• Önerilen Konular

  Bildiri ile Katılım

  Bilgi Ekonnumisi

  • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
  • Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme
  • Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
  • Ar-Ge ve İnovasyon
  • Teknoloji İktisadı ve Yenilik
  • Dijital Ekonomi ve Para-Maliye Politikaları
  • Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi

  Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

  • Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları
  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi
  • E-İnsan Kaynakları Yönetimi
  • E-İşletme ve Uygulamaları
  • E-Finans ve Bankacılık

  Bilgi Toplumu

  • Bilgi, Güç ve İktidar
  • Bilginin Paylaşımı ve Değeri
  • Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
  • Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  • Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik
  • Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim
  • Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri

  E-Devlet ve E-Ticaret

  • E-Devlet ve Uygulamaları
  • E-Yönetişim ve Bilgi Şehirleri
  • E-Belediye ve Enformasyon Sistemleri
  • E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim
  • E-Ticaret ve Uygulamaları
  • Elektronik Suçlar ve Cezalar

  Diğer Konular

  • Yüksek Öğretim ve Üniversiteler
  • Bilgi Tarihi ve Bilginin Kurumsallaşması
  • Bilgi Felsefesi ve Kaynakları
  • Globalleşme Üzerine Çalışmalar

  Bildirinizin yukarıdaki kategorilerden herhangi birine uymadığını düşünüyorsanız, listelenen kategorilere eklenmesini sağlayabilirsiniz.

 • Kurullar

  Takvim

  Bilim ve Danışma Kurulu ( 15. Kongre )
  Prof. Dr. Ali Rıza AbayYalova University
  Prof. Dr. Asaf Savaş AkatBilgi University
  Prof. Dr. Ali Akdemirİstanbul Arel University
  Prof. Dr. Hamza Ateşİstanbul Medeniyet University
  Prof. Dr. Mustafa AykaçKırklareli University
  Prof. Dr. Coşkun Can AktanDokuz Eylül University
  Prof. Dr. Hayriye AtikErciyes University
  Prof. Dr. Mehmet BarcaYıldırım Beyazıt University
  Prof. Dr. Susan BruyereCornell University, ABD
  Prof. Dr. Mahmut BilenSakarya University
  Prof. Dr. Yılmaz BingölYıldırım Beyazıt University
  Prof. Dr. Yüksel BirinciSiirt University
  Prof. Dr. Taner BerksoyOkan University
  Prof. Dr. Veysel Bozkurtİstanbul University
  Prof. Dr. Mehmet Bulutİstanbul S. Zaim University
  Prof. Dr. Mehmet DumanSakarya University
  Prof. Dr. Harun DemirkayaKocaeli University
  Prof. Dr. Ekrem ErdemErciyes University
  Prof. Dr. Ercan ErenYıldız Technical University
  Prof. Dr. Neşe Erimİstanbul Medeniyet University
  Prof. Dr. Seyfettin Erdoğanİstanbul Medeniyet University
  Prof. Dr. Hüsnü ErkanDokuz Eylül University
  Prof. Dr. Nihat ErdoğmuşYıldız Technical University
  Prof. Dr. Gary S. FieldsCornell University, ABD
  Prof. Dr. A. Ahad M.Osman-GaniIIUM, Malezya
  Prof. Dr. Cevat GerniDoğuş University
  Prof. Dr. İsmail H.GençAmerican University of Sharjah, BAE
  Prof. Dr. Nurullah Gençİstanbul Ticaret University
  Prof. Dr. Azzedine GhoufraneMohammed V. University
  Prof. Dr. İsmail HiraSakarya University
  Prof. Dr. Ahmet İncekaraİstanbul University
  Prof. Dr. Muhsin KarNigde Omer Halisdemir University
  Prof. Dr. Erdal KaragölYıldırım Beyazıt University
  Prof. Dr. Harry KatzCornell University, ABD
  Prof. Dr. Tamer Koçelİstanbul Kültür University
  Prof. Dr. Risa L. LieberwitzCornell University , ABD
  Prof. Dr. Eul-Teo LeeKunsan National University, Kore
  Prof. Dr. Gary N.Mc LeanTexas A&M University, ABD
  Prof. Dr. Sedat MuratIstanbul University
  Prof. Dr. Adalet MuradovAzerbaijan State University of Economics
  Prof. Dr. William S. NeilsonTexas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Murat OkçuSüleyman Demirel University
  Prof. Dr. Elif OktayYalova University
  Prof. Dr. Tarkan Oktayİstanbul Medeniyet University
  Prof. Dr. R. Deniz ÖzbayMarmara University
  Prof. Dr. Suleyman ÖzdemirBandırma 18 Eylül University
  Prof. Dr. Zeki ParlakMarmara University
  Prof. Dr. Nick SalvatoreCornell Universiy, ABD
  Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞanSakarya University
  Prof. Dr. Richard A. SwansonUniversity of Minnesota, ABD
  Prof. Dr. Gabriel TalmainYork University,İngiltere
  Prof. Dr. Aysıt TanselMiddle East Technical University
  Prof. Dr. Suat TekerIşık University
  Prof. Dr. Fatma TektüfekçiDokuz Eylül University
  Prof. Dr. Yusuf Tunaİstanbul Commerce University
  Prof. Dr. Ömer TorlakTurkish Competition Authority
  Prof. Dr. Mehmet TokatHacettepe University
  Prof. Dr. Gülsün Gürkan YayYıldız Technical University
  Prof. Dr. Turan YayYeditepe University
  Prof. Dr. Uğur YozgatMarmara University
  Prof. Dr. Raquib ZamanIthaca College, ABD
  Assoc. Prof. Mesut AkderePurdue University, ABD
  Assoc. Prof. Hakan AltınAksaray University
  Assoc. Prof. Ayfer Gedikliİstanbul Medeniyet University
  Assoc. Prof. Saim KayadibiIIUM, Malezya
  Assoc. Prof. Arzdar KiracıSiirt University
     
