11.12.2016                                                              355771 kez ziyaret edildik.
 • Konular

  Bildiri ile Katılım

  ÖNERİLEN KONULAR :

    1- Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
    2- Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
    3- Bilgi Üretimi ve Ar-Ge
    4- Teknolojik Gelişme ve Sektör Uygulamaları
    5- Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme
    6- Teknoloji ve Yenilik İktisadı
    7- E-Finans ve Bankacılık
    8- E-Ticaret ve Elektronik İmza
    9- Yeni Ekonomi
  10- E-Devlet ve Uygulamaları
  11- E-Belediye ve Bilgi Sistemleri
  12- Bilginin Değeri ve Paylaşımı
  13- Bilgi, İktidar ve Devlet
  14- Bilgi Toplumu ve Yönetimi
  15- Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları
  16- Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  17- Bilgi Toplumunda Sosyal Güvenlik
  18- Bilgi Toplumunda Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik
  19- Bilgi Toplumu ve Kürselleşme Üzerine Eleştirisel Yaklaşımlar
  20- Eğitim ve Üniversiteler
  21- Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi
  22- Bilgi Yönetimi
  23- E-İşletmecilik ve Uygulamaları
  24- Diğer konular

 • Kurullar

  Takvim


   

   
  Bilim ve Danışma Kurulu ( 11. Kongre)  
  Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mustafa Aykaç Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ali Akdemir Trakya Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Efe Çaman 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
  Prof.Dr. Mehmet Barca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Veysel Bozkurt Istanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University, ABD
  Prof. Dr. A. Ahad M.Osman-Gani IIUM University, Malezya
  Prof. Dr. İsmail H.Genç American University of Sharjah
  Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ahmet İncekara İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Muhsin Kar Çukurova Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Harry Katz Cornell University, ABD
  Prof. Dr. Tamer Koçel İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University , ABD
  Prof. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National University, Kore
  Prof. Dr. Gary N.Mc Lean Texas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Sedat Murat Istanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Ertan Oktay Doğuş Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Suleyman Ozdemir İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. İbrahim Öztürk Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Zeki Parlak International University of Sarajevo
  Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell Universiy, ABD
  Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota, ABD
  Prof. Dr. Gabriel Talmain York University,İngiltere
  Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Suat Teker Okan Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ömer Torlak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College, ABD
  Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. İbrahim G.Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Saim Kayadibi IIUM, Malezya
  Doç. Dr. R.Deniz Özbay Marmara Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Talat Ulussever King Fahd University, Sudi Arabistan
     
  Uluslararası Yönetim Kurulu (11. Kongre)  
  Prof. Dr. Mehmet Bulut  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Joseph Falzon University of Malta, Malta
  Prof. Dr. Seyfettin Erdogan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Ibrahim Guran Yumusak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, ABD
  Doç. Dr. Mahmut Bilen Sakarya University, Türkiye
  Dr. Frank Bezzina University of Malta, Malta
     
  Yönetim Kurulu  
  Prof. Dr. Ali Akdemir Beyken Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Ömer Torlak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. İbrahim G. Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
     
  Onur Kurulu ( 11. Kongre)  
  Prof.Dr. Hamit Okur İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof.Dr. Juanito Camilleri University of Malta, Malta
     
  Yürütme Kurulu ( 11. Kongre)  
  Prof.Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Prof. Dr. Joseph Falzon University of Malta, Malta
  Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. İbrahim G. Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Mahmut Bilen Sakarya Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Murat Taşdemir İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, ABD
  Yard.Doç.Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Yard.Doç.Dr. Abdullatif Çeviker İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Dr. Frank Bezzina University of Malta, Malta
  Josian Grech University of Malta, Malta
  Ar. Gör. Barış Alpaslan The University of Manchester, UK
     
  Kongre Genel Sekreterliği  
  Doç.Dr. Ibrahim G. Yumusak İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. Tuncay Guloglu Yalova Üniversitesi, Türkiye
  Doç.Dr. R. Deniz Özbay Marmara Üniversitesi, Türkiye
     
  Uluslararası Eşgüdüm Kurulu  
  Prof. Dr. Harry Katz Cornell Universiy, ABD
  Prof. Dr. Raqibuz Zaman Ithaca College, ABD
  Prof. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National University, Kore
  Prof. Dr. Mehdi İlhan Australian National University, Australia
  Prof. Dr. Asta Valackiene Kaunas University of Technology, Lithuania
  Prof. Dr. İsmail H. Genç American University of Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri
  Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  Doç. Dr. Saim Kayadibi IIUM, Malezya
  Doç. Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, ABD
  Doç. Dr. Talat Ulussever King Fahd University of Petr. & Min., Sudi Arabistan

 • Genel Sekreterlik

  Untitled Document Genel Sekreter :
  Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Adres : İstanbul Medeniyet Üniversitesi S.B.F İktisat Bölümü Kuzey Yerleşkesi Ünalan / İstanbul
  Telefon : +90 216 280 25 03
  E-Posta : gsekreter@beykon.org

  Genel Sekreter Yardımcısı :
  Doç. Dr. Tuncay Güloğlu
  Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • OFFICIAL AIRLINE

   

  Etkinlik Kodu: 080TKM13 – Lütfen bilet kesim aşamasında kodu ibraz ediniz.


  Türk Hava Yolları
  BEYKON 2013’ün Resmi Havayolu’dur. Katılımcılar Türk Hava Yolları’nı tercih etmeleri halinde uluslararası uçuşlarda;

   Business Kabin’de %20’ye varan,

  Economy Kabin’de %15’e varan indirimlerden faydalanabilirler.

