YIL: 2008 CİLT: III SAYI: II

2008 VOLUME: III FALL

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.


BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2008 Cilt:III Sayı: II

KAPAK

İ Ç İ N D E K İ L E R (Künye)

1- TECHNOLOGY, ECONOMIC GROWTH, AND THE STATE: AMERICAN POLITICAL CULTURE AND ECONOMY, 1870-2000
Nick Salvatore 1-17

2- CONVERGENCES AND DIVERGENCES IN EMPLOYMENT SYSTEMS Harry C. Katz 19-35

3- TEKNOPARKLARDA YATIRIMIN İSTİHDAM YARATMA KAPASİTESİ VE İSTİHDAM YAPISI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ / THE EMPLOYMENT CREATION CAPACITY AND THE EMPLOYMENT STRUCTURE OF INVESTMENT IN THE TECHNOPARCS: AN ANALYSIS BASED ON ANKARA CITY
Berrin CEYLAN-ATAMAN 37-48


4- TEKNOLOJİ POLİTİKALARINDA DİASPORALARIN YERİ VE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ: BREZİLYA, ÇİN, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ / THE ROLE OF DIASPORAS IN TECHNOLOGY POLICIES AND ITS EFFECTS ON THE DEVELOPMENT OF SOFTWARE INDUSTRIES: BRAZIL, CHINA, INDIA AND TURKEY CASES
Kamil TAŞCI-Gökhan GÜDER 49-60


5- KÜRESELLEŞME VE YENİ EKONOMİK DÜZENDE PİYASA YAPISI VE ŞİRKETLERİN UZUN VADELİ MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR OYUN TEORİSİ / A GAME THEORETIC MODEL FOR THE IMPACT OF INNOVATIVE PRODUCTS ON MARKET AND LONG-RUN COST STRUCTURE OF THE FIRMS IN GLOBALIZATION AND THE NEW ECONOMY ORDER
Arzdar Kiracı 61-75


6- ENDOGENOUS SWITCHING OF INSURANCE REGIME AND THE DEMAND FOR HEALTH CARE SERVICES AMONG THE INSURED AND UNINSURED
Şevket Alper KOÇ-Çağatay KOÇ 77-93


7- EKONOMİK BÜYÜME ARACI OLARAK BİLGİ YAYILIMLARI VE İNOVASYON / KOWLEDGE SPILLOVERS AND INNOVATION AS ECONOMIC GROWTH INSTRUMENT
Adem KALÇA-Yeşim ATASOY 95-110


8- THE GLOBAL RETIREMENT CRISIS IN KNOWLEDGE SOCIETY Tuncay Güloğlu-İbrahim Güran Yumuşak 111-125

9- TÜRKİYE’DE YAŞAM BEKLENTİSİ – EĞİTİM SÜRESİ İLİŞKİSİ: MVAR MODELİ İLE BİR ANALİZ / THE RELATION BETWEEN LIFE EXPECTANCY AND SCHOOLING TIME IN TURKEY: AN ANALYSE WİTH MVAR MODEL
Seyfettin ERDOGAN-Hilal BOZKURT 127-135


10- EVRENSEL HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN UYGULANMASI VE TÜRK DEMİRYOLU SEKTÖRÜ/ APPLICATION OF UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION AND THE TURKISH RAILROAD INDUSTRY
Ali KABASAKAL-Ali Osman SOLAK 137-146

 

                                                                                                                                                                                                                      

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)