  Yürütme Kurulu ( 15. Kongre )  
  Ph. D. Omar Alasri Mohammed V. University
  Ph.D. Mustafa Çakır İstanbulS. Zaim University
  Ph.D. M.Büşra Altundereİstanbul S. Zaim University
  Ph.D. M.Cherif El AmriMohammed V. University
  Ph. D. Ensari Yücelİstanbul S. Zaim University
     
  Kongre Genel Sekreterliği  
  Prof.Dr. Ibrahim G. Yumusak İstanbul S. Zaim University
  Ph.D. Özgür Kökalanİstanbul S. Zaim University
  Ph.D. Barış AlpaslanAnkara Sosyal Bilimler University
  Res.Assist. Murat Isıkerİstanbul S. Zaim University
  Res. Assist. Safa Yıldıranİstanbul S. Zaim University
  Res. Assist. Furkan Doğanİstanbul S. Zaim University
     

 • Genel Sekreterlik

  Untitled Document Genel Sekreter :
  Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
  İstanbul S. Zaim Üniversitesi

  Adres : İstanbul S. Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Halkalı K.Çekmece İstanbul Türkiye
  Telefon : +90 212 692 96 70
  Faks : +90 212 693 82 29
  E-Posta : gsekreter@beykon.org
 • Resmi Havayolu

 • Önceki Kongreler

  Kongre Hakkında

  Kongre Hakkında 

  7. Kongre Fotoğrafları

   

  Bildiri Kitapları

   

   

   

   

   

   

   

  Basında Kongre 


  Toktamış Ateş, Bugün Gazetesi, 06.11.2010

   

 • Tüzük

  BİLGİ

  BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ TÜZÜĞÜ

  Kongrenin Adı:
  Kongrenin adı BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ’dir.

  Kongrenin Amacı:
  Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi alanında çalışan araştırmacı, uzman, bilim insanı ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni bilgi ve görüşleri paylaşma, tartışma, yayma amacına yönelik bir ortam sunmak ve bilimsel sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır.

  Kongrenin Amblemi:
  Kongrenin amblemi, dünya ekseninde dönen WWW harflerinden oluşmaktadır. Logo, her kongrede farklı kompozisyonlarda kullanılabilmekle birlikte değiştirilemez.

  Kongrenin Zamanı ve Süresi:
  Kongrenin normal zamanı, Eylül – Ekim aylarıdır. Kongre en az yılda bir, en fazla iki yılda bir süreyle yapılır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, kongrenin zamanı ve süresiyle ilgili değişikliğe gidebilir.

  Kongrenin Organları:
  Kongrenin Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere dört organı vardır. Danışma ve/veya Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde oluşturulabilir. Mevcut organların görev ve yetkileri, daha sonra oluşturulacak organlara devredilemez.

  Bilim Kurulu: Kongrenin konularıyla ilgili akademik çalışmaları bulunan, kongrenin gelişimine katkıda bulunan veya bulunması muhtemel akademisyen ve akademik derecesi olan uygulayıcılardan oluşur. Her kongrede değişen üyelerden oluşan kurul, Yürütme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Kongrede bildiri sunulacak konu başlıklarını önermek,
  2. Bildiri önerilerini, yürütme kurulunun belirlediği prosedüre göre değerlendirmek,
  3. Bildiri tam metinlerini değerlendirmek,
  4. Yürütme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda oturum başkanlığı yapmak,
  5. Kongrenin tanıtımını sağlayacak ve akademisyenlerin katılımını artıracak faaliyetleri yerine getirmek,
  6. Kongre organlarına her türlü bilimsel önerilerde bulunmak.

  Yönetim Kurulu: Kongrenin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamış akademisyenlerden oluşur. Kongrenin akademik, idari ve diğer alanlarda en yetkili organıdır. Daimidir. Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı ve kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı kurulun doğal üyesidir.
        
  Kurulu Üyeleri:

         Kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı                                         
         Prof. Dr. Hüsnü Erkan
         Prof. Dr. Veysel Bozkurt
         Prof. Dr. Ali Akdemir
         Prof. Dr. Mehmet Altan
         Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
         Prof. Dr. Ömer Torlak
         Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin çağrısı ve gündemiyle toplanır. Her toplantıda başkanı seçerek gündeme geçer. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği karar geçerli sayılır. Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayanlar, Yönetim Kurulu üyelerine vekalet verebilirler. Fiziki bir mekanda toplanmanın mümkün olmadığı durumlarda üyelerin görüşleri e-posta aracılığıyla alınabilir.

  Kurul üyeliği, istifa halinde ve görevlerini çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi nedeniyle sona erer. İstifa veya Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği sona erenlerin yerine herhangi bir seçim yapılmaz. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifiyle ve 2/3’ünün olumlu oyuyla yeni üye seçebilir.

         Görev ve yetkileri:

  1. Kongrenin hangi fakülte tarafından yapılacağına karar vermek,
  2. Kongrenin tarihine ve Yürütme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda takvimine karar vermek,
  3. Bilim Kurulu tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen kongre konu başlıkları ve ana temayla ilgili nihai kararı vermek,
  4. Bildiri önerilerinin ve metinlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak temel kriterleri belirlemek,
  5. Bilim Kurulu üyelerini belirlemek,
  6. Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bütçe taslağını kabul etmek,
  7. Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun her türlü önerisini karara bağlamak,
  8. Bilim Kurulu üyelerinin önerisiyle Genel Sekreteri belirlemek,
  9. Kongreyi ve ilgili çalışmaları desteklemek üzere dergi çıkarma ve araştırma merkezi kurma ve benzeri faaliyetlere katkı sağlamak,
  10. Benzer konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
  11. Organların çalışmalarıyla ilgili her türlü tüzük ve yönetmeliği belirlemek,
  12. Yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi kararını vermek,
  13. Gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından ve 3 kişiden oluşacak Denetim Kurulu’nu oluşturmak, kurulun süresi ve yetkilerini belirlemek. .

  Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar ve Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri ışığında kongrenin başarılı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri üstlenen organdır. Kongreyi üstlenen fakültenin dekanı tarafından belirlenecek akademisyenlerden oluşur. Kurulun başkanı ilgili fakültenin dekanıdır. Yazışmaları, Yürütme Kurulu Başkanı sıfatıyla yapar. Üye sayısı, toplantı esasları ve diğer usuller, kurul başkanı tarafından belirlenir ve uygulanır. Gerekli görüldüğüne Genel Sekreter de toplantılara katılır.


         Görev ve yetkileri:

  1. Kongre takvim önerisi ve bütçe taslağı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Genel Sekreter’e bildirmek,
  2. Kongreyi, konaklama, konferans salonu ve diğer altyapı imkanlarının yeterli olduğu bir mekanda en yüksek katılımla yapmak,
  3. Kongre ile ilgili gerekli tüm bilgilerin yer aldığı internet sayfası oluşturmak,
  4. Kongrenin logosu, tarihi, yeri, amacı, önerilen konu başlıkları, Bilim, Yönetim, Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer bilgilerin yer aldığı afişi basılı olarak ilgili fakültelere ulaştırmak,
  5. Bildiri önerilerini ve tam metinleri, Bilim Kurulu üyelerine göndererek değerlendirme sonuçlarına göre kabul edilen bildirileri ilan etmek,
  6. Bildiri kitaplarının kongrede basılı olarak dağıtımını yapmak ve tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerine ulaştırmak,
  7. Kongre bütçesinin en az % 5’lik kısmı kadar bir miktarı Genel Sekreterlik faaliyetleri için ayırmak,   
  8. Oturumları ve oturum başkanlıklarını tespit etmek,
  9. Bilim ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter ve oturum başkanlarının konaklamalarını sağlamak,
  10. Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre kongre ilgili her türlü girişimde bulunmak,
  11. Uygulamaya ilişkin her türlü öneriyi Genel Sekreter’e bildirmek,

  Onur Kurulu: Kongreye destek veren kişiler veya kurumların temsilcilerden oluşur. Her bir kongre için yeniden belirlenir. Yönetim ve Yürütmeye ilişkin herhangi bir görev ve yetkisi yoktur.
  (4 Kasım 2006 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla tüzüğe eklenmiştir)


  Genel Sekreterlik: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde kurullar arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve denetimi sağlayacak organdır. Genel Sekreter tarafından yönetilir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından, kongreye akademik ve idari açıdan katkı sağlamış akademisyenlerden oy çokluğuyla seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Çalışma esasları ve sekreterya, Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Sekreter gerekli görürse en fazla iki yardımcı atayabilir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
  2. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerinden gelen teklifler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak,
  3. Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak, alınan kararları kayda geçirmek,
  4. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ilgilere ulaştırarak bilgilenmelerini sağlamak,
  5. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını takip etmek,
  6. Gerektiğinde Yürütme Kurulu’na katılmak,
  7. Kongrenin kapanış oturumunda alınan kararları ilan etmek,
  8. Genel Sekreterlik bütçesini görev ve yetkileri çerçevesinde harcamak,
  9. Kongrenin arşivini, daimi internet sayfasını oluşturmak ve sunulan bildirilerin internet ortamına taşınmasını sağlamak,
  10. Kongrenin gelişimini sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmak ve işbirliği imkânlarını geliştirmek,
  11. Kongrenin düzenli ve istikrarlı biçimde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında kongre tüzüğüne uygun biçimde protokol düzenlemek,
  12. Kongreyi her türlü kuruma karşı temsil etmek,
  13. Kongreye sağlanacak mali yardımlar için gerekli müracaatları yapmak, sağlanan fonların kongrenin en iyi biçimde gerçekleştirilmesine yönelik olarak harcanmasını temin etmek,
  14. Gerçekleşen kongreler hakkında Yönetim Kurulu’na ve ilgili kurumlara Değerlendirme Raporu sunmak,

  Kongre Organizasyonunu Gerçekleştirecek Fakültenin Seçimi:
  Kongre organizasyonunu gerçekleştirmek isteyen fakülteler, ön müracaatlarını genel sekreterliğe yaparlar. İlgili yıldaki kongre başlangıcında ise, takvim ve bütçe taslağı ve diğer konularla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunarlar. Yönetim Kurulu, kongre organizasyonunu gerçekleştirecek fakültenin seçimini, mali ve akademik altyapının yeterli olup olmadığına ve daha önceki kongrelerde ilgili fakültenin katılım ve katkılarını dikkate alarak katılanların oyçokluğuna göre yapar ve sonucu kapanış oturumunda ilan eder.
  Kongre organizasyonunu yürütecek fakültenin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Genel Sekreter’in teklifiyle Yönetim Kurulu kongre organizasyonunu talip olan diğer fakültelerden birine verebilir.


  Tüzük Değişikliği:
  Kongre tüzüğü, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ve oy birliği ile değiştirilebilir.

