18.04.2014                                                              471380 kez ziyaret edildik.
 • Konular

  Bildiri ile Katılım


  ÖNERİLEN KONULAR:

    1- Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
    2- Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
    3- Bilgi Üretimi ve Ar-Ge
    4- Teknolojik Gelişme ve Sektör Uygulamaları
    5- Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme
    6- E-Finans ve Bankacılık
    7- E-Ticaret ve Elektronik İmza
    8- Yeni Ekonomi
    9- E-Devlet ve Uygulamaları
  10- E-Belediye ve Bilgi Sistemleri
  11- Bilginin Değeri ve Paylaşımı
  12- Bilgi, İktidar ve Devlet
  13- Bilgi Toplumu ve Yönetimi
  14- Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları
  15- Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  16- Bilgi Toplumunda Sosyal Güvenlik
  17- Bilgi Toplumunda Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik
  18- Eğitim ve Üniversiteler
  19- Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi
  20- Bilgi Yönetimi
  21- E-İşletmecilik ve Uygulamaları
  22- Diğer konular

 • Kurullar

  Takvim


   

   
  Bilim ve Danışma Kurulu ( 11. Kongre)  
  Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mustafa Aykaç Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ali Akdemir Trakya Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Efe Çaman 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
  Prof.Dr. Mehmet Barca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Veysel Bozkurt Istanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University, ABD
  Prof. Dr. A. Ahad M.Osman-Gani IIUM University, Malezya
  Prof. Dr. İsmail H.Genç American University of Sharjah
  Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ahmet İncekara İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Muhsin Kar Çukurova Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Harry Katz Cornell University, ABD
  Prof. Dr. Tamer Koçel İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University , ABD
  Prof. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National University, Kore
  Prof. Dr. Gary N.Mc Lean Texas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Sedat Murat Istanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Ertan Oktay Doğuş Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Suleyman Ozdemir İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. İbrahim Öztürk Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Zeki Parlak International University of Sarajevo
  Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell Universiy, ABD
  Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota, ABD
  Prof. Dr. Gabriel Talmain York University,İngiltere
  Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Suat Teker Okan Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ömer Torlak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College, ABD
  Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. İbrahim G.Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Saim Kayadibi IIUM, Malezya
  Doç. Dr. R.Deniz Özbay Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Talat Ulussever King Fahd University, Sudi Arabistan
     
  Uluslararası Yönetim Kurulu (11. Kongre)  
  Prof. Dr. Mehmet Bulut  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Joseph Falzon University of Malta, Malta
  Prof. Dr. Seyfettin Erdogan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Ibrahim Guran Yumusak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, ABD
  Doç. Dr. Mahmut Bilen Sakarya University, Türkiye
  Dr. Frank Bezzina University of Malta, Malta
     
  Yönetim Kurulu  
  Prof. Dr. Ali Akdemir Beyken Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ömer Torlak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. İbrahim G. Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
     
  Onur Kurulu ( 11. Kongre)  
  Prof.Dr. Hamit Okur İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof.Dr. Juanito Camilleri University of Malta, Malta
     
  Yürütme Kurulu ( 11. Kongre)  
  Prof.Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Joseph Falzon University of Malta, Malta
  Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. İbrahim G. Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Mahmut Bilen Sakarya Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Murat Taşdemir İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, ABD
  Yard.Doç.Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Yard.Doç.Dr. Abdullatif Çeviker İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Dr. Frank Bezzina University of Malta, Malta
  Josian Grech University of Malta, Malta
  Ar. Gör. Barış Alpaslan The University of Manchester, UK
     
  Kongre Genel Sekreterliği  
  Doç.Dr. Ibrahim G. Yumusak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Tuncay Guloglu Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. R. Deniz Özbay Marmara Üniversitesi, Türkiye
     
  Uluslararası Eşgüdüm Kurulu  
  Prof. Dr. Harry Katz Cornell Universiy, ABD
  Prof. Dr. Raqibuz Zaman Ithaca College, ABD
  Prof. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National University, Kore
  Prof. Dr. Mehdi İlhan Australian National University, Australia
  Prof. Dr. Asta Valackiene Kaunas University of Technology, Lithuania
  Prof. Dr. İsmail H. Genç American University of Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri
  Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Saim Kayadibi IIUM, Malezya
  Doç. Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, ABD
  Doç. Dr. Talat Ulussever King Fahd University of Petr. & Min., Sudi Arabistan

 • Genel Sekreterlik

  Bildiri ile Katılım

  GENEL SEKRETER:

  Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK

  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Adres: Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Toros Cad. Cevizli Mah.

  Gürbüz Sk. No:6/4 Maltepe / İstanbul 

  Telefon:            +90216.280 25 03      

  GENEL SEKRETER YARDIMCISI:

  Doç.Dr. Tuncay GÜLOĞLU

  Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • OFFICIAL AIRLINE

   

  Etkinlik Kodu: 080TKM13 – Lütfen bilet kesim aşamasında kodu ibraz ediniz.


  Türk Hava Yolları
  BEYKON 2013’ün Resmi Havayolu’dur. Katılımcılar Türk Hava Yolları’nı tercih etmeleri halinde uluslararası uçuşlarda;

   Business Kabin’de %20’ye varan,

  Economy Kabin’de %15’e varan indirimlerden faydalanabilirler.

  Geniş uçuş ağı sayesinde 230’dan fazla noktaya uçmakta olan Türk Hava Yolları’nın uçuş haritasını incelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

  http://www.turkishairlines.com/tr-TR/services/destination_guides/route_map.aspx

  İndirimlerden faydalanabilmek için lütfen biletlemenizi yaptıracağınız THY Satış Ofisi’ne katılım belgenizi ibraz ediniz. Bulunduğunuz noktadaki THY satış ofislerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  http://www.turkishairlines.com/tr-TR/contact_us/offices.aspx

   

 • Tüzük

  BİLGİ

  BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ TÜZÜĞÜ

  Kongrenin Adı:
  Kongrenin adı BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ’dir.

  Kongrenin Amacı:
  Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi alanında çalışan araştırmacı, uzman, bilim insanı ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni bilgi ve görüşleri paylaşma, tartışma, yayma amacına yönelik bir ortam sunmak ve bilimsel sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır.

  Kongrenin Amblemi:
  Kongrenin amblemi, dünya ekseninde dönen WWW harflerinden oluşmaktadır. Logo, her kongrede farklı kompozisyonlarda kullanılabilmekle birlikte değiştirilemez.

  Kongrenin Zamanı ve Süresi:
  Kongrenin normal zamanı, Eylül – Ekim aylarıdır. Kongre en az yılda bir, en fazla iki yılda bir süreyle yapılır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, kongrenin zamanı ve süresiyle ilgili değişikliğe gidebilir.

  Kongrenin Organları:
  Kongrenin Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere dört organı vardır. Danışma ve/veya Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde oluşturulabilir. Mevcut organların görev ve yetkileri, daha sonra oluşturulacak organlara devredilemez.

  Bilim Kurulu: Kongrenin konularıyla ilgili akademik çalışmaları bulunan, kongrenin gelişimine katkıda bulunan veya bulunması muhtemel akademisyen ve akademik derecesi olan uygulayıcılardan oluşur. Her kongrede değişen üyelerden oluşan kurul, Yürütme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Kongrede bildiri sunulacak konu başlıklarını önermek,
  2. Bildiri önerilerini, yürütme kurulunun belirlediği prosedüre göre değerlendirmek,
  3. Bildiri tam metinlerini değerlendirmek,
  4. Yürütme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda oturum başkanlığı yapmak,
  5. Kongrenin tanıtımını sağlayacak ve akademisyenlerin katılımını artıracak faaliyetleri yerine getirmek,
  6. Kongre organlarına her türlü bilimsel önerilerde bulunmak.

  Yönetim Kurulu: Kongrenin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamış akademisyenlerden oluşur. Kongrenin akademik, idari ve diğer alanlarda en yetkili organıdır. Daimidir. Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı ve kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı kurulun doğal üyesidir.
        
  Kurulu Üyeleri:

         Kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı                                         
         Prof. Dr. Hüsnü Erkan
         Prof. Dr. Veysel Bozkurt
         Prof. Dr. Ali Akdemir
         Prof. Dr. Mehmet Altan
         Prof. Dr. Erol Eren
         Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
         Prof. Dr. Ömer Torlak
         Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin çağrısı ve gündemiyle toplanır. Her toplantıda başkanı seçerek gündeme geçer. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği karar geçerli sayılır. Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayanlar, Yönetim Kurulu üyelerine vekalet verebilirler. Fiziki bir mekanda toplanmanın mümkün olmadığı durumlarda üyelerin görüşleri e-posta aracılığıyla alınabilir.

  Kurul üyeliği, istifa halinde ve görevlerini çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi nedeniyle sona erer. İstifa veya Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği sona erenlerin yerine herhangi bir seçim yapılmaz. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifiyle ve 2/3’ünün olumlu oyuyla yeni üye seçebilir.

         Görev ve yetkileri:

  1. Kongrenin hangi fakülte tarafından yapılacağına karar vermek,
  2. Kongrenin tarihine ve Yürütme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda takvimine karar vermek,
  3. Bilim Kurulu tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen kongre konu başlıkları ve ana temayla ilgili nihai kararı vermek,
  4. Bildiri önerilerinin ve metinlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak temel kriterleri belirlemek,
  5. Bilim Kurulu üyelerini belirlemek,
  6. Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bütçe taslağını kabul etmek,
  7. Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun her türlü önerisini karara bağlamak,
  8. Bilim Kurulu üyelerinin önerisiyle Genel Sekreteri belirlemek,
  9. Kongreyi ve ilgili çalışmaları desteklemek üzere dergi çıkarma ve araştırma merkezi kurma ve benzeri faaliyetlere katkı sağlamak,
  10. Benzer konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
  11. Organların çalışmalarıyla ilgili her türlü tüzük ve yönetmeliği belirlemek,
  12. Yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi kararını vermek,
  13. Gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından ve 3 kişiden oluşacak Denetim Kurulu’nu oluşturmak, kurulun süresi ve yetkilerini belirlemek. .

  Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar ve Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri ışığında kongrenin başarılı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri üstlenen organdır. Kongreyi üstlenen fakültenin dekanı tarafından belirlenecek akademisyenlerden oluşur. Kurulun başkanı ilgili fakültenin dekanıdır. Yazışmaları, Yürütme Kurulu Başkanı sıfatıyla yapar. Üye sayısı, toplantı esasları ve diğer usuller, kurul başkanı tarafından belirlenir ve uygulanır. Gerekli görüldüğüne Genel Sekreter de toplantılara katılır.


         Görev ve yetkileri:

  1. Kongre takvim önerisi ve bütçe taslağı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Genel Sekreter’e bildirmek,
  2. Kongreyi, konaklama, konferans salonu ve diğer altyapı imkanlarının yeterli olduğu bir mekanda en yüksek katılımla yapmak,
  3. Kongre ile ilgili gerekli tüm bilgilerin yer aldığı internet sayfası oluşturmak,
  4. Kongrenin logosu, tarihi, yeri, amacı, önerilen konu başlıkları, Bilim, Yönetim, Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer bilgilerin yer aldığı afişi basılı olarak ilgili fakültelere ulaştırmak,
  5. Bildiri önerilerini ve tam metinleri, Bilim Kurulu üyelerine göndererek değerlendirme sonuçlarına göre kabul edilen bildirileri ilan etmek,
  6. Bildiri kitaplarının kongrede basılı olarak dağıtımını yapmak ve tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerine ulaştırmak,
  7. Kongre bütçesinin en az % 5’lik kısmı kadar bir miktarı Genel Sekreterlik faaliyetleri için ayırmak,   
  8. Oturumları ve oturum başkanlıklarını tespit etmek,
  9. Bilim ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter ve oturum başkanlarının konaklamalarını sağlamak,
  10. Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre kongre ilgili her türlü girişimde bulunmak,
  11. Uygulamaya ilişkin her türlü öneriyi Genel Sekreter’e bildirmek,

  Onur Kurulu: Kongreye destek veren kişiler veya kurumların temsilcilerden oluşur. Her bir kongre için yeniden belirlenir. Yönetim ve Yürütmeye ilişkin herhangi bir görev ve yetkisi yoktur.
  (4 Kasım 2006 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla tüzüğe eklenmiştir)


  Genel Sekreterlik: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde kurullar arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve denetimi sağlayacak organdır. Genel Sekreter tarafından yönetilir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından, kongreye akademik ve idari açıdan katkı sağlamış akademisyenlerden oy çokluğuyla seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Çalışma esasları ve sekreterya, Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Sekreter gerekli görürse en fazla iki yardımcı atayabilir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
  2. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerinden gelen teklifler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak,
  3. Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak, alınan kararları kayda geçirmek,
  4. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ilgilere ulaştırarak bilgilenmelerini sağlamak,
  5. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını takip etmek,
  6. Gerektiğinde Yürütme Kurulu’na katılmak,
  7. Kongrenin kapanış oturumunda alınan kararları ilan etmek,
  8. Genel Sekreterlik bütçesini görev ve yetkileri çerçevesinde harcamak,
  9. Kongrenin arşivini, daimi internet sayfasını oluşturmak ve sunulan bildirilerin internet ortamına taşınmasını sağlamak,
  10. Kongrenin gelişimini sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmak ve işbirliği imkânlarını geliştirmek,
  11. Kongrenin düzenli ve istikrarlı biçimde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında kongre tüzüğüne uygun biçimde protokol düzenlemek,
  12. Kongreyi her türlü kuruma karşı temsil etmek,
  13. Kongreye sağlanacak mali yardımlar için gerekli müracaatları yapmak, sağlanan fonların kongrenin en iyi biçimde gerçekleştirilmesine yönelik olarak harcanmasını temin etmek,
  14. Gerçekleşen kongreler hakkında Yönetim Kurulu’na ve ilgili kurumlara Değerlendirme Raporu sunmak,

  Kongre Organizasyonunu Gerçekleştirecek Fakültenin Seçimi:
  Kongre organizasyonunu gerçekleştirmek isteyen fakülteler, ön müracaatlarını genel sekreterliğe yaparlar. İlgili yıldaki kongre başlangıcında ise, takvim ve bütçe taslağı ve diğer konularla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunarlar. Yönetim Kurulu, kongre organizasyonunu gerçekleştirecek fakültenin seçimini, mali ve akademik altyapının yeterli olup olmadığına ve daha önceki kongrelerde ilgili fakültenin katılım ve katkılarını dikkate alarak katılanların oyçokluğuna göre yapar ve sonucu kapanış oturumunda ilan eder.
  Kongre organizasyonunu yürütecek fakültenin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Genel Sekreter’in teklifiyle Yönetim Kurulu kongre organizasyonunu talip olan diğer fakültelerden birine verebilir.


  Tüzük Değişikliği:
  Kongre tüzüğü, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ve oy birliği ile değiştirilebilir.

  Tüzükte Yer Almayan Konular:
  Kongre tüzüğünde yer almayan her türlü konuyla ilgili olarak karar yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

  Yürürlük Makamı ve Tarihi:
  Bu tüzük, Genel Sekreterlik tarafından 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren yürütülür.

  Yönetim Kurulu’nun ve Genel Sekreterliğin aldığı önemli bazı kararlar:
  1- Genel Sekreter’in Belirlenmesi:
  15 Eylül 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bilim Kurulu üyelerinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Genel Sekreter olarak seçilmiştir.
  2- Sunulmayan Bildiriler:
  Kongre programında yer aldığı halde mazeretsiz biçimde yazar(lar)ı tarafından sunulmayan bildirilerin sahiplerinin daha sonra yapılacak kongrelere gönderdiği bildiriler değerlendirmeye alınmadan reddedilir ve bu durumları ilgililerin kurumuna bildirilir. (15 Eylül 2005 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)
  3- Onur Kurulu:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 3 sıralı kararıyla kongre organları arasına Onur Kurulu eklenmiştir.
  4- Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Dergisi:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 2 sıralı kararıyla kongrenin adıyla alan indeksleri tarafından taranacak akademik bir derginin çıkarılmasına ilişkin ön hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.
  5- Cornell Üniversitesi ile işbirliği:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 5 sıralı kararıyla 6. kongrenin uluslar arası düzeyde Cornell Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi konusunda ilgili kurumun temsilcisi Prof. Dr. Risa Lieberwitz ile ön protokol yapılması kabul edilmiştir.
  6- Genel Sekreter Yardımcısı:
  12 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Kongre Genel Sekreter Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Tuncay Güloğlu getirilmiştir

   

 • Taslak Program

  ICKEM 2013
  DRAFT PROGRAM


  November 27, 2013
  Wednesday/15.00-17.00

   

  REGISTRATION AND WELCOME RECEPTION

   

  November 28, 2013 / Thursday

  09.00-09.30

  OPENING CEREMONY
  Main Hall

  09.30-10.00

  KEYNOTE SPEECH
  Main Hall

  10.30-12.00

  IA Human Capital & Growth
  Main Hall

  IB Management
  HALL II

  IC Social Policy in Knowledge Society HALL III

  ID Management of Education and Training HALL IV

  12.00-13.00

  LUNCH

  13.00-14.30

  IIA Innovation and R&D
  Main Hall

  IIB Knowledge Management in Public Sector HALL II

  IIC International Law & Security
  HALL III

  IID Labor Relations in the Knowledge Society HALL IV

  14.30-15.00

  COFFEE BREAK

  15.00-16.30

  IIIA Knowledge & Innovation
  Main Hall

  IIIB Knowledge Society & Knowledge Economy HALL II

  IIIC HRD in Academic Settings   HALL III

  IIID Training and Development   HALL IV

  16.30-17.00

  COFFEE BREAK

  17.00-18.30

  IVA Work Life
  Main Hall

  IVB Knowledge Creation & Sharing HALL II

  IVC Development & Crisis
  HALL III

  IVD Work Life
  HALL IV

  19.00-22.00

  CONFERENCE DINNER

  November 29, 2013 / Friday

  09.00-09.30

  KEYNOTE SPEECH Main Hall

  09.30-11.00
  I. SESSIONS

  VA Organizational Loyalty
  Main Hall

  VB Education and R&D
  HALL II

  VC History & Economics
  HALL III

  VD Career Development/Work-Life Issues HALL IV

  11.00-11.30

  COFFEE BREAK

  11.30-13.00
  II. SESSIONS

  VIA Education and Workforce Development Main Hall

  VIB HRM and Specific Country Cases HALL II

  VIC Knowledge Management HALL III

  VID  Labor Economics
  HALL IV

  13.00-14.30

  LUNCH

  14.30-16.00
  III. SESSIONS

  VIIA International Relations in the Knowledge Society Main Hall

  VIIB Innovation Management
  HALL II

  VIIC Global Economic Crises
  HALL III

  VIID ICT
  HALL IV

  16.00-16.30

  COFFEE BREAK

  16.30-18.00
  IV. SESSIONS

  VIIIA Social Responsibility & Technology Main Hall

  VIIIB Organizational Strategies
  HALL II

  VIIIC Labor Markets
  HALL III

  VIIID Nonwage Labor Costs and Benefits HALL IV

  18.00-18.30

  CLOSING SESSION Main Hall

  November 30, 2013 / Saturday 09.00-13.30

  Mdina Trip

   

   

       
 • Kurs

  Untitled Page

  11. kongrede kurs ve/veya çalıştay uygulaması yoktur.

