YIL: 2016 CİLT: XI SAYI:II

20166 VOLUME: XI FALL
 

Editör/Editor in Chief
Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

Editörler Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan
Prof. Dr. Mahmut Bilen
Yard. Doç. Dr. Ömer Avcı
Yard. Doç.Dr. Barış Alpaslan
Yard. Doç.Dr. Kenan Göçer

 

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Selehattin Karabınar Sakarya Üni.
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üni
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Kerem Batır İzmir Katip Çelebi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 2006 yılından itibaren elektronik ortamda yılda iki sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2016 Volume XI Fall

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2016 Cilt:XI Sayı: II

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                            Sayfa / Page

 1.İKTİSADİ BÜYÜMEYİ BELİRLEYEN YAKIN VE TEMEL SEBEBLER: UYGULAMALI BİR ANALİZ / FUNDAMENTAL AND PROXIMATE CAUSES OF GROWTH: AN EMPRICAL STUDYHakan SARIBAŞ                                                                                                
2- AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN ÜLKELERDE YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNİN İNCELENMESİ / EXAMINING OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS OF MEMBER COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Mehmet Emin ALTUNDEMIR-Gonca Güngör GÖKSU                                                                                             
3- FACTORS AFFECTING PURCHASE INTENTION IN YOUTUBE VIDEOS / YOUTUBE VIDEOLARINDA SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hale Fulya YÜKSEL                                                                                                                                                       
4- A CROSS-COUNTRY COMPARISON OF EU COUNTRIES IN TERMS OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP DETERMINANTS: A STATISTICAL ANALYSIS
Özgür KÖKALAN-Gizem Sayan AKINCI                                                                                                                    
5- SOME POLICY RECOMMENDATIONS FOR MICROFINANCE IN PAKISTAN / PAKİSTAN’DA MİKROFİNANS UYGULAMALARI İÇİN BAZI POLİTİKA ÖNERİLERİ
Amna MALIK                                                                                                                                    
6- RATIONALIZING THE RESEARCH TRADITIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION USING THE PHRONETIC APPROACH
Hamza ATEŞ-Elif GENÇ 
7- PAY SENETLERİNİN İŞLEM FİYATI İLE PİYASA DEĞERİ HESAPLAMASINDA SABİT PAY MİKTARI YAKLAŞIMI / FIXED AMOUNT OF SHARES APPROACH FOR CALCULATING TRADING PRICE AND MARKET VALUE OF STOCKS
Turgay GEÇER                                                                                                                                                                 
8- ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İŞE YABANCILAŞMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA /THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE WORK ALIENATION: A STUDY ON EMPLOYEES OF FOUNDATION UNIVERSTIES
Özgür KÖKALAN-Kübra ANAŞ                                                                                                                                 
9- DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TURİZM ALGISI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİLERİ /  PERCEPTION OF TOURISM IN EAST AND SOUTHEASTERN ANATOLIA REGIONS AND STRATEGIES OF DEVELOPING TOURISM
Hamza ATEŞ                                                                                                                                                                  
10- DELEUZE’DE BİLİM DÜŞÜNCESİNİN TEMELLERİ / FOUNDATIONS OF DELEUZE’S SCIENCE THOUGHT
İsmail HİRA                                                                                                                                                                    
11- OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ULAŞIM ve SERVET-İ FÜNÛN DERGİSİ ULAŞIM BİBLİYOGRAFYASI TRANSPORTATION TO TURKISH REPUBLIC FROM THE OTTOMAN AND THE TRANSPORTATIONBIBLIOGRAPHY IN THE SERVET-I FÜNUN JOURNAL
Kenan GÖÇER                                                                                                                                                               
12- TÜRKİYE’DEKİ STK’LARIN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YAPTIĞI YARDIMLAR VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: SADAKA TAŞI DERNEĞİ ÖRNEĞİ
İbrahim Güran YUMUŞAK-Hacı ALTUN