  Geniş uçuş ağı sayesinde 230’dan fazla noktaya uçmakta olan Türk Hava Yolları’nın uçuş haritasını incelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

  http://www.turkishairlines.com/tr-TR/services/destination_guides/route_map.aspx

  İndirimlerden faydalanabilmek için lütfen biletlemenizi yaptıracağınız THY Satış Ofisi’ne katılım belgenizi ibraz ediniz. Bulunduğunuz noktadaki THY satış ofislerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  http://www.turkishairlines.com/tr-TR/contact_us/offices.aspx

   

 • Önceki Kongreler

  Kongre Hakkında

  Kongre Hakkında 

  7. Kongre Fotoğrafları

   

  Bildiri Kitapları

   

   

   

   

   

   

   

  Basında Kongre 


  Mehmet Altan, Sabah Gazetesi, 19.9.2005,


  Toktamış Ateş, Bugün Gazetesi, 06.11.2010

   

 • Tüzük

  BİLGİ

  BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ TÜZÜĞÜ

  Kongrenin Adı:
  Kongrenin adı BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ’dir.

  Kongrenin Amacı:
  Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi alanında çalışan araştırmacı, uzman, bilim insanı ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni bilgi ve görüşleri paylaşma, tartışma, yayma amacına yönelik bir ortam sunmak ve bilimsel sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır.

  Kongrenin Amblemi:
  Kongrenin amblemi, dünya ekseninde dönen WWW harflerinden oluşmaktadır. Logo, her kongrede farklı kompozisyonlarda kullanılabilmekle birlikte değiştirilemez.

  Kongrenin Zamanı ve Süresi:
  Kongrenin normal zamanı, Eylül – Ekim aylarıdır. Kongre en az yılda bir, en fazla iki yılda bir süreyle yapılır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, kongrenin zamanı ve süresiyle ilgili değişikliğe gidebilir.

  Kongrenin Organları:
  Kongrenin Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere dört organı vardır. Danışma ve/veya Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde oluşturulabilir. Mevcut organların görev ve yetkileri, daha sonra oluşturulacak organlara devredilemez.

  Bilim Kurulu: Kongrenin konularıyla ilgili akademik çalışmaları bulunan, kongrenin gelişimine katkıda bulunan veya bulunması muhtemel akademisyen ve akademik derecesi olan uygulayıcılardan oluşur. Her kongrede değişen üyelerden oluşan kurul, Yürütme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Kongrede bildiri sunulacak konu başlıklarını önermek,
  2. Bildiri önerilerini, yürütme kurulunun belirlediği prosedüre göre değerlendirmek,
  3. Bildiri tam metinlerini değerlendirmek,
  4. Yürütme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda oturum başkanlığı yapmak,
  5. Kongrenin tanıtımını sağlayacak ve akademisyenlerin katılımını artıracak faaliyetleri yerine getirmek,
  6. Kongre organlarına her türlü bilimsel önerilerde bulunmak.

  Yönetim Kurulu: Kongrenin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamış akademisyenlerden oluşur. Kongrenin akademik, idari ve diğer alanlarda en yetkili organıdır. Daimidir. Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı ve kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı kurulun doğal üyesidir.
        
  Kurulu Üyeleri:

         Kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı                                         
         Prof. Dr. Hüsnü Erkan
         Prof. Dr. Veysel Bozkurt
         Prof. Dr. Ali Akdemir
         Prof. Dr. Mehmet Altan
         Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
         Prof. Dr. Ömer Torlak
         Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin çağrısı ve gündemiyle toplanır. Her toplantıda başkanı seçerek gündeme geçer. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği karar geçerli sayılır. Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayanlar, Yönetim Kurulu üyelerine vekalet verebilirler. Fiziki bir mekanda toplanmanın mümkün olmadığı durumlarda üyelerin görüşleri e-posta aracılığıyla alınabilir.

  Kurul üyeliği, istifa halinde ve görevlerini çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi nedeniyle sona erer. İstifa veya Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği sona erenlerin yerine herhangi bir seçim yapılmaz. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifiyle ve 2/3’ünün olumlu oyuyla yeni üye seçebilir.

         Görev ve yetkileri:

  1. Kongrenin hangi fakülte tarafından yapılacağına karar vermek,
  2. Kongrenin tarihine ve Yürütme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda takvimine karar vermek,
  3. Bilim Kurulu tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen kongre konu başlıkları ve ana temayla ilgili nihai kararı vermek,
  4. Bildiri önerilerinin ve metinlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak temel kriterleri belirlemek,
  5. Bilim Kurulu üyelerini belirlemek,
  6. Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bütçe taslağını kabul etmek,
  7. Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun her türlü önerisini karara bağlamak,
  8. Bilim Kurulu üyelerinin önerisiyle Genel Sekreteri belirlemek,
  9. Kongreyi ve ilgili çalışmaları desteklemek üzere dergi çıkarma ve araştırma merkezi kurma ve benzeri faaliyetlere katkı sağlamak,
  10. Benzer konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
  11. Organların çalışmalarıyla ilgili her türlü tüzük ve yönetmeliği belirlemek,
  12. Yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi kararını vermek,
  13. Gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından ve 3 kişiden oluşacak Denetim Kurulu’nu oluşturmak, kurulun süresi ve yetkilerini belirlemek. .

  Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar ve Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri ışığında kongrenin başarılı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri üstlenen organdır. Kongreyi üstlenen fakültenin dekanı tarafından belirlenecek akademisyenlerden oluşur. Kurulun başkanı ilgili fakültenin dekanıdır. Yazışmaları, Yürütme Kurulu Başkanı sıfatıyla yapar. Üye sayısı, toplantı esasları ve diğer usuller, kurul başkanı tarafından belirlenir ve uygulanır. Gerekli görüldüğüne Genel Sekreter de toplantılara katılır.