 • Yazım Kuralları

  Takvim

  BİLDİRİ TÜRLERİ:

  Sözlü sunum bildiri: Amaç, yöntem ve bulguları içeren bilimsel çalışmaların yazarlardan biri tarafından sözlü olarak sunulmasını kapsamaktadır. Bildiri tam metni en az 4000 kelimeyi içermelidir.

  Devam eden çalışma: Henüz tamamlanmamış en az 1000 kelimelik genişletilmiş özet sunumlarını kapsamaktadır.

  Poster veya sanal sunum bildiri: Kongrede sözlü veya canlı olarak sunumu yapılmayan tam metin bildirileri kapsamaktadır.

  Oturum önerme: Ortak bir konu etrafında sözlü olarak sunulmak üzere 5 bildirinin sunumunu kapsamaktadır. Oturumu öneren (oturum başkanı) kayıt ücretinden muaftır. 

  KONGRE DİLİ: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Gerekirse anında tercüme yapılacaktır. Türkçe bildirilerde mutlaka ingilizce başlık ve 250 kelimelik özet yer almalıdır.

  YAYIN: Kongre programında yer alan tüm bildirileri içeren Bildiriler Kitabı, CD formatında yayınlanarak katılımcılara kongre esnasında dağıtılacak, seçilen bildiriler ise ayrıca uluslararası indeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

  ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME
  Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıların katılımına açık olup, katılımın gerçekleşebilmesi için yöntem ve muhtemel bulguları içeren bildiri özetinin online bildiri sistemi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Kongre konularına uygunluk, çalışmanın özgünlüğü, kullanılacak yöntem ve planlanan oturum sayısı ve başlığı dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nin yapacağı değerlendirmeler kabul/düzeltme/ret biçiminde sonuçlandırılacaktır. Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemin kabul etmesinden sonra kongre programına dahil edilmektedir. Bildiri özetleri ne kadar erken gönderilir ve kabul edilirse tam metin hazırlanması için o kadar fazla süre kazanılacaktır. Sınırlı sayıda bildiri programa alınacağından erken gönderilenlere öncelik tanınacaktır.

  TAM METİN GÖNDERME
  Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 20 Ekim 2013 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde Online Bildiri Sistemi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni veya genişletilmiş özeti gönderilen bildiriler özete uygunluk, şekil şartları ve oturum sayısı dikkate alınarak kongre programına dahil edilecektir.
  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı-soyadı alt alta yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak-Erarslan, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.
  7. Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır.
  8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  9. Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  10. Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.
  11. Bildiri metinleri 8 ile 14 sayfa arasında olmalıdır.
  12. Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

  SUNUŞ
  Kongrede oturumlar 4-5 bildirinin sunulacağı 90 dakikalık süreler içinde gerçekleştirilecek ve sunum için dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı kongre organizasyonu tarafından hazır bulundurulacaktır. Bildiriyi sunacak akademisyenlere, sunuşlarında amaç ve yönteme kısaca değinerek sonuç ve analize ağırlık veren 10-12 dakikalık maksimum 15 slayt hazırlamaları önerilir. Oturumlar İngilizce, İngilizce-Türkçe ve Türkçe olarak sunulacak bildirilerden oluşturulacak, İngilizce-Türkçe bildirilerin yer aldığı oturumlarda anında çeviri gerçekleştirilecektir.

  HAKEM DEĞERLENDİRME RAPORLARI
  Oturumlarda sunulan bildiriler, her oturum için atanmış müzakereciler tarafından değerlendirilecektir. Müzakereci ve oturum başkanının değerlendirme raporları ile oturumdaki soru ve cevaplara ilişkin olarak hazırlanan özet rapor, her bildiri için hakem değerlendirme raporları olarak kabul edilecektir.

 • Destekleyen Kurumlar
   

  Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)

  TC Başbakanlık Tanıtma Fonu

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

  Türk Hava Yolları

   

 • Bildiriler

  CD

  bildiri kitabıbildiri kitabı

  bildiri kitabıbildiri kitabı

   

  bildiri kitabıbildiri kitabı

  bildiri kitabıbildiri kitabı

   

  bildiri kitabıbildiri kitabı

 • Kayıt Koşulları

  Each abstract requires a registration

  TAKVİM ve KAYIT KOŞULLARI

  Erken kayıt için özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2013
  Erken kayıt tarihi: 30 Ağustos, 2013
  Geç kayıt için özet gönderme tarihi: 15 Eylül 2013

  Tam metin gönderme tarihi: 20 Ekim, 2013
  Kayıt tarihi: 30 Ekim, 2013
  Kongre programının ilanı: 5 Kasım, 2013

  Kayıt ücretleri

  Her bildiri için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Birden fazla bildiri sunan yazarlar ikinci ve sonraki bildiriler için kayıt ücretinin yarısını ödemek durumundadırlar.

   

  Kayıt tipi

  Erken kayıt

  30 Ağustos öncesi

  Geç kayıt

  30 Ağustos sonrası

  Öğrenci

  175- EURO

  200.- EURO

  Konuşmacı

  200.- EURO

  250.- EURO

  Dinleyici

  250- EURO

  300.- EURO

    

  Kayıt ücretlerine dahil hizmetler; Tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı, kongre dökümanları (kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre CD’si), programda belirtilen öğle yemekleri, gala yemeği ve kahve molaları.

  KONAKLAMA: Kongre Oteli Grand Excelsior olup, konaklama, ulaşım ve gezi ücretleri aşağıdaki gibidir. Kayıt ile birlikte 3 gecelik konaklama paketini tercih edenlerden gezi ve transfer ücreti alınmayacaktır. Transfer Malta havaalanı ve otel arasındaki gidiş ve dönüşü kapsamaktadır.

  Erken kayıt

  Geç kayıt

  Kayıt tipi

  Çift kişilik oda

  Tek kişilik oda

  Çift kişilik oda

  Tek kişilik oda

  Konaklama (3 gece)

  200- EURO

  290.- EURO

  225.- EURO

  320.- EURO

  Gezi

  40.- EURO

  50.- EURO

  Transfer

  20.- EURO

  25.- EURO

   

  Genel Bilgiler                                                                                                        

  • İndirimli ücretler kayıt formu ve ödemenin belirtilen tarihten önce ulaşması halinde geçerli olacaktır.
  • Kayıtlar ve otel rezervasyonları organizasyon sekreteryasına ulaşma sırasına göre öncelik verilerek işleme alınacaktır.
  • İlave konaklama istekleri, talep tarihindeki otel müsaitliği ve ücretleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
  • Ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ödeme tarihindeki döviz satış kuru esas alınacaktır.
  • Ödemeler banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. Gönderim yapılan banka tarafından uygulanabilecek kesintiler kongre merkezinde katılımcıdan tahsil edilecektir. Kayıt formu doldurulması sonrasında katılımcılara gönderilen ön konfirmasyon mektubunda detaylı bilgi mevcut olacaktır.
  • Ödemenin tamamının ön konfirmasyon yazısında belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir.
    

  İptal koşulları

  İptal şartları aşağıdaki gibidir.

  Kayıt, konaklama, transfer ve turlar İptal ve değişiklik talepleri yazılı olarak  beykon@semtur.com.tr adresine gönderilmelidir.

  İptal talep tarihi:

  Geri ödeme tutarı:

  1 Ekim 2013 ve öncesi 50 Euro işlem masrafı kesilecektir
  2 Ekim 2013 ve 1 Kasım 2013 arası %50 geri ödeme yapılacaktır
  2 Kasım 2013 sonrası Geri ödeme yapılmayacaktır


  İptal talepleri yazılı olarak SEMTUR’a faks (+90 216 474 84 14) veya e-mail (beykon@semtur.com.tr ) ile gönderilmelidir.

  Geri ödemeler SEMTUR’un iptl talebini aldığı tarih ve saate göre değerlendirilecektir.
  Geri ödemeler KONGRE SONRASINDA yapılacaktır.