  Tüzükte Yer Almayan Konular:
  Kongre tüzüğünde yer almayan her türlü konuyla ilgili olarak karar yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

  Yürürlük Makamı ve Tarihi:
  Bu tüzük, Genel Sekreterlik tarafından 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren yürütülür.

  Yönetim Kurulu’nun ve Genel Sekreterliğin aldığı önemli bazı kararlar:
  1- Genel Sekreter’in Belirlenmesi:
  15 Eylül 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bilim Kurulu üyelerinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Genel Sekreter olarak seçilmiştir.
  2- Sunulmayan Bildiriler:
  Kongre programında yer aldığı halde mazeretsiz biçimde yazar(lar)ı tarafından sunulmayan bildirilerin sahiplerinin daha sonra yapılacak kongrelere gönderdiği bildiriler değerlendirmeye alınmadan reddedilir ve bu durumları ilgililerin kurumuna bildirilir. (15 Eylül 2005 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)
  3- Onur Kurulu:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 3 sıralı kararıyla kongre organları arasına Onur Kurulu eklenmiştir.
  4- Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Dergisi:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 2 sıralı kararıyla kongrenin adıyla alan indeksleri tarafından taranacak akademik bir derginin çıkarılmasına ilişkin ön hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.
  5- Cornell Üniversitesi ile işbirliği:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 5 sıralı kararıyla 6. kongrenin uluslar arası düzeyde Cornell Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi konusunda ilgili kurumun temsilcisi Prof. Dr. Risa Lieberwitz ile ön protokol yapılması kabul edilmiştir.
  6- Genel Sekreter Yardımcısı:
  12 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Kongre Genel Sekreter Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Tuncay Güloğlu getirilmiştir

   

 • Taslak Program

   

   

       
 • Kesin Program

 • Kurs

  Untitled Page

  BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ KURSU
  1-6  Eylül 2015 ÇANAKKALE


  Amaç:
  Günümüzde, iktisadi ve sosyal açıdan en gelişmiş toplumlar “Bilgi Toplumu”, onların sahip oldukları ekonomik anlayış ise “Bilgi Temelli Ekonomiler” olarak isimlendirilmektedir. Bilgi temelli ekonomiler, her biri bilginin üretilmesi, kullanılması, yayılması ve geliştirilmesiyle ilgili dört temel sütun üzerine oturmaktadır:

  1. Refah artışını, büyümeyi destekleyen bilginin kullanımını, yayılmasını ve etki yaratmasını teşvik eden ekonomik ve kurumsal model;
  2. Bilgiyi kullanan ve yaratabilen eğitimli ve becerili bir nüfus;
  3. Büyüyen global bilgi stokundan beslenebilen, onu yerel ihtiyaçlarına adapte edebilen ve piyasaların ürettiği değere dönüştürebilen firmaların, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin, danışmanlıkların ve diğer kurumların oluşturduğu bir yenilik sistemi;
  4. Etkili iletişimi ve enformasyonu sağlayabilen dinamik bir iletişim altyapısı.

  Bilginin iktisadi açıdan öneminin artması, hem akademik düzeyde hem de kamu ve özel sektörlerinde konuya olan ilgiyi de artırmaktadır. Bilgi ekonomisi alanının yeni bir çalışma alanı olması nedeniyle Türkiye’deki üniversitelerin müfredatına 2000’li yılların sonlarına doğru girmiştir. Dolayısıyla bu tarihlerden önce mezun olanların konuyla ilgili akademik bilgisi oldukça zayıftır.
  Diğer taraftan bu alan oldukça dinamik olup her geçen yıl hızla genişlemektedir. Bu konuda formal düzeyde eğitim alanların bilgileri de eskimiş veya önemli ölçüde geçerliliğini yitirmiştir.
  Proje, bilgi ekonomisi ve yönetimi alanında profesyonel olarak çalışanların konuyla ilgili yeni bilgilere vakıf olması, mevcut bilgilerini güncellemesi ve bir bütün olarak farklı çalışma alanlarındaki gelişmeleri öğrenmesi amacına yöneliktir.
  Dersler:

  1. Bilgi Temelli Ekonomiler Doç. Dr. Mahmut Bilen Sakarya Üniversitesi
  2. Beşeri Sermaye Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  3. Yeni Ekonomi Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek Kastamonu Üniversitesi
  4. Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan Manchester Üniversitesi
  5. Bilgi Yönetimi Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  6. AB ve Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları Prof. Dr. Muhsin Kar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  7. Teknoloji ve Yenilik İktisadı Doç. Dr. Birol Mercan Necmettin Erbakan Üniversitesi
  8. Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri Doç.Dr. Bünyamin Bacak Çanakkale Onsekiz Mart Üni.
  9. Post Endüstriyelı Dönüşüm Prof.Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
  10. E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  DERS PROGRAMI

   

  1 Eylül 2015/ Salı

  2 Eylül 2015/ Çarşamba

  3 Eylül 2015/ Perşembe

  4 Eylül 2015/ Cuma

  5 Eylül 2015/ Cumartesi

  08.00-08.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  09.00-09.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  10.00-10.45

  Beşeri Sermaye
  Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  11.00-11.45

  Beşeri Sermaye
  Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

   Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  13.00-13.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Beşeri Sermaye Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  14.00-14.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Beşeri Sermaye Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  15.00-15.45

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  16.00-16.45

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  KATILIM KOŞULARI:

