YIL: 2013 CİLT: VIII SAYI: I

2013 VOLUME: VIII SPRING
 

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Prof. Dr. Hamza Ateş

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Gökhan Umut

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Tahsin Bakırtaş Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat Sekmen Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2013 Cilt:VIII Sayı: I

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2013 Volume VIII SPRING

K A P A K - K Ü N Y E / C O N T E N S

1- THE SECOND ACADEMY PRACTICE GAP COMPARING AREAS OF FOCUS OF HRD PRACTITIONER PUBLICATIONS AND ACADEMIC PROGRAMS
ALEXANDRE ARDICHVILI - JEONG ROK OH                                                                                                             
2- A HISTORICAL STUDY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LESSONS FROM THE GALLIPOLI CAMPAIGN
KENNETH BARTLETT                                                                                                                                           
3-  HUMAN CAPITAL ANALYSIS AT SME DEVELOPMENT AGENCY IN MALAYSIA:  SKILLS, KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PERFORMANCE (SKAP) PERSPECTIVES
LOKMAN EFFENDİ RAMLI - AAHAD M. OSMAN-GANI                                                                                    
4-   RUNNING HEAD: SELF INITIATEDEXPATRIATES IN THE UNITED STATES
SELF INITIATED EXPATRIATES IN THE UNITED STATES: IMPLICATIONS FOR HRD

A. ESTHER JOSHUA GOJER - JEFF M. ALLEN                                                                                                        
5- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
ELİZABETH REAL DE OLIVEIRA – PEDRO FERREIRA - IRİNA SAUR-AMARAL                                                    
6-   KNOWLEDGE POTENTIAL: MAIN AGGREGATED ASSESSMENT PRINCIPLES
ANTANAS BURACAS – VYTAS NAVICKAS - ALGİS ZVIRBLIS                                  
7-   EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI / EDUCATION EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: BOUNDS TEST APPROACH
RECEP EMRE ERİÇOK- VELİ YILANCI                                                                                                             
8- APEC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMU KRİTERLERİ AÇISINDAN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ VE BAZI TESPİTLER / STATISTICAL ANALYZE OF APEC COUNTRIES AND TURKEY IN TERMS OF KNOWLEDGE SOCIETY INDICATORS AND SOME FINDINGS
HATİCE ERKEKOĞLU – K. HALİL ARIÇ                                                                                                   
9-   ALVİN TOFFLER’A GÖRE BİLGİ ÇAĞININ YENİ PARADİGMASI: KAOS TEORİSİ / NEW PARADIGM OF KNOWLEDGE ERA ACCORDING TO ALVIN TOFFLER: CHAOS THEORY
NURAY MERCAN – KEMAL DEMİRCİ - EMİNE OYUR                                                                                        
10- ENTELEKTÜEL SERMAYENİN, REKABET VE YENİLİKÇİLİK İLE İLİŞKİSİNE LİTERATÜR AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ
ERCAN ERGUN – OSMAN YILMAZ                                                                                                                 
11- THE EFFECT OF TECHNOLOGİCAL AND COMMERCİAL VİABİLİTY ON MİCROSOFT TAİWAN INNOVATİON COMPETENCY
CHENG-PİNG SHIH- YA-CHUNG HUNG                                                                                                          
12- TÜRK CUMHURİYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ / EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKISH REPUBLICS: A PANEL COINTEGRATIONAND CAUSALITY ANALYSIS
FATİH YARDIMCIOĞLU – AHMET GÜLMEZ                                                                                                 
13- INTERNATIONAL PRACTICE OF WORKPLACE LEARNING AND PERFORMANCE IMPROVEMENT: A STATUS REPORT
SERDAR ABACI- JAMES A. PERSHING                                                                                                           
14-    COMPETITIVE ANALYSIS OF BRAND MANAGEMENT
MEHMET EMİN OKUR - ALİ TALİP AKPINAR