 • Kabul Edilen Bildiriler

  NOVEMBER 28th, 2013 / THURSDAY GRAND HOTEL EXCELSIOR, VALLETTA, MALTA


  OPENING CEREMONY: 09.00-09.30 Grand Ballroom
  Ibrahim Guran Yumusak, Conference Chair, Istanbul Medeniyet University
  Joseph Falzon, Dean, University of Malta
  Edward Zammit Lewis, Parliamentary Secretary for Competitiveness and Economic Growth, Malta
  Hamit Okur, Rector, Istanbul Medeniyet University

  KEYNOTE SPEECH: 09.30-10.00 Grand Ballroom
   “Vision 2023: World Economy and Turkey in a Long Term Perspective”
  Mehmet Bulut, The Member of Turkish Higher Education Council

  SESSION IA: 10.30-12.00 Grand Ballroom
  HUMAN CAPITAL and TURKISH ECONOMY
  Chair: Seyfettin Erdoğan, Istanbul Medeniyet University, Turkey
  İKTİSADİ KALKINMADA BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ: TÜRKİYE VE DÜNYA ÖRNEĞİ – THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL IN ECONOMIC PROGRESS: EXAMPLES OF TURKEY AND GLOBE
  ALİ YILMAZ GÜNDÜZ, BİNGÖL UNIVERSITY
  DOES INTER-REGIONAL SCIENTIFIC COLLABORATION IN ACADEMIC RESEARCH ENCOURAGE QUALITY OF SCIENCE?
  MANUEL ACOSTA, UNIVERSITY OF CADİZ / DANIEL CORONADO, UNIVERSITY OF CADIZ / ESTHER FERRANDIZ, UNIVERSITY OF CADIZ / M.DOLORES LEON, UNIVERSITY OF CADIZ
  KADIN EĞİTİMİ SAĞLIK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ – THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’S EDUCATION AND HEALTH: THE CASE OF TURKEY
  İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK, İSTANBUL MEDENİYET UNIVERSITY / DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM, RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY / ALİ YILDIZ, İSTANBUL MEDENİYET UNIVERSITY
  CHILD LABOR, INTRA-HOUSEHOLD BARGAINING AND ECONOMIC GROWTH
  PİERRE-RICHARD AGENOR, UNIVERSITY OF MANCHESTER / BARIŞ ALPASLAN, UNIVERSITY OF MANCHESTER
  AR-GE HARCAMALARI, İNOVASYONLAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİ -R & D EXPENDITURES, INNOVATION & TURKISH ECONOMY
  ERDAL TANAS KARAGOL/YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, ULKU ISTIKLAL MIHCIOKUR/YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY

  SESSION IB: 10.30-12.00 Castille Room
  JOB PERFORMANCE EVALUATION & HUMAN RESOURCES
  Chair: Süleyman Özdemir, Istanbul University, Turkey
  PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME AMACININ VE CİNSİYETİN ROLÜ – THE ROLE OF JOB EVALUATION PURPOSE AND GENDER IN THE EFFECTIVENESS OF JOB PERFORMANCE EVALUATION
  ADEM BALTACI, KIRKLARELİ UNIVERSITY / HÜSEYİN BURGAZOĞLU, KIRKLARELİ UNIVERSITY
  BEYAZ YAKALI İŞ GÖRENLERDE BULUNMASI ARZU EDİLEN İLK ÜÇ BECERİ NEDİR?  - WHAT ARE THE TOP THREE SKILLS DESIRED FOR THE WHITE-COLLAR EMPLOYEES?
  EMRAH ÖZSOY, SAKARYA UNIVERSITY / YASEMİN EKİCİ
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLGİSİNİN AKADEMİK KONUMU: DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ – AN APPROACH TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITH ACADEMIC KNOWLEDGE: THE CASE OF COURSE TEXTBOOKS
  HAMİD MURAD ÖZCAN, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY / YÜCEL TÜRKER, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY
  TÜRKİYE’NİN İSTİHDAM PİYASASI TEMEL GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN DİĞER OECD ÜLKELERİNDEN AYRIŞMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKEY AND THE OTHER OECD COUNTRIES IN TERMS OF DISTINGUISHING MAIN INDICATORS OF WORKFORCE
  ASLI BEYHAN ACAR, İSTANBUL UNIVERSITY / BURCU ÖZGE ÖZASLAN ÇALIŞKAN İSTANBUL UNIVERSITY

  SESSION IC: 10.30-12.00 De Mondion Room
  ORGANIZATIONAL INNOVATION & SOCIAL NETWORKS
  Chair: Joseph Falzon, University of Malta
   OPEN STRATEGY: HARNESSING THE COLLECTIVE INTELLIGENCE OF AN ORGANIZATION IN STRATEGIZING
  KURT MATZLER, UNIVERSITY OF INNSBRUCK / JOHANN FÜLLER, UNIVERSITY OF INNSBRUCK / JULİA HAUTZ, UNIVERSITY OF INNSBRUCK / KATJA HUTTER, UNIVERSITY OF INNSBRUCK
  THE RELATION BETWEEN MARKET ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL INNOVATION: THE ROLE OF THE HR PRACTICES
  MİNE AFACAN FINDIKLI, İSTANBUL GELİŞİM UNIVERSITY / YASİN ROFCANİN, BAĞZİÇİN UNIVERSITY / UĞUR YOZGAT, MARMARA UNIVERSITY
  FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE MANAGEMENT PERFORMANCE
   SAFİYE ŞAHİN, KIRKLARELİ UNIVERSITY / ORKUN DEMİRBAĞ, MARMARA UNIVERSITY / UĞUR YOZGAT, MARMARA UNIVERSITY
  A PRIVACY BASED MONEY MAKING MODEL BASED ON CUSTOMER DATA IN SOCIAL NETWORKS -SOSYAL AĞLAR İÇİN KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNE DAYALI BASİT BİR GELİR MODELİ –
  UĞUR YOZGAT, MARMARA UNIVERSITY / AHMET MURAT ÖZKAN, CUMHURİYET UNIVERSITY / ÖMER FARUK OKTAR, MARMARA UNIVERSITY

  SESSION ID: Carapecchia Room 10.30-12.00
  ORGANIZATIONAL DYNAMICS & MOBBING
  Chair: Jan Nevima , Silesian University in Opava, Czech Republic
  THE RELATIONSHIP BETWEEN CO-WORKER TRUST AND TURNOVER INTENTIONS: AN APPLICATION
  A.EMİN SERİN, UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL ASS./ M.ONUR BALKAN, AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
  CORPORATE CITIZENSHIP PRACTICES: AN INVESTIGATION OF TURKISH COMPANIES
  MUSTAFA ABDÜL METİN DİNÇER, SAKARYA UNIVERSITY / YASEMİN ÖZDEMİR, SAKARYA UNIVERSITY
  FORFEITING FROM A TO Z.
  KARINE ADAMOVA, FINANCIAL UNIVERSITY
  FEMALE LEADERS AND MOBBING
  A.EMİN SERİN, UNIVERSITY OF TURKİSH AERONAUTİCAL ASS. / M.ONUR BALKAN, AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
  YILDIRMA (MOBBİNG) VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND PERSONALITY: A RESEARCH ON THE SERVICE SECTOR EMPLOYEES
  ELVAN OKUTAN, SAKARYA UNIVERSITY / NİHAL SÜTÜTEMİZ, SAKARYA UNIVERSITY

  SESSION IIA: Grand Ballroom 13.30-15.00
  KNOWLEDGE ECONOMY AND PRODUCTIVITY
  Chair: Philip von Brockdorff, University of Malta

   TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ – THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION AND COMPETITIVENESS THE CASE OF TURKEY
  EKREM ERDEM, ERCİYES UNIVERSITY / AHMET KÖSEOĞLU, ERCİYES UNIVERSITY
  BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA – THE DETERMINANTS OF PRODUCTIVITY IN THE KNOWLEDGE SOCIETY: AN EMPIRICAL STUDY ON THE SELECTED MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC COOPERATION ORGANIZATION
  FARUK MİKE, ÇUKUROVA UNIVERSITY / MİNA MAHJOUB LALEH, ÇUKUROVA UNIVERSITY / BAŞAK GÜL AKTAKAS, NİĞDE UNIVERSITY
  BİLGİ TOPLUMUNUN KURULUŞUNDA BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ – THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE FOUNDATION OF KNOWLEDGE SOCIETIES
  MEHTAP YEŞİLORMAN, FIRAT UNIVERSITY / FİRDEVS KOÇ, FIRAT UNIVERSITY
  İNTERNET EKONOMİSİNİN MALTA DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİSİ - THE IMPACT OF INTERNET ECONOMY ON MALTA’S FOREIGN TRADE
  ARMAĞAN TÜRK, KIRKLARELI UNIVERSITY / RENGİN AK, KIRKLARELİ UNIVERSITY

  SESSION IIB: Castille Room 13.30-15.00
  ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS & PRODUCTIVITY
  Chair: Frank Bezzina, University of Malta

  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ACROSS EUROPE 15 SCIENTIFIC KNOWLEDGE BASE AND DIFFERENCES IN QUALITY
  MANUEL ACOSTA, UNIVERSITY OF CADİZ / DANİEL CORONADO, UNIVERSITY OF CADİZ / ESTHER FERRANDIZ, UNIVERSITY OF CADİZ / M.DOLORES LEON, UNIVERSITY OF CADİZ / PEDRO JESUS MORENO, UNIVERSITY OF CADİZ
  COMPETITIVENESS OF VISEGRAD FOUR NUTS 2 REGIONS EVALUATED BY THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND THE HYBRID EIGENVALUE-FUZZY COGNITIVE MAP APPROACH
  JAN NEVIMA, SİLESİAN UNIVERSITY İN OPAVA / ZUZANA KISZOVA, SİLESİAN UNIVERSITY İN OPAVA
  THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE COMPETITIVENESS OF THE BULGARIAN FOOD INDUSTRY
  NIKOLAY STEREV, UNSS / DIMITAR BLAGOEV, UNSS / ILIA GATOVSKI, UNSS
  INFLUENCE OF KNOWLEDGE CLUSTERS ON THE COMPETITIVENESS OF BADEN – WUERTTEMBERG ALEKSANDRA KANIA, POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMİCS
  A REFINED COEFFICIENT FIXED-EFFECTS ESTIMATOR FOR LONG PANELS
  SUBRATO BANERJEE, INDIAN STATISTICAL INSTITUTE
  BARGAINING AND ASYMMETRY: AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION
  SUBRATO BANERJEE, INDIAN STATISTICAL INSTITUTE