  1. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Kursu’na Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile konuyla ilgili diğer bölümlerde okuyan lisans öğrencileri müracaat edebilir. Müracaat tarihi 15 Temmuz 2015 tarihinde sona ermektedir.
  2. Etkinlik, TÜBİTAK’tan destek alındığı takdirde icra edilecek olup, bu destekten faydalanan katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve katılımcıların şehirlerarası ulaşım/öğle yemekleri/çay-kahve ikramları/konaklama ile kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.
  3. Müracaat için ÖN KAYIT FORMU’nun eksiksiz doldurularak beykon@gmail.com adresine gönderilmesi yeterlidir. Sonuçlar Temmuz ayı sonunda ilan edilecektir.
  4. Tübitak desteğinden faydalanmak isteyenlerin 30 kişiyi aşması durumunda sırasıyla; not ortalaması yüksek olanlara, farklı şehir/kurum/üniversitelerden müracaat edenlere öncelik tanınacaktır.
  5. Etkinlik, Çanakkale/Çan Belediyesi Termal Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

  Düzenleme Kurulu:
  Doç. Dr. Mahmut Bilen / Sakarya Üniversitesi
  Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  İletişim: beykon@gmail.com; bilen@sakarya.edu.tr  Telefon: 02642956342

  KAYIT FORMU için tıklayınız...

 • Açılış Seramonisi

 • Yazım Kuralları

  Takvim

  BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

  Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıların katılımına açık olup, katılımın gerçekleşebilmesi için yöntem ve muhtemel bulguları içeren bildiri özetinin çevrimiçi bildiri sistemi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Kongre konularına uygunluk, çalışmanın özgünlüğü, kullanılacak yöntem ve planlanan oturum sayısı ve başlığı dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nin yapacağı değerlendirmeler bildirinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde kabul/düzeltme/ret biçiminde sonuçlandırılmaktadır.

  BİLDİRİ TÜRLERİ

  Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemim değerlendirmesinden sonra kongre programına dahil edilmektedir.

  Sözlü sunum bildiri :Amaç, yöntem ve bulguları içeren bilimsel çalışmaların yazarlardan biri tarafından sözlü olarak sunulmasını kapsamaktadır. Bildiri tam metni en az 4000 kelimeyi içermelidir.

  Devam Eden Çalışma :Henüz tamamlanmamış en az 1000 kelimelik genişletilmiş özet sunumlarını kapsamaktadır.

  Poster veya Sanal Bildiri :Kongrede sözlü veya canlı olarak sunumu yapılmayan bildirileri kapsamaktadır. Sanal bildiri ücreti indirimlidir.

  Oturum Önerme :Ortak bir konu etrafında sözlü olarak sunulmak üzere en az 4 bildirinin sunumunu kapsamaktadır. Oturumu öneren (oturum başkanı) kayıt ücretinden muaftır.

  YAYIN

  Kongre programında yer alan tüm bildirileri içeren Bildiriler Kitabı, CD formatında yayınlanarak katılımcılara kongre esnasında dağıtılacak, seçilen bildiriler ise ayrıca uluslararası indeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

  KONGRE DİLİ

  Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Gerekirse anında tercüme yapılacaktır. Türkçe bildirilerde mutlaka İngilizce başlık ve özet yer almalıdır.

  TAM METİN GÖNDERME

  Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin ilan edilen tarihe kadar yazım kurallarına uygun biçimde Online Bildiri Sistemi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni veya genişletilmiş özeti gönderilen bildiriler özete uygunluk, şekil şartları ve oturum sayısı dikkate alınarak kongre programına dahil edilecektir.
  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı-soyadı alt alta yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak-Erarslan, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.
  7. Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır.
  8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  9. Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  10. Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.
  11. Bildiri metinleri 8 ile 14 sayfa arasında olmalıdır.
  12. Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

  SUNUŞ
  Kongrede oturumlar 4-5 bildirinin sunulacağı 90 dakikalık süreler içinde gerçekleştirilecek ve sunum için dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı kongre organizasyonu tarafından hazır bulundurulacaktır. Bildiriyi sunacak akademisyenlere, sunuşlarında amaç ve yönteme kısaca değinerek sonuç ve analize ağırlık veren 10-12 dakikalık maksimum 15 slayt hazırlamaları önerilir. Oturumlar İngilizce, İngilizce-Türkçe ve Türkçe olarak sunulacak bildirilerden oluşturulacak, İngilizce-Türkçe bildirilerin yer aldığı oturumlarda anında çeviri gerçekleştirilecektir.

  HAKEM DEĞERLENDİRME RAPORLARI
  Oturumlarda sunulan bildiriler, her oturum için atanmış müzakereciler tarafından değerlendirilecektir. Müzakereci ve oturum başkanının değerlendirme raporları ile oturumdaki soru ve cevaplara ilişkin olarak hazırlanan özet rapor, her bildiri için hakem değerlendirme raporları olarak kabul edilecektir.

 • Destekleyen Kurumlar
   

   

   

   

 • Bildiriler

 • Kayıt Koşulları

  Untitled Document TAKVİM ve KAYIT KOŞULLARI

  TAKVİM
  Özet gönderme :1 Ocak 2019
  Tam metin gönderme :1 Mart 2019
  Kayıt: 15 Mart 2019
  Programının ilanı :1 Nisan 2019
  Kongre :21-24 Nisan 2019

  KAYIT ÜCRETLERİ
  KAYIT TİPİ
  Ücret
  Konuşmacı
  1.000 TL
  160 Euro
  Öğrenci
  800 TL
  130 Euro
  Sanal Bildiri
  500 TL
  80 Euro
  Dinleyici
  1.000 TL
  160 Euro
  Konaklama + Transfer
  1.800 TL
  295 Euro
  Gezi 1 (4 günlük)
  2.100 TL
  345 Euro
  Gezi 1 + Uçak bileti
  4.250 TL
  695 Euro
  Gezi 2 + Uçak bileti
  4.800 TL
  785 Euro