         Görev ve yetkileri:

  1. Kongre takvim önerisi ve bütçe taslağı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Genel Sekreter’e bildirmek,
  2. Kongreyi, konaklama, konferans salonu ve diğer altyapı imkanlarının yeterli olduğu bir mekanda en yüksek katılımla yapmak,
  3. Kongre ile ilgili gerekli tüm bilgilerin yer aldığı internet sayfası oluşturmak,
  4. Kongrenin logosu, tarihi, yeri, amacı, önerilen konu başlıkları, Bilim, Yönetim, Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer bilgilerin yer aldığı afişi basılı olarak ilgili fakültelere ulaştırmak,
  5. Bildiri önerilerini ve tam metinleri, Bilim Kurulu üyelerine göndererek değerlendirme sonuçlarına göre kabul edilen bildirileri ilan etmek,
  6. Bildiri kitaplarının kongrede basılı olarak dağıtımını yapmak ve tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerine ulaştırmak,
  7. Kongre bütçesinin en az % 5’lik kısmı kadar bir miktarı Genel Sekreterlik faaliyetleri için ayırmak,   
  8. Oturumları ve oturum başkanlıklarını tespit etmek,
  9. Bilim ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter ve oturum başkanlarının konaklamalarını sağlamak,
  10. Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre kongre ilgili her türlü girişimde bulunmak,
  11. Uygulamaya ilişkin her türlü öneriyi Genel Sekreter’e bildirmek,

  Onur Kurulu: Kongreye destek veren kişiler veya kurumların temsilcilerden oluşur. Her bir kongre için yeniden belirlenir. Yönetim ve Yürütmeye ilişkin herhangi bir görev ve yetkisi yoktur.
  (4 Kasım 2006 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla tüzüğe eklenmiştir)


  Genel Sekreterlik: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde kurullar arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve denetimi sağlayacak organdır. Genel Sekreter tarafından yönetilir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından, kongreye akademik ve idari açıdan katkı sağlamış akademisyenlerden oy çokluğuyla seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Çalışma esasları ve sekreterya, Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Sekreter gerekli görürse en fazla iki yardımcı atayabilir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
  2. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerinden gelen teklifler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak,
  3. Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak, alınan kararları kayda geçirmek,
  4. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ilgilere ulaştırarak bilgilenmelerini sağlamak,
  5. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını takip etmek,
  6. Gerektiğinde Yürütme Kurulu’na katılmak,
  7. Kongrenin kapanış oturumunda alınan kararları ilan etmek,
  8. Genel Sekreterlik bütçesini görev ve yetkileri çerçevesinde harcamak,
  9. Kongrenin arşivini, daimi internet sayfasını oluşturmak ve sunulan bildirilerin internet ortamına taşınmasını sağlamak,
  10. Kongrenin gelişimini sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmak ve işbirliği imkânlarını geliştirmek,
  11. Kongrenin düzenli ve istikrarlı biçimde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında kongre tüzüğüne uygun biçimde protokol düzenlemek,
  12. Kongreyi her türlü kuruma karşı temsil etmek,
  13. Kongreye sağlanacak mali yardımlar için gerekli müracaatları yapmak, sağlanan fonların kongrenin en iyi biçimde gerçekleştirilmesine yönelik olarak harcanmasını temin etmek,
  14. Gerçekleşen kongreler hakkında Yönetim Kurulu’na ve ilgili kurumlara Değerlendirme Raporu sunmak,

  Kongre Organizasyonunu Gerçekleştirecek Fakültenin Seçimi:
  Kongre organizasyonunu gerçekleştirmek isteyen fakülteler, ön müracaatlarını genel sekreterliğe yaparlar. İlgili yıldaki kongre başlangıcında ise, takvim ve bütçe taslağı ve diğer konularla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunarlar. Yönetim Kurulu, kongre organizasyonunu gerçekleştirecek fakültenin seçimini, mali ve akademik altyapının yeterli olup olmadığına ve daha önceki kongrelerde ilgili fakültenin katılım ve katkılarını dikkate alarak katılanların oyçokluğuna göre yapar ve sonucu kapanış oturumunda ilan eder.
  Kongre organizasyonunu yürütecek fakültenin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Genel Sekreter’in teklifiyle Yönetim Kurulu kongre organizasyonunu talip olan diğer fakültelerden birine verebilir.


  Tüzük Değişikliği:
  Kongre tüzüğü, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ve oy birliği ile değiştirilebilir.

  Tüzükte Yer Almayan Konular:
  Kongre tüzüğünde yer almayan her türlü konuyla ilgili olarak karar yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

  Yürürlük Makamı ve Tarihi:
  Bu tüzük, Genel Sekreterlik tarafından 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren yürütülür.

  Yönetim Kurulu’nun ve Genel Sekreterliğin aldığı önemli bazı kararlar:
  1- Genel Sekreter’in Belirlenmesi:
  15 Eylül 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bilim Kurulu üyelerinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Genel Sekreter olarak seçilmiştir.
  2- Sunulmayan Bildiriler:
  Kongre programında yer aldığı halde mazeretsiz biçimde yazar(lar)ı tarafından sunulmayan bildirilerin sahiplerinin daha sonra yapılacak kongrelere gönderdiği bildiriler değerlendirmeye alınmadan reddedilir ve bu durumları ilgililerin kurumuna bildirilir. (15 Eylül 2005 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)
  3- Onur Kurulu:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 3 sıralı kararıyla kongre organları arasına Onur Kurulu eklenmiştir.
  4- Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Dergisi:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 2 sıralı kararıyla kongrenin adıyla alan indeksleri tarafından taranacak akademik bir derginin çıkarılmasına ilişkin ön hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.
  5- Cornell Üniversitesi ile işbirliği:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 5 sıralı kararıyla 6. kongrenin uluslar arası düzeyde Cornell Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi konusunda ilgili kurumun temsilcisi Prof. Dr. Risa Lieberwitz ile ön protokol yapılması kabul edilmiştir.
  6- Genel Sekreter Yardımcısı:
  12 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Kongre Genel Sekreter Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Tuncay Güloğlu getirilmiştir