  SESSION IIC: De Mondion Room 13.30-15.00
  INTERNATIONAL TRADE & DEVELOPMENT
  Chair: Erdal Tanas Karagol, Yıldırım Beyazit University, Turkey
  MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİLGİ EKONOMİSİNİN DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ – THE EXAMİNATION OF INFORMATION ECONOMY IN THE SENSE OF MACROECONOMIC VARIABLES WITH DISCRIMINANT ANALYSIS: THE CASE OF TURKEY AND E.U. COUNTRIES
  GONCA YÜZBAŞI, ADIYAMAN UNIVERSITY / LEYLA FİRUZE ARDA ÖZALP, ADIYAMAN UNIVERSITY
  ULUSLARARASI DIŞ KAYNAK KULLANIMININ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ – THE IMPACTS OF INTERNATIONAL OUTSOURCING ON DEVELOPED COUNTRIES LABOR MARKETS
  GÖKHAN GÜLLÜ, MARMARA UNIVERSITY / ASLAN TOLGA ÖCAL, MARMARA UNIVERSITY
  KÜÇÜK OLMANIN AVANTAJI: MALTA ÖRNEĞİ – THE ADVANTAGE OF BEING SMALL: THE EXAMPLE OF MALTA
  ENGİN AK, KIRKLARELİ UNIVERSITY / ARMAĞAN TÜRK, KIRKLARELİ UNIVERSITY / BERNA AK BİNGÜL, KIRKLARELİ UNIVERSITY
  TÜRKİYEDE DIŞ TİCARET HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR ANALİZ – AN ANALYSIS OF THE FACTORS EFFECTING FOREIGN TRADE IN TURKEY
  MUSTAFA METE, GAZİANTEP UNIVERSITY
  DÖVİZ KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ-- DETERMINATION OF FACTORS ON EXCHANGE RATE
  HAKAN ALTIN, UNIVERSITY OF AKSARAY / HÜSNÜ BİLİR, UNIVERSITY OF AKSARAY

  SESSION IID: Carapecchia Room 13.30-15.00
  DEMOGRAPHICS & CONSUMER BEHAVIORS
  Chair: Remzi Altunışık, Sakarya University, Turkey
  KADINLARIN GİYİM ALIŞVERİŞ KARARLARINDA RASYONELLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – A STUDY ON THE ROLE OF RATIONALITY IN WOMEN’S SHOPPING BEHAVIOR FOR CLOTHING
  REMZİ ALTUNIŞIK, SAKARYA UNIVERSITY / NİLGÜN SARIKAYA, SAKARYA UNIVERSITY
  TÜKETİCİLERİN ÜRÜN SATINALMA KARARLARI ÖNCESİ ARADIKLARI BİLGİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – A RESEARCH ON THE CLASSIFICATION OF INFORMATION TYPES SOUGHT PRIOR TO CONSUMERS’ DECISIONS TO PURCHASE
  REMZİ ALTUNIŞIK, SAKARYA UNIVERSITY / YELİZ BAŞ
  PAZAR UZMANLARININ DEMOGRAFİK PROFİLİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA – IDENTIFYING DEMOGRAPHIC PROFILES OF MARKET MAVENS: A STUDY
  SEMİH OKUTAN, SAKARYA UNIVERSITY / REMZİ ALTUNIŞIK, SAKARYA UNIVERSITY
  TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ VE ÖZGÜVENİNİN TÜKETİCİ ŞİKÂYET DAVRANIŞI TERCİHİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ – EXAMINING THE EFFECTS OF CONSUMER SELF RENEWAL AND CONFIDENCE ON THE CONSUMER COMPLAINT BEHAVIOR PATTERNS
  SEMİH OKUTAN, SAKARYA UNIVERSITY / REMZİ ALTUNIŞIK, SAKARYA UNIVERSITY / NİLGÜN SARIKAYA, SAKARYA UNIVERSITY
  TÜRK TÜKETİCİLERİNDEKİ OTOMOBİL İMGESİNİN KÜLTÜREL KODLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – A STUDY ON THE CULTURAL CODES OF AUTOMOBILE IMAGE OF TURKISH CONSUMERS
  REMZİ ALTUNIŞIK, SAKARYA UNIVERSITY / KÜRŞAD ÖZKAYNAR, CUMHURİYET UNIVERSITY / TARIK YOLCU, SAKARYA UNIVERSITY

  SESSION IIIA: Grand Ballroom 15.30-17.00
  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
  Chair: Mesut Akdere, University of Wisconsin-Milwaukee, USA
  EXPLORING HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE MIDDLE EAST: IMPLICATIONS FOR RESEARCH AND PRACTICE
  MESUT AKDERE, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE / KHALIL M.DIRANI, UNIVERSITY OF GEORGIA
  A CASE STUDY ON USING E-LEARNING PLATFORM TO IMPROVE STUDENT PERFORMANCE IN "INTERNET PROGRAMING" COURSE
  OKAN ORAL, AKDENİZ UNIVERSITY
  EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE TURNOVER INTENTIONS AND EMPLOYEE JOB SATISFACTION: THE CASE OF ORGANIZATIONS IN ANTALYA, TURKEY
  HASAN SELMAN ÇAVUŞ, ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY / MESUT AKDERE, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE
  EFFECTIVE FEEDBACK SYSTEM (EFS) CAN PREVENT FAILURES: A SYSTEMS PERSPECTIVE
  ALI YILMAZ, UNIVERSITY OF WİSCONSIN-MILWAUKEE / MESUT AKDERE, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE
  ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON INNOVATION:  THE CASE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY
   YAVUZ DEMİREL, AKSARAY UNIVERSITY / ZEYNEP İSKAN KUBBA, AKSARAY UNIVERSITY

  SESSION IIIB: Castille Room 15.30-17.00
   KNOWLEDGE & GOVERNMENT
  Chair: Ramazan Şengül, Kocaeli University, Turkey
  YEREL YÖNETİMLERDE BİLGİ EDİNME HAKKI: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ – THE RIGHT TO INFORMATION IN LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE OF KOCAELI METROPOLITAN MUNICIALITY
   RAMAZAN ŞENGÜL, KOCAELİ UNIVERSITY
  KAMU HİZMETİ ANLAYIŞININ DEĞİŞMESİNİN BİR SONUCU OLARAK İDARENİN FAALİYETLERİNDE DARALMA VE DÖNÜŞÜM: ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON – ADMINISTRATIVE SHRINKING AND TRANSFORMATION AS A RESULT OF PEOPLE’S PERCEPTIONS ON PUBLIC SERVICES: PRIVATIZATION AND REGULATION
   MUSTAFA AVCI, ANADOLU UNIVERSITY
  EĞİTİM HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YÖNETİŞİM ARAYIŞLARI: CHARTER YÖNTEMİ – EXPLORING NEW APPROACHES TO EDUCATIONAL ADMINISTRATION: THE CASE FOR CHARTER SCHOOLS-
  HAMZA AL, SAKARYA UNIVERSITY
  SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÇEVRESEL BİLGİNİN KAYNAĞI OLARAK AVRUPA ÇEVRE AJANSI (AÇA) VE AB’YE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE-AJANS İLİŞKİLERİ – THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) AS A SOURCE OF ACCURATE AND RELIABLE INFORMATION AND ITS  IMPACTS ON TURKEY’S FULL-MEMBERSHIP PROCESS TO EU  GÖKHAN TENİKLER, DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
  SAĞLIK HİZMETLERİNDE ELEKTRONİK REÇETE (E-REÇETE) UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN INVESTIGATION ON THE EVALUATION OF ELECTRONIC PRESCRIPTION: IMPLICATIONS FORHEALTHCARE SERVICES
  ÖMER GİDER, MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY / SAFFET OCAK, MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY / MEHMET TOP, HACETTEPE UNIVERSITY

  SESSION IIIC: De Mondion Room 15.30-17.00
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR & HUMAN RESOURCES
  Chair: Zekai Öztürk, Gazi University, Turkey
  ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISININ AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA – A STUDY ON EXAMINING THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ACADEMIC SUCCESS
  OSMAN USLU, SAKARYA UNIVERSITY / EMRAH ÖZSOY, SAKARYA UNIVERSITY
  SANAL ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN VIRTUAL ORGANIZATIONS
   ZEKAİ ÖZTÜRK, GAZİ UNIVERSITY / ÖZNUR ŞAKLAK, AHİ EVRAN UNIVERSITY / M.ŞULE KAPLAN, GAZİ UNIVERSITY
  LİDERLİKTE KALİTE YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUYLA İLGİLİ VAKA ÇALIŞMASI –EXAMINING THE QUALITY MANAGEMENT IN LEADERSHIP: A CASE STUDY
   DİDEM RODOPLU, GEDİK UNIVERSITY
  ÖRGÜTSEL UZUN ÖMÜRLÜLÜK STRATEJİK BİR BAŞARI GÖSTERGESİ OLARAK ALINABİLİR Mİ? KAVRAMSAL VE KURAMSAL BİR TARTIŞMA – CAN ORGANIZATIONAL LONGEVITY BE AN INDICATOR OF STRATEGIC SUCCESS: A CONCEPTUAL AND THEORETICAL DISCUSION
  ESRA DİL, SAKARYA UNIVERSITY