  • Yu Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler şunlardır; tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı ve kongre dokümanları (kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre CD’si), programda belirtilen yemekler ve kahve molaları. Katılım belgesi sadece kayıt ücreti ödeyen katılımcılara verilmektedir.
  • • Öğrenci katılımı, katılımcının ilgili alanda bir lisansüstü programa kayıtlı olduğunu belgeleyen öğrenciler için geçerlidir.
  • • Ödemeler banka havalesi, EFT veya Kredi Kartı ile belirtilen tarihe kadar yapılmalıdır. Masraf ve komisyonlar katılımcıya aittir.
  • • Her bildiri için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Birden fazla bildiri sunan yazarlar ikinci ve sonraki bildiriler için kayıt ücretinin yarısını ödemek durumundadırlar.
  • • Gezi programına katılanlar için kongre kayıt ücreti 25 Euro indirimlidir.
  • • Geziye katılım için % 25 ön ödeme talep edilecektir.
  • • Kayıt ücretleri Türk vatandaşları için ilan edilen TL fiyatları esas alınacaktır. Konaklama ve gezi ödemelerinde ise günlük döviz kurları esas alınarak Euro fiyatlarından hesaplanacaktır.

  MEKÂN : Kongre oturumları Muhammed V Üniversitesi Agdal Yerleşkesinde yapılacaktır.

  KONAKLAMA : Ibis Rabat Agdal’da çift kişilik odada dört gecelik oda+kahvaltılı konaklamayı içerir. Geziye katılanlar için aynı otelde iki geceye ilaveten Marakeş ve Fes’te çift kişilik odada birer gecelik oda+kahvaltılı konaklama vardır. Tek kişilik odada ücret farkı kişi başı gecelik 25 Euro’dur.

  TRANSFER: Konaklama tercih eden katılımcılar için Kazablanka havaalanı ile Rabat’taki otel arasındaki ulaşımı kapsar.

  GEZİ 1: Kongre gezi programı, 19 Nisan 2018 Cuma günü Kazablanka’dan başlayıp, Marakeş, Fes, Meknes üzerinden Pazar akşamı Rabat’ta sona erecektir. Gezi ücretine İstanbul-Kazablanka AirArabia uçak bileti, transfer, ulaşım, konaklama (4 gece oda+kahvaltı) dâhil, seyahat sigortası, yurt dışı çıkış harcı ve müze girişleri hariçtir. Yarım pansiyon farkı +35 Euro’dur. Air Arabia uçak biletleri 19 / 23 Nisan 2018 tarihli uçuşlarına sınırlı sayıda rezervasyon yapılmıştır. Kontenjan aşımında ücretler farklılık gösterebilir.

  GEZİ 2: Kongre gezi programı, 20 Nisan 2018 Cumartesi günü 14.30’da Kazablanka’dan başlayıp, Rabat, Meknes. Fes ve Marakeş üzerinden Cumartesi akşamı sona erecektir. Gezi ücretine İstanbul-Kazablanka THY uçak bileti, transfer, ulaşım, konaklama (7 gece oda+kahvaltı) dâhil, seyahat sigortası, yurt dışı çıkış harcı ve müze girişleri hariçtir. Yarım pansiyon farkı +70 Euro’dur. THY uçak biletleri için 20 Nisan 2018 tarihli TK 617 gidiş ve 27 Nisan 2018 dönüş TK 618 uçuşlarına sınırlı sayıda rezervasyon yapılmıştır. Kontenjan aşımında ücretler farklılık gösterebilir.

  İPTAL KOŞULLARI

  • • Gezi, konaklama ve transfer için en geç 15 Şubat 2018 tarihinde ödemenin tamamı talep edilir ve iade yapılmaz. Ancak katılamayan kişi yerine başka birini gönderebilir.
  • • Kongre programının ilanından önce katılımın iptal edilmesi durumunda yalnızca kayıt ücretinin % 50’si iade edilecektir. Sonrasında ise herhangi bir iade yapılmayacaktır.
  • • Kongrenin uluslararası güvenlik, doğal afet ve benzeri nedenlerle iptali halinde kayıt ücretinin iadesi yapılmayacak, katılımcılara sonraki kongrelerde ücretsiz kayıt hakkı tanınacaktır.
  • • Gezi, konaklama ve transferlerle ilgili iptal koşulları ilgili firma tarafından belirlenmektedir.

  İLETİŞİM:
  GEZİ ve UÇAK REZERVASYONLARI İÇİN SINIRLI KONTENJAN BULUNMAKTADIR. MÜSAİTLİK VE BİLGİ İÇİN 0216.5040677 VEYA 0533.4745057 NUMARALI TELEFONLARDAN MÜSAİTLİK BİLGİSİ ONAYI ALINDIKTAN SONRA REZERVASYON İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.
  PAZIL REKLAM ORGANİZASYON
  BİRET TOPÇUBAŞI Tel: +90 532 204 96 95
  biret.tts@gmail.com; info@puzzleadworks.com

  Air Arabia Tarifeli Seferi ile 4 Gece Fas Kraliyet Gezisi 1

  19 Nisan 2019 Hareket / 23 Nisan 2019 Dönüş
  1.Gün ISTANBUL – CASABLANCA-MARRAKECH

  Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar gidiş terminali Air Arabia kontuarı önünde 18 Nisan 2018 Perşembe akşamı 21.00’de buluşma. Pasaport ve gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra 00.10da Casablanca’ya hareket. Yerel saat 03.10’dA Casablanca’ya varış ve alanda bizleri bekleyen aracımız ile şehir turumuz başlıyor. Varışımızı istinaden yapacağımız şehir turunda; Dünyanın 3. büyük Camii’si Hassan II Camii, Medina, Muhammed V meydanı, Birleşmiş Milletler meydanı, Hobus semti, Atlas okyanusu kenarında yer alan Ain Diab bölgesi ve Corniche göreceğimiz yerler arasında. Tur sonrası Marrakech’e hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Marrakech’e varışın ardından otelimize transfer ve serbest zaman. Akşam dileyen misafirlerimiz ekstra Chez Ali turuna katılabilir. (60 Euro) Dünyaca ünlü ve sadece Fas’a özgü Chez Ali gösterilerini izleyerek akşam yemeğinizi alabilirsiniz. Bin bir gece masallarını andıran Chez Ali Show da Müzisyenler, şarkıcılar, süvariler Fas çadırları altında, masalsı bir akşam yemeği eşliğinde muhteşem gösteriler sunulmaktadır. Turumuzun ardından otelimize dönüş. Geceleme otelimizde.