   

 • Taslak Program

 • Kesin Program

 • Kurs

  Untitled Page

  BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ KURSU
  1-6  Eylül 2015 ÇANAKKALE


  Amaç:
  Günümüzde, iktisadi ve sosyal açıdan en gelişmiş toplumlar “Bilgi Toplumu”, onların sahip oldukları ekonomik anlayış ise “Bilgi Temelli Ekonomiler” olarak isimlendirilmektedir. Bilgi temelli ekonomiler, her biri bilginin üretilmesi, kullanılması, yayılması ve geliştirilmesiyle ilgili dört temel sütun üzerine oturmaktadır:

  1. Refah artışını, büyümeyi destekleyen bilginin kullanımını, yayılmasını ve etki yaratmasını teşvik eden ekonomik ve kurumsal model;
  2. Bilgiyi kullanan ve yaratabilen eğitimli ve becerili bir nüfus;
  3. Büyüyen global bilgi stokundan beslenebilen, onu yerel ihtiyaçlarına adapte edebilen ve piyasaların ürettiği değere dönüştürebilen firmaların, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin, danışmanlıkların ve diğer kurumların oluşturduğu bir yenilik sistemi;
  4. Etkili iletişimi ve enformasyonu sağlayabilen dinamik bir iletişim altyapısı.

  Bilginin iktisadi açıdan öneminin artması, hem akademik düzeyde hem de kamu ve özel sektörlerinde konuya olan ilgiyi de artırmaktadır. Bilgi ekonomisi alanının yeni bir çalışma alanı olması nedeniyle Türkiye’deki üniversitelerin müfredatına 2000’li yılların sonlarına doğru girmiştir. Dolayısıyla bu tarihlerden önce mezun olanların konuyla ilgili akademik bilgisi oldukça zayıftır.
  Diğer taraftan bu alan oldukça dinamik olup her geçen yıl hızla genişlemektedir. Bu konuda formal düzeyde eğitim alanların bilgileri de eskimiş veya önemli ölçüde geçerliliğini yitirmiştir.
  Proje, bilgi ekonomisi ve yönetimi alanında profesyonel olarak çalışanların konuyla ilgili yeni bilgilere vakıf olması, mevcut bilgilerini güncellemesi ve bir bütün olarak farklı çalışma alanlarındaki gelişmeleri öğrenmesi amacına yöneliktir.
  Dersler:

  1. Bilgi Temelli Ekonomiler Doç. Dr. Mahmut Bilen Sakarya Üniversitesi
  2. Beşeri Sermaye Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  3. Yeni Ekonomi Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek Kastamonu Üniversitesi
  4. Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan Manchester Üniversitesi
  5. Bilgi Yönetimi Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  6. AB ve Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları Prof. Dr. Muhsin Kar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  7. Teknoloji ve Yenilik İktisadı Doç. Dr. Birol Mercan Necmettin Erbakan Üniversitesi
  8. Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri Doç.Dr. Bünyamin Bacak Çanakkale Onsekiz Mart Üni.
  9. Post Endüstriyelı Dönüşüm Prof.Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
  10. E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  DERS PROGRAMI

   

  1 Eylül 2015/ Salı

  2 Eylül 2015/ Çarşamba

  3 Eylül 2015/ Perşembe

  4 Eylül 2015/ Cuma

  5 Eylül 2015/ Cumartesi

  08.00-08.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  09.00-09.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  10.00-10.45

  Beşeri Sermaye
  Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  11.00-11.45

  Beşeri Sermaye
  Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

   Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  13.00-13.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Beşeri Sermaye Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  14.00-14.45

  Bilgi Temelli Ekonomiler
  Doç. Dr. Mahmut Bilen

  Beşeri Sermaye Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Teknoloji ve Yenilik İktisadı
  Doç. Dr. Birol Mercan

  Kamu Sermayesi ve Ekonomik Büyüme
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan

  E-Devlet ve Enformasyon Sistemleri
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  15.00-15.45

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  16.00-16.45

  Yeni Ekonomi
  Yard. Doç. Dr. Serkan Dilek

  Bilgi Yönetimi
  Yard.Doç.Dr. Tunç Medeni

  Post Endüstriyel Dönüşüm
  Prof.Dr. Veysel Bozkurt

  AB ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Pol.
  Prof. Dr. Muhsin Kar

  Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  Doç.Dr. Bünyamin Bacak

  KATILIM KOŞULARI:

  1. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Kursu’na Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile konuyla ilgili diğer bölümlerde okuyan lisans öğrencileri müracaat edebilir. Müracaat tarihi 15 Temmuz 2015 tarihinde sona ermektedir.
  2. Etkinlik, TÜBİTAK’tan destek alındığı takdirde icra edilecek olup, bu destekten faydalanan katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve katılımcıların şehirlerarası ulaşım/öğle yemekleri/çay-kahve ikramları/konaklama ile kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.
  3. Müracaat için ÖN KAYIT FORMU’nun eksiksiz doldurularak beykon@gmail.com adresine gönderilmesi yeterlidir. Sonuçlar Temmuz ayı sonunda ilan edilecektir.
  4. Tübitak desteğinden faydalanmak isteyenlerin 30 kişiyi aşması durumunda sırasıyla; not ortalaması yüksek olanlara, farklı şehir/kurum/üniversitelerden müracaat edenlere öncelik tanınacaktır.
  5. Etkinlik, Çanakkale/Çan Belediyesi Termal Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

  Düzenleme Kurulu:
  Doç. Dr. Mahmut Bilen / Sakarya Üniversitesi
  Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. Barış Alpaslan / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  İletişim: beykon@gmail.com; bilen@sakarya.edu.tr  Telefon: 02642956342

  KAYIT FORMU için tıklayınız...

