YIL: 2016 CİLT: XI SAYI:I

2016 VOLUME: XI SPRING
 

Editör/Editor in Chief

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

Editör Yardımcıları/Assistant Editor

Yard. Doç. Dr. Özgür Kökalan

Editörler Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Prof. Dr. Mahmut Bilen

Yard. Doç. Dr. Ömer Avcı

Yard. Doç. Dr. Kenan Göçer

E-posta/E-mail

dergi@beykon.org
beydereditor@gmail.com

Hakem Kurulu/Referee Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Birinci Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl A.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Erol İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. İbrahim Güney İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl A. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir Bandırma 18 Eylül Üni.
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Hakan Sarıbaş Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üni
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Purdue University
Doç. Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Gümüş Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Karaoğlu İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Öktem Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün Sarıkaya Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. D. Çağrı Yıldırım Namık Kemal Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 2006 yılından itibaren elektronik ortamda yılda iki sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2017 Volume XII Fall

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2017 Cilt:XII Sayı: II

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N T S

BİLGİ YARATIMI SÜRECİNDE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA / THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE CREATING: A RESEARCH ON THE INFORMATION TECHNOLOGIES (IT) WORKERS
Hale ALAN

İSTANBUL BÖLGESİ BİLGİSAYAR, YAZILIM VE VİDEO OYUN SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ / PRESENT AND FUTURE OF COMPUTER, PROGRAMMING AND DIGITAL INDUSTRIES IN ISTANBUL REGION
Canser BİLİR - Abdülkadir ŞAHİNER - Cemil Faruk DURMAZ

THE INFLUENCE OF JOB INSECURITY ON PERFORMANCE OUTCOMES AMONG EMPLOYEES OF TURKISH TV SERIAL INDUSTRY / TÜRK TV DİZİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERFORMANS SONUÇLARINDA İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN ETKİSİ
Senem NART - Ozgur BATUR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2001-2015 DÖNEMİ İÇİN CAMELS YÖNTEMİYLE PERFORMANS ANALİZİ / TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE ANALYSIS BY CAMELS METHOD FOR 2001-2015 PERIOD
Türker ŞİMŞEK - Emre ASLAN - Aziz ŞAHİN

A BINARY INTEGER PROGRAMMING MODEL FOR EXAM SCHEDULING PROBLEM WITH SEVERAL DEPARTMENTS / ÇOK DEPARTMANLI SINAV ÇİZELGLEME PROBLEMİ İÇİN 0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ
Emre ASLAN - Türker ŞİMŞEK - Atila KARKACIER

TÜRK ÇEK UYGULAMASINDA HUKUKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ / A STUDY ON CHANGING OF THE CHEQUE ACTS IN TURKISH LAW PRACTICE
Sefer OĞUZ - Ertan DEMİRKAPI - H. Aydın OKUYAN

MERKEZİLEŞME YERELLEŞME TARTIŞMALARI KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE VESAYET DENETİMİ SORUNU / CENTRALIZATION PROBLEM OF TUTELAGE SUPERVISION OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF LOCALIZATION DISCUSSIONS
Ahmet GÜVEN - Atila KARKACIER - Türker ŞİMŞEK

TÜRK İŞ DÜNYASINDA KADININ LİDERLİK TARZI VE KULLANDIKLARI LİDERLİK DİLİ / WOMEN LEADERSHIP AND THEIR LANGUAGE IN BUSINESS ENVIRONMENT
Selva STAUB