  SESSION IIID: Carapecchia Room 15.30-17.00
  EMPLOYEE JOB SATISFACTION & ORGANIZATIONAL COMMITMENT
  Chair: Hamza Al, Sakarya University, Turkey
  SINIF ÖGRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUM VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ—EXAMINING SCHOOL TEACHERS’ JOB SATISFACTION AND OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS BASED ON VARIOUS VARIABLES
  ERHAN TUNÇ, GAZİANTEP UNIVERSITY
  MESLEKİ ÖZENDİRİCİLER VE KARARLARA KATILIM ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLİYOR MU? – DO JOB INCENTIVES AND PARTICIPATION IN ORGANIZATIONAL DECISION-MAKING AFFECT ORGANIZATIONAL COMMITMENT?
  NECMETTİN CİHANGİROĞLU, GATA / ABDÜLKADİR TEKE, GATA / BAYRAM ŞAHİN, HACETTEPE UNIVERSITY / MUSA ÖZATA, KONYA SELÇUK UNIVERSITY / ÖZAY ÇELEN, ELAZIĞ MİLİTARY HOSPİTAL
  TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN PSİKOSOSYAL BİR TEHLİKE OLARAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF OCCUPATIONAL BURNOUT SYNDROME AS A PSYCHOSOCIAL RISK WITHIN THE EMPLOYEE WELL-BEIING AND JOB SAFETY PERSPECTIVE
  ELVAN OKUTAN, SAKARYA UNIVERSITY / ÖZLEM BALABAN, SAKARYA UNIVERSITY

  NOVEMBER 29th, 2013 / FRIDAY GRAND HOTEL EXCELSIOR, VALLETTA, MALTA
  KEYNOTE SPEECH: Grand Ballroom 09.00-09.20
  “The Importance of the Growing Knowledge Economy in Malta”
  Joseph Falzon, University of Malta

  SESSION IVA: Grand Ballroom 09.30-11.00
  VALUE OF TRADEMARK & CONSUMER INTERDEPENDENCY
  Chair: Ömer Torlak, KTO Karatay University, Turkey
  BİR DİZİ MARKA DEĞERİ BİLEŞENİNİN MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ GÖRECE ETKİLERİNİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ – AN INVESTIGATION of the EFFECTS OF A NUMBER OF BRAND EQUITY COMPONENTS ON BRAND LOYALTY: THE CASE OF TURKCELL
  ÖMER TORLAK, KTO KARATAY UNIVERSITY / VOLKAN DOĞAN, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY / BEHÇET YALIN ÖZKARA, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY
  POZİTİVİST PARADİGMADAN ELEŞTİREL PAZARLAMA ÇALIŞMALARINA DOĞRU PAZARLAMA BİLGİSİNDEKİ DÖNÜŞÜM – TRANSFORMATION OF MARKETING KNOWLEDGE FROM THE POSITIVIST PARADIGM TOWARDS CRITICAL MARKETING STUDIES
  MUHAMMET ALİ TİLTAY, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY
  TÜKETİCİLERDEKİ EMSALSİZ OLMA DUYGUSUNUN MAĞAZA TERCİHLERİNE VE NADİR ÜRÜNLERE YÖNELİK TALEPLERİNE ETKİSİ – THE IMPACT OF CONSUMER TENDENCIES OF BEING UNIQUE ON BRAND PREFERENCE AND RARE GOODS-
   YUSUF ARSLAN, SAKARYA UNIVERSITY / MERVE TÜRKMEN, SAKARYA UNIVERSITY
  MARKA KİŞİLİK KURAMINDA ARKETİP YAKLAŞIMI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA – ARCHETYPE APPROACH ON THE THEORY OF BRAND PERSONALITY: A STUDY AT MARMARA UNIVERSITY
   FARUK BAŞTÜRK, KOCAELİ UNIVERSITY / SEBAHATTİN YILDIZ, KAFKAS UNIVERSITY
  TÜRKİYE’DE “MÜŞTERİDEN MÜŞTERİYE” (C2C) E-TİCARET TÜRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ – CUSTOMER LOYALTY IN "CUSTOMER TO CUSTOMER" (C2C) TYPE OF E-COMMERCE IN TURKEY AND A PROPOSED MODEL
  ÖMER LÜTFÜ MET, BALIKESİR UNIVERSITY / ALAATTİN İRDEM, BALIKESİR UNIVERSITY

  SESSION IVB:  Castille Room 09.30-11.00
  INTERNATIONAL RELATIONS & DISPUTES
  Chair: Kenan Dağci, Yalova University, Turkey
  COEXISTENCE OF INTERNATIONAL TERRORISM AND FAILED STATES
   UMUT KEDİKLİ, KARABÜK UNIVERSITY
  SOĞUK SAVAŞ SONRASI ÇİN HALK CUMHURİYETİ-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER – FACTORS DETERMINING INTERNATIONAL RELATIONSHIPS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND KAZHAKISTAN POST COLD WAR-
   AHMET SAFA YILDIRIM, MARMARA UNIVERSITY / KENAN DAĞCI, YALOVA UNIVERSITY
  UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI BİR ÇÖZÜM MEKANİZMASI: ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ – A PEACEFUL SETTLEMENT MECHANISM OF INTERNATIONAL DISPUTES: THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
  ARDA ÖZKAN GİRESUN UNIVERSITY
  BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE ETKİLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER - THE IMPACT OF INNOVATIONS IN INFORMATION TECHNOLOGIES ON INTERNATIONAL RELATIONSHIPS: OPPORTUINITIES AND RISKS-
  SONER KARAGÜL, ÇANAKKALE 18 MART UNIVERSITY / MUHAMMET FATİH ÖZKAN, ÇANAKKALE 18 MART UNIVERSITY
  KÜRESELLEŞME KURAMLARI BAĞLAMINDA KÜRESELLEŞME İLE ULUS DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇÖZÜMLENMESİ – XAN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALISATION AND NATION STATE WITHIN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION THEORIES
  YAŞAR AKTAŞ, KASTAMONU UNIVERSITY

  SESSION IVC: De Mondion Room 09.30-11.00
  HOSPITALITY MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY
  Chair: Mithat Zeki Dinçer, Istanbul University, Turkey
   A COMPARISON OF TIME SERIES METHODS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR PREDICTING THE TOURISM DEMAND FOR TURKEY
  SEZGİN IRMAK, AKDENİZ UNIVERSITY / HAKAN ÇETİN, AKDENİZ UNIVERSITY
  ELECTRONIC WORD OF MOUTH AMONG HOTEL GUESTS: DEMOGRAPHIC AND TRIPOGRAPHIC FACTORS
  GÜREL ÇETİN, İSTANBUL UNIVERSITY / FÜSUN İSTANBULLU DİNÇER, İSTANBUL UNIVERSITY
  BİLGİ EKONOMİSİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRKİYE TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ – THE EFFECTS OF KNOWLEDGE ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES ON TURKISH TOURISM INDUSTRY
  FÜSUN İSTANBULLU DİNÇER, İSTANBUL UNIVERSITY / MİTHAT ZEKİ DİNÇER, İSTANBUL UNIVERSITY / SEZGİ GEDİK, İSTANBUL UNIVERSITY
  TÜRKİYE’DEKİ MOBİL HİZMETLERİN ADAPTASYONUNU KOLAYLAŞTIRAN VE ENGELLEYEN FAKTÖRLER – FACTORS  FACILITATING AND IMPEDING THE ADAPTATION OF MOBILE SERVICES IN TURKEY
  MUSTAFA KAYIK, DUMLUPINAR UNIVERSITY / YAVUZ SOYKAN, DUMLUPINAR UNIVERSITY / AYDIN KAYABAŞI, DUMLUPINAR UNIVERSITY

  SESSION IVD: Carapecchia Room 09.30-11.00
  HEALTHCARE & HUMAN RESOURCES
  Chair: Necmettin Cihangiroğlu, Gülhane Military Medical Academy, Turkey
  MESLEKİ BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ – AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
  NECMETTİN CİHANGİROĞLU, GATA / ABDÜLKADİR TEKE, GATA / BAYRAM ŞAHİN, HACETTEPE UNIVERSITY / MUSA ÖZATA, KONYA SELÇUK UNIVERSITY / ÖZAY ÇELEN, ELAZIĞ MİLİTARY HOSPİTAL
  KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNG SONUCU KARŞILAŞTIKLARI OLUMSUZ DURUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI – A COMPARISON OF ADVERSE OUTCOMES OF MOBBING ON NURSES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATE HOSPITALS
   İLKAY SEVİNÇ TURAÇ, HACETTEPE UNIVERSITY / BAYRAM ŞAHİN, HACETTEPE UNIVERSITY
  GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDE ÇALIŞAN ASİSTAN HEKİMLER, HEMŞİRELER VE DİĞER YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMUNUN İNCELENMESİ: ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİNDE BİR ARAŞTIRMA – AN INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING OCCUPATIONAL BURNOUT AND JOB SATISFACTION LEVELS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN GULHANE MILITARY ACADEMY: THE CASE OF MILITARY HEALTH SYSTEM
  SÜLEYMAN MERTOĞLU, GATA / MEHMET TOP, HACETTEPE UNIVERSITY / CUMA SONĞUR, HACETTEPE UNIVERSITY
  PRATİSYEN HEKİMLERİN REÇETE YAZMA TUTUMLARININ İLAÇ HARCAMALARINA ETKİSİ – THE IMPACT OF FAMILY MEDICINE PHYSICIANS’ ATTITUDE OF MEDICINE PRESCIPTIONS TOWARDS DRUG EXPENDITURES
  MEHMET ÇETİN, GATA / TURAN FEDAİ, GATA / YUSUF ZİYA TÜRK, GATA / SALİM ÖZENÇ, TSK