 • Yazım Kuralları

  Takvim

  BİLDİRİ TÜRLERİ:

  Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemim değerlendirmesinden sonra kongre programına dahil edilmektedir.

  Sözlü sunum bildiri: Amaç, yöntem ve bulguları içeren bilimsel çalışmaların yazarlardan biri tarafından sözlü olarak sunulmasını kapsamaktadır. Bildiri tam metni en az 4000 kelimeyi içermelidir.

  Devam eden bildiri: Henüz tamamlanmamış en az 1000 kelimelik genişletilmiş özet sunumlarını kapsamaktadır. Bu tür bildirilerin kayıtücreti %25 indirimlidir.

  Poster veya sanal sunum bildiri: Kongrede sözlü veya canlı olarak sunumu yapılmayan tam metin bildirileri kapsamaktadır.

  Oturum önerme: Ortak bir konu etrafında sözlü olarak sunulmak üzere 4 bildirinin sunumunu kapsamaktadır. Oturumu öneren (oturum başkanı) kayıt ücretinden muaftır. 

  KONGRE DİLİ: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Gerekirse anında tercüme yapılacaktır. Türkçe bildirilerde mutlaka ingilizce başlık ve özet yer almalıdır.

  YAYIN: Kongre programında yer alan tüm bildirileri içeren Bildiriler Kitabı, CD formatında yayınlanarak katılımcılara kongre esnasında dağıtılacak, seçilen bildiriler ise ayrıca uluslararası indeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

  ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME
  Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıların katılımına açık olup, katılımın gerçekleşebilmesi için yöntem ve muhtemel bulguları içeren bildiri özetinin online bildiri sistemi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Kongre konularına uygunluk, çalışmanın özgünlüğü, kullanılacak yöntem ve planlanan oturum sayısı ve başlığı dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nin yapacağı değerlendirmeler kabul/düzeltme/ret biçiminde sonuçlandırılacaktır. Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemin kabul etmesinden sonra kongre programına dahil edilmektedir. Bildiri özetleri ne kadar erken gönderilir ve kabul edilirse tam metin hazırlanması için o kadar fazla süre kazanılacaktır. Sınırlı sayıda bildiri programa alınacağından erken gönderilenlere öncelik tanınacaktır.

  TAM METİN GÖNDERME
  Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 30 Ekim 2014 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde Online Bildiri Sistemi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni veya genişletilmiş özeti gönderilen bildiriler özete uygunluk, şekil şartları ve oturum sayısı dikkate alınarak kongre programına dahil edilecektir.
  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı-soyadı alt alta yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak-Erarslan, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.
  7. Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır.
  8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  9. Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  10. Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.
  11. Bildiri metinleri 8 ile 14 sayfa arasında olmalıdır.
  12. Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

  SUNUŞ
  Kongrede oturumlar 4-5 bildirinin sunulacağı 90 dakikalık süreler içinde gerçekleştirilecek ve sunum için dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı kongre organizasyonu tarafından hazır bulundurulacaktır. Bildiriyi sunacak akademisyenlere, sunuşlarında amaç ve yönteme kısaca değinerek sonuç ve analize ağırlık veren 10-12 dakikalık maksimum 15 slayt hazırlamaları önerilir. Oturumlar İngilizce, İngilizce-Türkçe ve Türkçe olarak sunulacak bildirilerden oluşturulacak, İngilizce-Türkçe bildirilerin yer aldığı oturumlarda anında çeviri gerçekleştirilecektir.

  HAKEM DEĞERLENDİRME RAPORLARI
  Oturumlarda sunulan bildiriler, her oturum için atanmış müzakereciler tarafından değerlendirilecektir. Müzakereci ve oturum başkanının değerlendirme raporları ile oturumdaki soru ve cevaplara ilişkin olarak hazırlanan özet rapor, her bildiri için hakem değerlendirme raporları olarak kabul edilecektir.

 • Destekleyen Kurumlar
   

  Türk Isbirligi ve Kalkinma Ajansi (TIKA)

  TC Basbakanlik Tanitma Fonu

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi

   

 • Bildiriler

  CD

  bildiri kitabıbildiri kitabı

  bildiri kitabıbildiri kitabı

   

  bildiri kitabıbildiri kitabı

  bildiri kitabıbildiri kitabı

   

  bildiri kitabıbildiri kitabı

 • Kayıt Koşulları

  Untitled Document TAKVİM ve KAYIT KOŞULLARI

  Erken kayıt için özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2014
  Erken kayıt tarihi: 30 Ağustos 2014
  Geç kayıt için özet gönderme tarihi: 15 Ekim 2014

  Tam metin gönderme tarihi: 30 Ekim 2014
  Geç Kayıt tarihi: 30 Ekim 2014
  Kongre programının ilanı: 5 Kasım 2014

  KAYIT ÜCRETLERİ
  KAYIT TİPİ
  ERKEN KAYIT
  30 AĞUSTOS 2014 ÖNCESİ

  GEÇ KAYIT
  30 AĞUSTOS 2014 SONRASI
  Öğrenci
  100 EURO
  140 EURO
  Konuşmacı
  150 EURO
  190 EURO
  Dinleyici
  200 EURO
  240 EURO

  Kayıt ücretlerine dahil hizmetler;
  • - Tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı,
  • - Tüm kongre dökümanları (kongre çantası, yaka kartı, katılımsertifikası, kongreCD’si),
  • - Programda belirtilen öğle yemekleri ve kahve molaları.

