ROLE OF THE STATE OF ECONOMIC GROWTH

M.L.ARSLAN

 

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)