YIL: 2013 CİLT: VIII SAYI:II

2013 VOLUME: VIII FALL
 

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Prof. Dr. Hamza Ateş

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Gökhan Umut

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Tahsin Bakırtaş Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat Sekmen Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2013 Cilt:VIII Sayı: II

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2013 Volume VIII FALL

K A P A K - K Ü N Y E / C O N T E N S

1- HUMAN CAPITAL ANALYSIS AT SME DEVELOPMENT AGENCY IN MALAYSIA: SKILLS, KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PERFORMANCE (SKAP) PERSPECTIVES
LOKMAN EFFENDI RAMLI - AAHAD M. OSMAN-GANİ 
2- BİLGİ KENTİ: BİR DEĞİŞİMİN ANATOMİSİ / KNOWLEDGE CITY: THE ANATOMY OF A TRANSFORMATION
İLKE BEZEN AYDOĞDU 
3- BEŞ YILDA NE DEĞİŞTİ?: ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI / WHAT HAS CHANGED İN FIVE YEARS?: STRATEGIC PLANNING STUDIES IN UNIVERSITIES
H. İBRAHİM ÖZMEN - FATMA ÖZMEN - ŞAKİR SAKARYA 
4- BİLGİ YÖNETİMİNİN İNŞAAT VE EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİNİN İNCELENMESİ / THE EFFECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT TO THE MODERNIZATION PROCESS OF TURKISH CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTORS
DİDEM RODOPLU ŞAHİN - TUNA USLU 
5- COMPETITION AND REFORM IN HIGHER EDUCATION
MICHAEL S. PAK 
6- KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALARIN YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI / A FIELD STUDY ON INNOVATION ACTIVITIES OF THE FIRMS LOCATED IN KAYSERİ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 
FATMA ÜNLÜ - RIFAT YILDIZ 
7-CO2 EMISSIONS, RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION, POPULATION DENSITY AND ECONOMIC GROWTH IN G7 COUNTRIES
FATMA FEHİME AYDIN
8- ENERJİ TÜKETİMİ İLE REEL GSYİH ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1961-2010 DÖNEMİ /
AHMET GÖKÇE AKPOLAT - NURULLAH ALTINTAŞ 
9- ENERJİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE POLİTİKALARI: OECD ÜLKE DENEYİMLERİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI / ENERGY TECHNOLOGY R&D POLICIES: EXPERIENCES OF OECD COUNTRIES AND TURKEY BENCHMARK
IŞIL DEMİRTAŞ
10- EMPLOYEE OPINIONS ABOUT WORKPLACE COUNSELLING: A QUALITATIVE STUDY
ALEV TORUN
11- AN ANALYSIS OF PRODUCT (BRAND) PLACEMENT TECHNIQUES IN TURKISH TV SERIES, REGARDING IMPLICIT MEMORY/PRODUCT (BRAND) RECALL AND KNOWLEDGE SHARING
NİLGÜN KARATAŞ GÜMÜŞTAŞ-ASLI ELVERİCİ-HALE CİDE DEMİR-UĞUR YOZGAT 
12- TÜKENMİŞLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTE BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: TÜRKİYE’DEKİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA / THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE EFFECT OF BURNOUT ON INTEND TO LEAVE: A RESEARCH ON MINISTRY OF CUSTOM AND TRADE’STAFF IN TURKEY
SEBAHATTİN YILDIZ – SÜLEYMAN YALAVAÇ – CEM HARUN MEYDAN 
13- MERKEZİYETÇİLİĞİN MERKEZİNDE ADEMİ – MERKEZİLEŞME: FRANSA’ DA BÖLGESEL POLİTİKALARIN GELİŞMESİ / THE CENTER THAT COULD NOT HOLD ALL: THE DEVELOPMENT OF REGIONAL POLICIES İN FRANCE
AZİZ TUNCER 

14- OSMANLI İKTİSAT VE MALİYESİ’NE YERLİ BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ: MİZAN GAZETESİ / EXAMPLE OF A LOCAL APPROACH ON OTTOMAN ECONOMY AND FİNANCE: MİZAN MEWSLETTER
 Ömer KARAOĞLU