  2. Gün MARRAKECH - FES

  Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından Marrakech turumuz başlıyor . Dar sokakları ile size yüzyıllar öncesine götürecek olan Marrakech’i keşfetmeye başlıyoruz. Ba Ahmed’in Bhia Sarayı, Moresk Mimari’sinin 800 yıllık örneklerinden Koutoubia Minaresi, Majorella bahçeleri, Souklar ve Mucizeler Avlusu olarak adlandırılan Jma El Fna şehir meydanı göreceğimiz yerler arasında. Öğle yemeği için verilen serbest zamanın ardından Fes’e doğru yola çıkıyoruz . Varışımızın ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde.

  3. Gün FES-MEKNES-RABAT

  Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrası Medina (Eski Şehir) turuna başlıyoruz. Attarine Medresesi, Eski Karaounie Üniversitesi, Andalous Camii, Nejarine Meydanı, Fas’a özel takıların, bakır ve süs eşyalarının satıldığı, zanaatkârlar çarsısı gezilecek, Fes Irmağı yakınlarında kurulmuş olup bugün aynı tekniklerle derilerin işlendiği tarihi meydan görülecek yerler arasında. Tur sonrası Meknes’e doğru yola çıkıyoruz. 17.yy da Molla İsmail tarafından kurulan ve yaklaşık 40 km lik surlarla çevrili olan Meknes’te, Agdal sulama havuzu, Bob Mansour şehir kapısı, El Hedim meydanı, Molla İsmail türbesi ve Musevi mahallesi gezilecektir. Tur sonrası Rabat’a doğru yola çıkıyoruz. Otelimize varış ve serbest zaman. Geceleme otelimizde.

  4. Gün RABAT

  Sabah kahvaltısın ardından Kongre alanına transfer. Dileyen misafirlerimiz ile yapacağımız panoramik şehir turunda; Hassan Kulesi, Muhammed V Anıt mezarı, Kraliyet sarayı göreceğimiz yerler arasında. Turumuzun ardından otelimize hareket ve serbest zaman. Geceleme otelimizde

  5. Gün RABAT - CASABLANCA – ISTANBUL

  Sabah kahvaltısın ardından odaların boşaltılması. Rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer. Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından Air Arabia ile 16.55’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 23.20’de varışımızın ardından turumuzun sonu.

  THY Tarifeli Seferi ile 7 Gece Fas Kraliyet Gezisi 2

  20 Nisan 2019 Hareket / 27 Nisan 2019 Dönüş
  1. Gün ISTANBUL – CASABLANCA

  Atatürk Havalimanı Dış hatlar gidiş terminali Türk Havayolları kontuarı önünde saat 08.30’da buluşma. Pasaport ve gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra Türk Havayolları nın TK 617 sefer sayılı uçuşu ile 11.00’de Casablanca’ya hareket. Yerel saat 13.05’de Casablanca’ya varış ve alanda bizleri bekleyen +aracımız ile şehir turumuz başlıyor. Varışımızı istinaden yapacağımız şehir turunda; Dünyanın 3. büyük Camii’si Hassan II Camii, Medina, Muhammed V meydanı, Birleşmiş Milletler meydanı, Hobus semti, Atlas okyanusu kenarında yer alan Ain Diab bölgesi ve Corniche göreceğimiz yerler arasında. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde.

  2. Gün CASABLANCA – RABAT

  Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Rabat’a doğru yola çıkıyoruz. Varışımızı istinaden yapacağımız panoramik şehir turunda; Hassan Kulesi, Muhammed V Anıt mezarı, Kraliyet sarayı göreceğimiz yerler arasında. Turumuzun ardından otelimize hareket ve serbest zaman. Geceleme otelimizde.

  3. Gün RABAT

  Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Kongre alanına transfer ve tüm gün serbest zaman. Geceleme otelimizde.

  4. Gün RABAT- FES

  Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Kongre alanına transfer. Ardından belirlenen saatte Fes’e doğru yola çıkıyoruz. Varışımızın ardından otelimize transfer ve serbest zaman. Geceleme otelimizde.

  5. Gün FES - MARRAKECH

  Kahvaltının ardından Medina (Eski Şehir) turuna başlıyoruz. Attarine Medresesi, Eski Karaounie Üniversitesi, Andalous Camii, Nejarine Meydanı, Fas’a özel takıların, bakır ve süs eşyalarının satıldığı, zanaatkârlar çarsısı gezilecek, Fes Irmağı yakınlarında kurulmuş olup bugün aynı tekniklerle derilerin işlendiği tarihi meydan görülecek yerler arasında. Tur sonrası öğle yemeği için serbest zaman . Ardından Marrakech’e transfer ve serbest zaman.