  SESSION VA: Grand Ballroom 11.30-13.00
  R & D and TURKISH ECONOMY
  Chair: Daniel Coronado / University of Cadiz, Spain
  RESEARCH, DEVELOPMENT, AND FIRM PERFORMANCE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM MANUFACTURING COMPANIES IN TURKEY
  HASAN AKAYDIN/GUMUSHANE UNIVERSITY
  ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT PROJECTS IN E-TRANSFORMATION TURKEY PRACTICES: A STUDY ON DISTRICT MUNICIPALITIES IN ISTANBUL
  NIYAZI CICEK/ISTANBUL UNIVERSİTY
  THE INTERACTION BETWEEN FIRM GROWTH AND PROFITABILITY: EVIDENCE FROM TURKISH MANUFACTURING FIRMS
  SERAP ÇOBAN, NEVŞEHİR UNIVERSITY
  INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND MACROECONOMIC PERFORMANCE
  SEYFETTİN ERDOĞAN, ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY / RIDVAN KARACAN, UNIVERSITY OF KOCAELİ / BARIŞ ALPASLAN, UNIVERSITY OF MANCHESTER
  THE EFFECTS OF MIGRATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  ATAKAN DURMAZ BAYBURT UNIVERSITY

  SESSION VB: Castille Room 11.30-13.00
  SIVIL SOCIETY & DEMOCRACY
  Chair: Tarkan Oktay, Istanbul Medeniyet University, Turkey
  KAMUSAL ERDEM VE DEMOKRASİYİ DERİNLEŞTİRME ARAYIŞI OLARAK SİVİL İTAATSİZLİK – CIVIL DISOBEDIENCE AS THE QUEST FOR PUBLIC VIRTUE AND DEEPENING OF DEMOCRACY
  ÖZLEM KIRLI, MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY
  TÜRKİYE’NİN SİVİL TOPLUM TRİLEMMASI (ÜÇLEMESİ): DEMOKRATİK AÇILIM ÖRNEĞİ – THE TRILEMMA OF TURKISH CIVIL SOCIETY: THE CASE OF DEMOCRATIC INITIATIVE
  FİLİZ CİCİOĞLU, SAKARYA UNIVERSITY / FAHRİYE KESKİN, SAKARYA UNIVERSITY
  TÜRKİYE' DE RANT VE KONUT HAKKI ÇERÇEVESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ – THE EVALUATION OF URBAN REGENERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ANNUTIY AND HOUSING RIGHTS IN TURKEY
  HALİL İBRAHİM AYDINLI, SAKARYA UNIVERSITY / SALİH ÇİFTÇİ, BARTIN UNIVERSITY / LEYLA ÇİFTÇİ, BARTIN UNIVERSITY / NESRİN ŞENTÜRK, SAKARYA UNIVERSITY
  BELEDİYE MECLİSLERİ KOMİSYONLARINDA KADIN TEMSİLİ: BÖLGESEL BİR ANALİZ – REPRESENTATION OF WOMEN ON MUNICIPALITY COMMITTEES: A REGIONAL ANALYSIS
  TARKAN OKTAY/ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY
  BİLGİ ÇAĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNSALI – OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ISSUESS IN KNOWLEDGE AGE
  ETHEM SONER ÇELİKKOL, KOCAELİ UNIVERSITY / LEVENT ALTINTAŞ, KOCAELİ UNIVERSITY / ROJHAT GENÇ, KOCAELİ UNIVERSITY

  SESSION VC: De Mondion Room 11.30-13.00
  KNOWLEDGE MANAGEMENT
  Chair: Sedat Murat, Istanbul University, Turkey
  BİLGİ YÖNETİMİNİN İNŞAAT VE EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİNİN İNCELENMESİ –AN EXAMINATION OF THE IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON THE TRANSFORMATION OF THE CONSTRUCTION AND REAL-ESTATE SECTORS-
  DİDEM RODOPLU – KOCAELİ UNIVERSITY / TUNA USLU, GEDİK UNIVERSITY
  İŞLETMELERDEKİ BİLGİ DÖNÜŞÜMÜ VE KURUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNE KARŞI GÖSTERİLEN BİREYSEL DİRENÇ VE SİNİZM ÜZERİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ VE DEMOGRAFİK FARKLAR IMPLICATIONS OF PERSONALITY AND DEMOGRAPHIC DIFFERENCES ON EMPLOYEE RESISTENCE AND SYNISM TOWARDS KNWOLEDGE TRANSFORMATION AND ORGANIZATIONAL CHANGE 
   DİDEM RODOPLU – KOCAELİ UNIVERSITY / DUYGU ÇUBUK, GEDİZ UNIVERSITY / TUNA USLU, GEDIZ UNIVERSITY
  BİLGİ KURUMLARINDA KURUMSAL İTİBAR: İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM) KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ – CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT IN KNOWLEDGE ORGANIZATIONS: THE CASE OF ISLAMIC RESEARCH CENTER LIBRARY (ISAM)
   İSHAK KESKİN, İSTANBUL UNIVERSITY / MEHMET FAHRİ FURAT, İSTANBUL UNIVERSITY / ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ, GAZİANTEP UNIVERSITY / NİZAMETTİN OĞUZ
  ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YOLUYLA BİLGİ TRANSFERİ: TÜRKİYE’DEKİ PİLOT EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMLARINDA UYGULANAN MODELLEME ÜZERİNE BİR İNCELEME - KNOWLEDGE TRANSFER IN UNIVERSITIES THROUGH OUTSOURCING:  A RESEARCH ON APPLIED PILOT MODELL OF TRAINING PROGRAMS IN TURKEY
  SEMİH SORAN, ÖZYEĞİN UNIVERSITY / EBRU CAYMAZ, MARMARA UNIVERSITY

  SESSION VD: Carapecchia Room 11.30-13.00
  ACCOUNTING & AUDITING PRACTICES
  Chair: Fatma Tüfekçi Şençiçek, Dokuz Eylül University, Turkey
  İÇ DENETİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA – A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL AUDIT AND INFORMATION SECURITY
  NİYAZİ KURNAZ, DUMLUPINAR UNIVERSITY / A.KEMAL DİNDAROĞLU, MERSİN UNIVERSITY
  TÜRKİYE’DEKİ E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARININ XBRL İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - THE EXAMINATION OF THE RELATION FO E-INVOICE AND E-JOURNAL E-LEDGER PRACTIES OF THE XBRL IN TURKEY
  FATMA TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK, DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
  TÜRK GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF ODAKLI E-VERGİ HİZMETLERİNİN GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ – AN EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF THE TAX PAYERS-FOCUSED E-TAX SERVICES OF TURKISH REVENUE ADMINISTRATION
  AHMET SOMUNCU, ERCİYES UNIVERSITY
  SU ÜRÜNLERİNİN MUHASEBESİ VE BALIK ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLMİŞ GÜNCEL BİR YAZILIM UYGULAMASI – A PROPOSED SOFTWARE PROGRAM TOWARDS AQUACULTURE ACCOUNTING AND FISH FARMS ME
   NİHAT KURTULUŞ, AKUAKÜLTÜR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. / FATMA TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK, DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

  SESSION VIA:  Grand Ballroom 14.30-16.00
  E-GOVERNMENT APPLICATIONS AND SERVICES
  Chair: Hamza Ateş, Istanbul Medeniyet University, Turkey
  TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYA’DAKİ E-BELEDİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI – A COMPARATİVE ANALYSIS OF THE E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND OTHER PARTS OF THE WORLD
  AHMET ULUSOY, KARADENİZ TECHNİCAL UNIVERSITY / GÖKHAN ÇOBANOĞULLARI, ERCİYES UNIVERSITY
  E-DEVLET UYGULAMASININ SOSYAL GÜVENLİK ALANINA YANSIMASI – THE REFLECTIONS OF E-GOVERMENT APPLICATION ON SOCIAL SECURITY SERVICES
  YUSUF DEMİR, CUMHURİYET UNIVERSITY / KÜBRA ÖZ, CUMHURİYET UNIVERSITY
  KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA E-DEVLET UYGULAMALARININ TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA –AN EMPIRICAL STUDY ON THE PERCEPTIONS OF THE PUBLIC ON E-GOVERNMENT SERVICES -
  CEYDA ŞATAF, SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY / HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK, SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY / SÜLEYMAN DİKMEN, SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
  E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ ALGILAMA FARKLILIKLARI – COMPARISION OF THE PERCEPTIONS OF THE PUBLIC USING E-GOVERNMENT AND THOSE WHO DON’T-
  DİDEM RODOPLU, KOCAELİ UNIVERSITY / DUYGU ÖZOMAY, GEDİK UNIVERSITY / TUNA USLU, GEDİK UNIVERSITY
  E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ ÇERÇEVESİNDE KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ - THE SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATION OF KAYSERI IN THE E-TRANSFORMATION TURKEY PROJECT
   FİLİZ TUFAN EMİNİ, SELÇUK UNIVERSITY / MUSTAFA KOCAOĞLU, AHİ EVRAN UNIVERSITY

