YIL: 2009 CİLT: IV SAYI: II

2009 VOLUME: IV FALL

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2009 Cilt:IV Sayı: II

KAPAK-KÜNYE

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                        
STRATEGIC INITIATIVES: FUSION OF KNOWLEDGE, ECONOMIC, AND MANAGEMENT CONCEPTS
Richard A. SWANSON
                                                                                                                                                 
1- TÜRKİYE’DE EĞİTİM–İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME/ THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND  ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: AN ECONOMETRIC INVESTIGATON
Seyfettin ERDOĞAN- Durmuş Çağrı YILDIRIM
                                                                                                   
2- BEŞERİ SERMAYE VE İNSANİ GELİŞME İÇİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ / HUMAN CAPITAL AND IMPORTANCE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT
 Güler GÜNSOY 
                                                                                                                                                             
3- THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CULTURAL BARRIERS AND CHALLENGES OF KNOWLEDGE SHARING)
Abbas KHAKPOUR -Mohammad GHAHREMANİ-Mohammad Hassan PARDAKHTCHI
                      
4- ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SİZE AND FORMALIZATION OF KNOWLEDGE TRANSFER PROCESSES
Martin SPRAGGON-Virginia BODOLICA
                                                                                                                
5- YÖNETİM UYGULAMALARININ ULUSLARARASI TRANSFERİNDE RETORİK DİZİLERİNİN DEĞİŞMESİ / CHANGING RHETORICAL SEQUENCE OF MANAGEMENT PRACTICES IN CROSS-NATIONAL TRANSFER
Şükrü ÖZEN  
                                                                                                                                                           

6- AN INNOVATION DRAVEN KNOWLGDE MANAGEMENT FRAMEWORK FOR SME Nader NADA-Mahmoud GHANEM                                                                                                                          
7- EFFECT OF USING KNOWLEDGE SOURCES ON PRODUCT AND PROCESS INNOVATION IN THE CHEMISTRY INDUSTRY
 İ.Figen GÜLENÇ-Özlem ARACI       
                                                                                                                         
8- OVERCOMING CULTURAL OBSTACLES TO E- GOVERNMENT
Hamza ATEŞ
                                                                                                                                                                 
9-BİLGİ ÇAĞINDA DEMOKRASİYE GEÇİŞ TARTIŞMALARI / THE DEMOCRATIC TRANSITION DEBATES IN THE INFORMATION AGE
Yılmaz BİNGÖL
                                                                                                                                                            
10-MODEL OF STATE IN CIVILIZATION-DYNAMIC CONTEXT
Loretta PARASHKEVOVA    
                                                                                                                                      
11- YOUTH UNEMPLOYMENT PROBLEM IN ISLAMIC COUNTRIES
Yusuf BALCI

12- BİLGİYİ YÖNETMEK MÜMKÜN MÜ? ELEŞTİREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BİLGİ YÖNETİMİ / CAN KNOWLEDGE BE MANAGED? CRITICAL MANAGEMENT STUDIES PERSPECTIVE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT
Erkan ERDEMİR-Umut KOÇ

                                                                                                                                                                                                                      

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)