  Not: Her bildiri için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Birden fazla bildiri sunan yazarlar ikinci ve sonraki bildiriler için kayıt ücretinin yarısını ödemek durumundadırlar.

  KONAKLAMA
  Kongre Oteli Limak Limra (5*) olup, konaklama herşeydahil konseptindedir. Kayıt ile birlikte 3 gecelik konaklama paketini tercih edenlerden gezi, gala yemeği ve transfer ücreti alınmayacaktır.
  KAYIT TİPİ
  Erken Kayıt
  30 AĞUSTOS 2014 ÖNCESİ

  Geç Kayıt
  30 AĞUSTOS 2014 SONRASI
  Çift kişilik odada kişi başı
  Tek kişilik oda
  Çift kişilik odada kişi başı
  Tek kişilik oda
  Konaklama (3 Gece Paket)
  200 EURO
  250 EURO
  225 EURO
  275 EURO
  Gezi
  20 EURO
  25 EURO
  Transfer
  20 EURO
  25 EURO
  Gala Yemeği
  30 EURO
  40 EURO

  Gezi : 30 Kasım Pazar günü 9:30 – 15:00 saatleri arasında düzenlenecek olup, Tur başlangıcı kongre oteli, tur bitişi havalimanıdır.

  Transfer : 27 Kasım Antalya Havaalanı – Kongre Oteli, 30 Kasım Kongre Oteli – Antalya Havaalanı

  GENEL BİLGİLER

  • - İndirimli ücretler kayıt formu ve ödemenin belirtilen tarihten once ulaşması halinde geçerli olacaktır.
  • - Kayıtlar ve otel rezervasyonları organizasyon sekreteryasına ulaşmasırasına gore öncelik verilerek işleme alınacaktır.
  • - İlave konaklama istekleri, talep tarihindeki otel müsaitliği ve ücretleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
  • - Ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ödeme tarihindeki döviz Satış kuru esas alınacaktır.
  • - Ödemeler banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. Gönderim yapılan banka tarafından uygulanabilecek kesintiler kongre merkezinde katılımcıdan tahsiledilecektir.
  • - Kayıt formu doldurulması sonrasında katılımcılara gönderilen önkonfirmasyon mektubunda detaylı bilgi mevcut olacaktır.
  • - Ödemenin tamamının ön konfirmasyon yazısında belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

  İptal koşulları

  Kayıt, konaklama, transfer ve turlar için iptal ve değişiklik talepleri yazılı olarak beykon@con-trust.org adresine gönderilmelidir.

  İptal Talep Tarihi
  Geri Ödeme Tutarı
  1 Ekim 2014 ve öncesi 50 Euro işlem masrafı kesilecektir
  2 Ekim 2014 ve 1 Kasım 2014 arası %50 geri ödeme yapılacaktır
  2 Kasım 2014 sonrası Geri ödeme yapılmayacaktır

  İptal talepleri yazılı olarak CONTRUST’a faks (+90 216 456 42 82) veya e-mail ( beykon@con-trust.org ) ile gönderilmelidir.

  Geri ödemeler CONTRUST’un iptal talebini aldığı tarih ve saate gore değerlendirilecektir.
  Geri ödemeler KONGRE SONRASINDA yapılacaktır. • Kabul Edilen Bildiriler