  SESSION VIB: Castille Room 14.30-16.00
  DEBATES ON MULTICULTURALISM IN KNOWLEDGE SOCIETY
  Chair: Mustafa Kemal Şan, Sakarya University, Turkey
  ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI KARŞISINDA TÜRKİYE GERÇEĞİ –MULTICULTURALISM DEBATES AND THE REALITY OF TURKEY
  MUSTAFA KEMAL ŞAN, SAKARYA UNIVERSITY
  ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SÖYLEMLERİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ – THE DISCOURSES ON MULTICULTURALISM AND THE TRANSFORMATIONS OF NATIONALISM
   MUSTAFA KEMAL ŞAN, SAKARYA UNIVERSITY / BERKAN ÖĞÜR, SAKARYA UNIVERSITY
  HAREKETLİLİKTE KİMLİK İNŞASI –IDENTITY CONSTRUCTION IN MOBILITY
   PINAR YAZGAN, SAKARYA UNIVERSITY
  OSMANLI İSTANBUL'UNDA MEKÂN PAYLAŞIM SORUNU (KİMLİK- MEKAN-MAHREMİYET) - ORGANIZATION OF URBAN SPACE IN OTTOMAN ISTANBUL -
  AYDIN AKTAY/SAKARYA UNIVERSITY
  CEVRE VE BİLGİ – THE ENVIRONMENT AND KNOWLEDGE
   İLKE BEZEN AYDOĞDU, FIRAT UNIVERSITY

  SESSIONVIC:  De Mondion Room 14.30-16.00
  INNOVATIVE APPLICATIONS IN MANAGEMENT
  Chair: Uğur Yozgat, Marmara University, Turkey
  TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİNİN SUNUMUNDA İNOVATİF BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU – AN EXAMPLE OF INNOVATIVE APPLICATION SERVICES IN HIGHER EDUCATION IN TURKEY: THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY DISTANCE LEARNING TECHNICAL COLLEGE
  ALİ YAVUZ, SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY / DİLEK GÖZE KAYA, SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY / CEYDA ŞATAF, SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
  VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İDEALE ULAŞMAK İÇİN BENZER TERCİHLERİN ÖNEM SIRASI TEKNİĞİ (TOPSIS) YÖNTEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ – AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND TOPSIS METHOD
  HAKAN ALTIN, AKSARAY UNIVERSITY / HAŞİM BAĞCI, AKSARAY UNIVERSITY
  KARAR DESTEK SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MODELLER VE MODEL YÖNETİMİ – MODELS USED IN DECISION SUPPORT SYSTEMS AND MODEL MANAGEMENT
  YAVUZ SOYKAN, DUMLUPINAR UNIVERSITY / MUSTAFA KAYIK, DUMLUPINAR UNIVERSITY
  YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ – AN EXAMINATION OF CONSUMER ATTITUDES TOWARDS HIGH TECHNOLOGY MULTIFUNCTION PRODUCTS
  ÖZCAN ASİLKAN, AKDENİZ UNIVERSITY / YALÇIN ALBAYRAK, AKDENİZ UNIVERSITY / OKAN ORAL, AKDENİZ UNIVERSITY

  SESSION VID: Carapecchia Room 14.30-16.00
   ECONOMIC HISTORY OF TURKEY
  Chair: Ekrem Erdem, Erciyes University, Turkey
  İBNİ HALDUN’UN İKTİSADİ DÜŞÜNCE DÜNYASININ BİR DEĞERLENDİRMESİ – AN ASSESSMENT OF IBN KHALDUN'S ECONOMIC THOUGHT
  SEMA YILMAZ GENÇ – KOCAELI UNIVERSITY
  1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ – THE POLITICAL ECONOMY OF 1948 TURKEY ECONOMIC CONGRESS
  ALİ YASİN KALABAK, YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY
  OSMANLI NORMATİF İKTİSADİ YAPISININ İÇ VE DIŞ KAYNAKLI BOZULMA NEDENLERİ / NORMATIVE ECONOMIC STRUCTURE OF THE OTTOMAN STATE FROM INTERNAL AND EXTERNAL SOURCES
  CAUSES OF DETERIORATION
  YUSUF KEMAL ÖZTÜRK AHİ EVREN UNIVERSITY    / SELAMİ SEDAT AKGÖZ AHİ EVREN UNIVERSITY             

  SESSION VIIA: Grand Ballroom 16.30-18.00
  INCOME DISTRIBUTION AND POLITICAL ECONOMY
  Chair: Ertan Oktay, Doğuş University, Turkey
  THE ROLE OF MICROFINANCE IN POVERTY ERADICATION IN AFRICA: THE CASE OF NIGERIA
  AYFER GEDIKLI/ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY
  GELENEKSEL ÜRETİM YAPISI VE GELİR TUZAĞI İLİŞKİSİ: SAHRA-ALTI AFRİKA ÖRNEĞİ – THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADITIONAL PRODUCTION STRUCTURE AND INCOME TRAP: THE CASE OF SUB-SAHARAN AFRICA
  TÜRKİYEDE GELİRİN YENİDEN DAĞITILMA POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ – EFFICIENCY OF REDISTRIBUTION OF INCOME POLICIES IN TURKEY
  MAHMUT BİLEN, SAKARYA UNIVERSITY / ÜMİT YILDIZ, ANADOLU UNIVERSITY
  YOKSULLUK TÜRLERİ, YOKSULLUK KÜLTÜRÜ VE KADERCİ YAKLAŞIMIN DOĞUDAKİ YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİLERİ - THE EFFECTS OF FATALISTIC APPROACH ON THE POVERTY IN THE EASTERN PART OF TURKEY
  HALUK YERGİN, HAKKARİ UNIVERSITY / ABDULLAH EROL, HAKKARİ UNIVERSITY / MEHMET MERCAN, HAKKARİ UNIVERSITY

  SESSION VIIB: Castille Room 16.30-18.00
  SOCIETY & SOCIAL MEDIA
  Chair: İsmail Hira, Sakarya University, Turkey
  SİSTEM KARŞITI SOSYAL HAREKETLERDEN YENİ SOSYAL HAREKETLERE – FROM ANTI-SYSTEMIC SOCIAL MOVEMENTS TO NEW SOCIAL MOVEMENTS
  İSMAİL HİRA, SAKARYA UNIVERSITY
  SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ SİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ – THE EVALUATION OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS AS CIVIL DISOBEDIENCE
  YASİN ŞAHİN, SAKARYA UNIVERSITY
  BATININ GELECEĞİNİ İSLAMOFOBİ ÜZERİNE PLANLAYAN SOSYAL TEORİLER VE SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNÜMLERİ – SOCIAL THEORIES of THE FUTURE OF THE WEST BASEDON ISLAMOPHOBIA AND THEİR APPEARANCEs ON SOCIAL MEDIA
   RECEP YILDIZ, YALOVA UNIVERSITY
  SOSYAL MEDYA SONRASI YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER – NEW SOCIAL MOVEMENTS POST SOCIAL MEDIA ERA MEHMET EMİN BABACAN, İNÖNÜ UNIVERSITY
  BİLGİ TOPLUMUNDA SOSYAL MEDYANIN GERÇEKLİK İNŞASI; GEZİ PARKI ÖRNEĞİ – SOCIAL MEDIA'S FORMATION OF REALITY IN INFORMATION SOCİETY: THE CASE OF GEZI PARK
  ALİ ÖZTÜRK, SAKARYA UNIVERSITY

  SESSION VIIC:  De Mondion Room 16.30-18.00
  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
  Chair: Yavuz Odabaşı, Anadolu University, Turkey
  COMPARING TS 15489 WITH TS 13298 IN MANAGEMENT OF CORPORATE DOCUMENTS
  RIFAT GÜNALAN, İSTANBUL UNIVERSITY
  SOSYAL SORUMLU TÜKETİM VE TÜKETİCİ ETİĞİ OLGULARININ ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SAKARYA ÖRNEĞİ – A STUDY ON THE PERCEPTION OF CONSUMER ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF CONSUMERS: THE CASE OF SAKARYA
  KAZIM MERT, SAKARYA UNIVERSITY / BUKET BORA, SAKARYA UNIVERSITY / SEMİH OKUTAN, SAKARYA UNIVERSITY / NİLGÜN SARIKAYA, SAKARYA UNIVERSITY / REMZİ ALTUNIŞIK, SAKARYA UNIVERSITY
  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
  EYÜP ZENGİN, İSTANBUL UNIVERSITY / MEHMET AYAZ
  SİYASAL TÜKETİCİ BOYKOTLARINA YÖNELİK ŞİRKET VE MARKA YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL YANITLARI: GEZİ DİRENİŞİ ÖZELİNDE ÖNERİLER – THE MANAGERIAL RESPONSES OF COMPANY AND BRAND MANAGERS TO POLITICAL CONSUMER BOYCOTTS: RECOMMENDATIONS FOR GEZI RESISTANCE
  YAVUZ ODABAŞI, ANADOLU UNIVERSITY

  CLOSSING SESSION Grand Ballroom 18.00-18.30

 • Neredeyiz ?

  Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Adres: Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Toros Cad. Cevizli Mah. Gürbüz Sk. No:6/4 Maltepe / İstanbul

  Telefon: +90216.280 25 03

  Rektörlük: D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe Kadıköy / İstanbul

  Telefon: +90216.280 33 33
  Fax: :+90216.602 28 05

  Official PCO
  Semtur Seminer Kongre Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
  Barbaros Mh. Başkan Sk. Soyak Gökyüzü Konutları C Blok D:2 Altunizade 34662 İstanbul
     T: +90 216 651 51 11                      
  F: +90 216 474 84 14
  E-mail: beykon@semtur.com.tr
            www.semtur.com.tr

  Kongre :kongre@beykon.org
                  beykon@gmail.com
  Dergi :dergi@beykon.org
  Genel Sekreterlik gsekreter@beykon.org:
   
   

 • Privacy Policy

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adipiscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa? Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condiment.

  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

  privacy@demolink.org

 • Read More

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit.

  Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit.
  Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu. Integer a diam massa.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

 • Paylaş
© 2012  |                                                  IThe JKEM indexed by ASSOSINDEX , INDEXCOPERNICUS, ARASTIRMAX and EBSCO Publishing