YIL: 2015 CİLT: X SAYI:I

2015 VOLUME: X SPRING
 

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Yard.Doç.Dr. Kenan Göçer

Yard.Doç.Dr. Barış Alpaslan

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Selehattin Karabınar Sakarya Üni.
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üni
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Kerem Batır İzmir Katip Çelebi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 2006 yılından itibaren elektronik ortamda yılda iki sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2015 Volume X Spring

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2015 Cilt:X Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                            Sayfa / Page

1- MOBBİNG (YILDIRMA) VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ/ THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND PERSONALITY: A CASE STUDY ON THE SERVICE SECTOR EMPLOYEES
Elvan OKUTAN-Nihal SÜTÜTEMİZ                                                                                                                       
2- SAĞLIK HİZMETLERİNDE ELEKTRONİK REÇETE (E-REÇETE) UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA / AN INVESTIGATION ON EVALUATION OF ELECTRONIC PRESCRIPTION IMPLICATION IN HEALTH CARE SERVICES
Ömer GİDER-Saffet OCAK-Mehmet TOP                                                                                                                   
3- FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ACROSS EUROPE 15. SCIENTIFIC KNOWLEDGE BASE AND DIFFERENCES IN QUALITY
Manuel ACOSTA-Daniel CORONADO-Esther FERRANDIZ-M. Dolores LEON-Pedro Jesús MORENO    
4- TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ ARASINDA SAYISAL UÇURUM / DIGITAL DIVIDE AMONG THE REGIONS OF TURKEY
Serkan TOSO-Şevki Mert ATLI-Sona MARDİKYAN                                                                                              
5- İÇ DENETİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: BÖLGESEL BİR ARAŞTIRMA / THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL AUDIT AND INFORMATION SECURITY: REGIONAL A RESEARCH
Niyazi KURNAZ-A. Kemal DİNDAROĞLU                                                                                                             
6- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI / THE ATTITUDE AND PERCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT İŞKUR’S SERVICES
Seda YILDIRIM-Ali ACARAY-Neslihan ŞEVİK                                                                                                      
7-TÜKETİCİLERİN ÜRÜN SATINALMA KARARLARI ÖNCESİ ARADIKLARI BİLGİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / CLASSIFICATION OF INFORMATION TYPES SOUGHT PRIOR TO CONSUMER'S PURCHASE DECISIONS
Remzi ALTUNIŞIK-Yeliz BAŞ                                                                                                                                    
8- KAMU YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK / PUBLIC ADMINISTRATION AND WORK LIFE FLEXIBILITY
Hamza ATEŞ-Mustafa ÇÖPOĞLU                                                                                                                              
9- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU /  INFORMATION TECHNOLOGIES AND OPPORTUNITY-THREAT PARADOX IN INTERNATIONAL RELATIONS
Soner KARAGÜL-Muhammet Fatih ÖZKAN                                                                                                          
10- CRITERIA OF GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS:CASES OF TURKEY & LITHUANIA               Antanas BURACAS-Vytas NAVICKAS                                                                                       
11- MALİ TABLOLAR ANALİZİ: PENDİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ / FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS: THE CASE OF  PENDİK MUNICIPALITY
Kenan GÖÇER                                                                                                                                                          
12- BELEDİYELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS IN MUNICIPALITIES

Mustafa ÇÖPOĞLU