  Untitled Document

  PAPER NO
  REGISTERED NAME
  TITLE OF THE PAPER
  FULLTEXT OR E.ABSTRACT
  REGİSTERED
  193
  ABDOLLAH REZAEİ DEHAGHANİ
  RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION MANNERS OF HEAD NURSES WITH JOB SATISFACTION OF NURSES UNDER THEIR SUPERVISION
  NO
  NO
  168
  ABDULLAH KIRAY
  ŞİRKET AKADEMİLERİNİN KURULUŞ SÜRECİNİN BAŞARISI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  YES
  YES
  40
  ABDULLATİF GHALLAB
  INVESTIGATE THE DIFFICULTIES OF UTILIZATION E-LEARNING: CASE STUDY AT GENERAL TELECOMMUNICATION INSTITUTE IN YEMEN
  NO
  NO
  144
  AHMET NİYAZİ ÖZKER
  FINANCIAL INCENTIVES’ STRUCTURAL LOCATION AIMED AT TOURISM SECTOR IN DEVELOPING COUNTRIES: TURKEY CASE
  YES
  YES
  78
  AHMET SOMUNCU
  VERGİ DENETİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM:TÜRKİYEDE VERGİ DENETİMİNDE 1999-2014 YILLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  YES
  YES
  195
  ALAATTİN KIZILTAN
  CONSUMER SATISFACTION IN THERMAL TOURISM SERVICES(A CASE STUDY IN GERMANY)
  YES
  YES
  201
  ALEXANDER IVANOVSKY
  THE UNİVERSAL DECİMAL CLASSİFİCATİON (UDC): PROBLEMS İN LİBRARİAN USİNG AND WAYS FOR SOLUTİONS
  NO
  NO
  150
  ALİ BÜLENT KUTVAN
  A RESEARCH ON MANAGERİAL ETHİCS İN AZERBAİJAN MEDİA ORGANİZATİONS
  YES
  NO
  83
  ALİ GÖKHAN YÜCEL
  TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE TOHUMLUK KULLANIMI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  YES
  YES
  36
  ALİ İHSAN OZEROGLU
  EVALUATIONS ON IMPLEMENTATION OF IFRS AND IAS 16, IAS 36, IAS 38 IN TURKEY
  NO
  NO
  246
  ANTANAS BURACAS
  CRITERIA OF GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS: CASES OF TURKEY & LITHUANIA
  YES
  YES
  230
  ARİF ORÇUN SAKARYA
  A SYSTEM DESİGN FOR FACİLİTATİNG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DECİSİONS İN SMALL AND MEDİUM ENTERPRİSES
  NO
  NO
  159
  ARZU YİĞİT
  SAĞLIK HİZMETLERİNDE RFID KULLANIMI
  NO
  NO
  129
  ASİM ANWAR
  ECONOMİCS
  NO
  NO
  77
  ASLI GÜLER
  BİLGİNİN YÖNETİMİ, ŞEFFAFLIK VE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: KIRILGAN EKONOMİLER ÜZERİNE DİNAMİK PANEL ANALİZİ
  YES
  YES
  32
  ASLİHAN NAKİBOĞLU
  İÇ GÜMRÜKLERİN KALDIRILMASINDAN SONRA OSMANLI GÜMRÜKLERİ
  NO
  NO
  227
  AWA SİLLAH
  KNOWLEDGE MANAGEMENT ADOPTİON AND THE ROLE OF HRM: EVİDENCE FROM THE GAMBİA PUBLİC ORGANİZATİONS
  NO
  NO
  119
  AYSEL GÜNDOĞDU
  TÜRK SERMAYE PİYASASINDA BİLGİ SUİİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERİN İRDELENMESİ
  YES
  YES
  233
  AYŞE DERYA SARAÇOĞLU
  KÜRESELLEŞME: MODERNLEŞMENİN ÖTESİ
  NO
  NO
  187
  BEHROOZ GHARLEGHİ
  FEASİBİLİTY OF THE CURRENCY UNİON İN EAST ASİA VİA THE SVAR APPROACH
  NO
  NO
  172
  BİLAL KARGI
  ÇALIŞAN-BAŞINA SAĞLIK HARCAMALARI, EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMAYA İŞARET EDER Mİ?
  NO
  NO
  173
  BİLAL KARGI
  TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI VE POTANSİYEL BÜYÜME ORANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  NO
  NO
  39
  BİRCAN DEMİR
  ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN PERFORMANSININ ARTMASINDA BİLGİ PAYLAŞIMININ ROLÜ
  NO
  NO
  18
  BUKET SEZER
  SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK LİDERLİĞİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ
  NO
  NO
  160
  BULUTHAN ÇETİNTAŞ
  BİLGİ BİLİM BAKIŞ AÇISI İLE BİLGİ YÖNETİMİ
  NO
  NO
  38
  BURCU ÖZCAN
  TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
  YES
  YES
  231
  BURCU ÖZOĞUZ
  YEREL YÖNETİMLERDE KATILIMCI SÜREÇLER: KATILIMCI BÜTÇE VE NİLÜFER BELEDİYESİ
  YES
  YES
  111
  BURCU UTKU
  FINANCING DIFFICULTIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN THE WEST AFRICAN ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) AREA
  YES
  YES
  166
  CELAL KIZILDERE
  İŞ HAYATINDAKİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN EKONOMİK YANSIMALARI: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI.
  YES
  YES
  31
  CİGDEM SAHİN
  HOW CUSTOMER KNOWLEDGE LEADS TO CUSTOMER-ORİENTATİON? A MODEL PROPOSİTİON FOR NETWORKED SERVİCES
  NO
  NO
  245
  DANİELLA SEVERİNOVA
  ALTSHULER’S MODEL İN MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL INNOVATİVE STRATEGY
  NO
  YES
  228
  DEBORAH AJUMOBİ
  INVESTİGATİNG THE EXTENT TO WHİCH NON-TECHNOLOGİCAL ASPECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ARE İNTEGRATED İNTO A FİNANCİAL SERVİCE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM
  YES
  NO
  19
  DENİZ ECE DALGIÇ
  DETERMİNANTS OF CORRUPTİON İN DEVELOPİNG COUNTRİES: A PANEL DATA ANALYSİS
  NO
  NO
  250
  DEVRİM UMİT
  THE CASE OF ROBERT COLLEGE: THE FİRST AMERİCAN MİSSİONARY SCHOOL FOR HİGHER EDUCATİON İN LATE OTTOMAN EMPİRE AND THE NEAR EAST
  NO
  NO
  54
  DİLEK ŞAHİN
  E-TİCARET VE KOBİ’LERİN E- TİCARET KULLANIMI
  NO
  NO
  249
  DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM
  FİNANCİAL PROBLEMS OF SMALL AND MEDİUM - SİZED ENTERPRİSES İN TURKEY
  YES
  YES
  79
  EBRU ERTÜRK
  HER DERDE DEVA BİR SİSTEM GİBİ SUNULAN UZAKTAN EĞİTİM TÜRKİYE’DE GELENEKSEL EĞİTİMİN ÖNÜNE GEÇER Mİ?