  6. Gün MARRAKECH

  Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından dar sokakları ile size yüzyıllar öncesine götürecek olan Marrakech’i keşfetmeye başlıyoruz. Ba Ahmed’in Bhia Sarayı, Moresk Mimari’sinin 800 yıllık örneklerinden Koutoubia Minaresi, Majorella bahçeleri, Souklar ve Mucizeler Avlusu olarak adlandırılan Jma El Fna şehir meydanı göreceğimiz yerler arasında. Gezimizin ardından otelimize transfer ve serbest zaman. Akşam dileyen misafirlerimiz ekstra Chez Ali turuna katılabilir. (60 Euro) Dünyaca ünlü ve sadece Fas’a özgü Chez Ali gösterilerini izleyerek akşam yemeğinizi alabilirsiniz. Bin bir gece masallarını andıran Chez Ali Show da Müzisyenler, şarkıcılar, süvariler Fas çadırları altında, masalsı bir akşam yemeği eşliğinde muhteşem gösteriler sunulmaktadır. Turumuzun ardından otelimize dönüş. Geceleme otelimizde.

  7. Gün MARRAKECH

  Sabah kahvaltısının ardından şehri keşfetmeniz için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Essaouira turuna katılabilirler.(55 Euro) Atlas okyanusu kıyısında yer alan şehir, bize eski Bodrum’u anımsatan, dünyaca ünlü eski Portekiz şehri. Unesco tarafından ‘’Dünya Mirası’’ olarak ilan edilen şehir, Atlas okyanusu kıyısında bir balıkçı limanı, sanat ve kültürün iç içe geçtiği bir sahil kasabası. Şehrin kalesi, balıkçı limanı ve eski Roma kentlerinden uyarlanarak inşa edilen Medina gezilecek yerler arasında. Gezmeye doyamayacağınız daracık dolambaç sokakları arasında şehri keşfedebilir ve keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimizde ekstra düzenlenecek Atlas Dağları turuna katılabilirler. (60 Euro) 4X4 ler ile muhteşem manzaralı pistleri, berberi köyleri, coğrafi yapıyı keşfedebileceğiz. Ourika vadisi Lalla Takerkust gölü kenarında mola vererek öğle yemeği alıyoruz. Gezimizden sonra Marrakech e dönüyoruz geceleme otelimizde.

  8. Gün MARRAKECH – CASABLANCA - ISTANBUL

  Sabah kahvaltısın ardından odaların boşaltılması ve serbest zaman. Daha sonra rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer. Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından Türk Havayollarının TK 618 sefer sayılı uçuşu ile 14.35’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22.15’de varış ve turumuzun sonu.

  PAKET FIYATINA DAHIL OLAN HIZMETLER
  • • Türk Havayolları /Air Arabia ile İstanbul - Casablanca - İstanbul arası uçak bileti,
  • • Havalimanı Vergileri,
  • • Alan – otel – alan transferleri,
  • • Belirtilen kategori otellerde 4 Gece – 5 Gün veya 6 gün 7 gece konaklama,
  • • Sabah Kahvaltıları
  • • Panaromik Şehir Turu,
  • • Profesyonel Türkçe Rehberlik hizmetleri,
  PAKET FIYATINA DAHIL OLAN HIZMETLER
  • • Yurtdışı çıkış harcı: 15 TL
  • • Seyahat Sağlık Sigortası (15 Euro)
  • • Paket fiyatına dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her turlu hizmet,
  • • Ekstra turlar,Müze ve ören yeri girişleri
  • • İsteğe bağlı şöför ve rehber bahşişleri,
  • • Şehir Vergileri (Günlük 2 Euro)
  • • Marrakech kişi başı 14 EUR /isteğe göre orda ödenir
  • • Fes kişi başı 4 EUR /isteğe göre orda ödenir
  • • Meknes kişi başı 4 EUR /isteğe göre orda ödenir
  Tur Tarihleri;

  Gezi 1: 19 Nisan /23 Nisan 2019
  Gezi 2: 20 Nisan/ 27 Nisan 2019

  ÖNEMLİ NOTLAR
  • • Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir, ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir. Yırtık ve yıpranmış pasaportlar ile giriş yapılamaz.
  • • Fas Krallığı Türk vatantaşlarından 90 güne kadar vize talep etmemektedir. http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa
  • • Pasaportlar hareket tarihinden minimum 1 ay önce yazılı onay ile acentaya teslimi gerekmektedir.
  • • İlgili tur şirketi, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir.
  • • Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme girilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak Bileti iptal veya değişikliklerinin no-show bedeli misafirlere yansıtılır.
  • • Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir.
  • • Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ilgili tur şirketi sorumlu tutulamaz.
  • • Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan değişikliklerden ilgili tur şirketi sorumlu değildir.
  • • Grup biletlerinde havayolu kuralı geçerli olup, grup bileti kuralı gereği gidiş uçuşu kullanılamaz ise dönüş uçuşu da kullanılamaz.
  • • Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20Kg’dır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 15Kg’a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık/ fiyat kuralları havayolları tarafından belirlenmekte olup, Adonis.com’un sorumluluğunda değildir.
  • • Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.
  • • Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler gerçekleştirilebilir.
  • • Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
  • • Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.
  • • Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 10 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından ilgili tur şirketi sorumlu tutulamaz.
  • • Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.
  • • İlgili tur şirketi, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
  • • Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.
  • • 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / yeya ilave acılan kapanan ek yataktır.
  • • Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen eşyalarınızı eksiksiz aldığınızdan emin olunuz.
  • • Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.
  • • 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvafakat namelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurması zorunludur.
 • Kabul Edilen Bildiriler

  Untitled Document
 • Neredeyiz ?

© 2012
 • Paylaş
IThe JKEM indexed by ASSOSINDEX , INDEXCOPERNICUS, ARASTIRMAX and EBSCO Publishing