YIL: 2014 CİLT: IX SAYI:II

2014 VOLUME: IX FALL
 

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Mesut Akdere

Yard.Doç.Dr. Kenan Göçer

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University 
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University 
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University 
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University 
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi 
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin Özdemir Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Sarıbaş Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Sütütemiz Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Taşdemir İstanbul Medeniyet Üni. 
Yrd. Doç. Dr. Musa Said Döven G,paşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel Tokatlıoğlu Kırklareli Üni.
Yrd. Doç. Dr. Veli Yılancı Sakarya Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2014 Volume IX FALL

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2014 Cilt:IX Sayı: II

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S