  NO
  NO
  16
  EMİN DEDEBEK
  KARADENİZ HAVZASI ÜLKELERİNDE SAVUNMA HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  NO
  NO
  165
  EMİNE AY
  KENTLEŞME EKONOMİSİ KALKINMA
  NO
  NO
  17
  EMİNE KIZILTAŞ UZUNALİ
  THE EFFECTS ON THE CENTRAL GOVERNMENT BUDGET OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS PROJECTS IN TURKEY
  NO
  NO
  21
  EMİNE KIZILTAŞ UZUNALİ
  BUDGETPOLICYANALYSISIN TURKEY IN THE 2000S
  NO
  NO
  22
  EMİNE KIZILTAŞ UZUNALİ
  THE RISK OF THE GOVERNMENT GUARANTEES AND CONTINGENT LIABILITIES FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS ON THE STATE BUDGET IN TURKEY
  NO
  NO
  259
  ELİF ÇİÇEKLİ
  TÜRKİYE’DE BANKALARIN YENİ MEZUN ÇALIŞAN İHTİYAÇLARI: ÜNİVERSİTELER MEZUNLARINA GEREKLİ BİLGİLERİ KAZANDIRIYOR MU?
  YES
  YES
  217
  ERDOĞAN TAŞKIN
  SALES TRAINING DETERMINING FACTORS ON SALESPERSON ACHIEVEMENT
  YES
  YES
  10
  ERHAN AKARDENİZ
  BİLGİ EKONOMİSİ AÇISINDAN TEKSTİL SEKTÖRÜ; NONWOVEN PAZARI
  YES
  NO
  52
  EYLÜL KABAKÇI
  TÜRKİYE’DE ÖDEMELER BİLANÇOSU NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN EKONOMİK BÜYÜME AÇISINDAN ANALİZİ: 1994-2014 DÖNEMİ İTİBARIYLA UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
  NO
  NO
  208
  FARUK KALAY
  STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FİRMA İNOVASYON PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  YES
  YES
  72
  FARUK MİKE
  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİSİ: SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  YES
  YES
  222
  FARUK MİKE
  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BEŞERİ SERMAYENİN GELİŞİMİ: SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  NO
  NO
  14
  FATİH TAŞ
  SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİ, ÖĞRENEN ÖRGÜT VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  NO
  NO
  65
  FATMA TEKTUFEKCİ SENCİCEK
  DİJİTAL ÇAĞDA KAMU İÇ DENETİM OTOMASYON SİSTEMİ UYGULAMASI
  YES
  YES
  67
  FATMA TEKTUFEKCİ SENCİCEK
  BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBE UYGULAMALARI
  YES
  YES
  207
  FEHMİ VOLKAN AKYÖN
  A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE SHARING PERCEPTION AND GOSSIP AT WORK
  YES
  YES
  215
  GAMZE CURUKSULU
  TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  NO
  NO
  235
  GULGUN UCEL
  “BEŞERÎ SERMAYE VE EKONOMİK GELİŞME İÇİN OSMANLI HUKUK VE VERGİ SİSTEMİNDEN BAZI ÖNEMLİ UYGULAMALAR”(16. VE 17. YÜZYILLAR)
  YES
  NO
  167
  GÜZİN KIYIK KICIR
  ÖRGÜTLERDE KONTROL VE ÖĞRENME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ARACILIĞIYLA ANALİZİ: HAVACILIK SANAYİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  NO
  NO
  192
  HABİBOLLAH HOSSEİNİ
  THE EFFECT OF COMMUNİTY HEALTH NURSE HOME VİSİT ON SELF-CARE SELF-EFFİCACY OF THE ELDERLY LİVİNG İN SELECTED FALAVARJAN VİLLAGES İN IRAN İN 2010.
  NO
  NO
  149
  HAFİZ GHUFRAN ALİ KHAN
  IMPACT OF JOB SATİSFACTİON AND ORGANİZATİONAL JUSTİCE ON EMPLOYEE PERCEİVED PERFORMANCE; EVİDENCE FROM TELECOM/CELLULAR SECTOR OF PAKİSTAN
  NO
  NO
  41
  HALİL ZAİM
  THE EFFECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATİON ON ORGANİZATİONAL PERFORMANCE: A FİELD STUDY İN SERVİCES SECTOR İN TURKEY
  NO
  NO
  89
  HAMZA ATEŞ
  SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ
  YES
  YES
  55
  HANDAN AKKAŞ
  UNİVERSİTY STUDENTS’ PERCEPTİON OF SCHOOL CULTURE AND ITS EFFECT ON THEİR BURNOUT DEGREE
  NO
  NO
  234
  HANDAN AKKAŞ
  UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTİON OF SCHOOL CULTURE AND ITS EFFECT ON THEİR BURNOUT DEGREE
  NO
  NO
  190
  HANKYU LİM
  ACTION SIMULATION GAME DESIGN USING THE LEAP MOTION CONTROLLER
  YES
  YES
  177
  İBRAHİM ÇÜTCÜ
  INAVASYON – DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELİ İLE TÜRKİYE ANALİZİ (1980-2013)
  YES
  YES
  156
  İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
  BEŞERİ SERMAYEDEN SOSYAL SERMAYEYE: SOSYAL SERMAYENİN, KENTSEL TOPLUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KATKISI
  YES
  YES
  62
  İLKE BEZEN AYDOĞDU
  DEĞİŞEN DÜNYA İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ
  YES
  YES
  KENAN GÖÇER
  MALİ TABLOLAR ANALİZİ: PENDİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  YES
  YES
  153
  KERAMATOLLAH HEYDARİ
  EXAMİNE THE İNFLUENCE OF MARKET TİMİNG: A CASE STUDY OF TEHRAN STOCK EXCHANGE
  NO
  NO
  154
  KERAMATOLLAH HEYDARİ
  THE EFFECTS OF OPERATİNG CASH FLOW AND CASH FLOW SENSİTİVİTY OF CASH ON DİVİDEND POLİCY: EVİDENCE FROM TEHRAN STOCK EXCHANGE
  NO
  NO
  51
  KHURAM SHAHZAD
  INTEGRATİNG KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) STRATEGİES AND PROCESSES TO ENHANCE ORGANİZATİONAL CREATİVİTY AND PERFORMANCE: AN EMPİRİCAL INVESTİGATİON
  NO
  NO
  198
  KOKOU ADALESSOSSI
  THE LEVEL OF THE FINANCIAL INCLUSION IN THE AFRICAN COUNTRIES, AND IN THE WORLD GROUP REGIONS
  YES
  YES
  142
  KÖKSAL GÜREL
  TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE NÖROPAZARLAMANIN ROLÜ VE ÖNEMİ
  YES
  YES
  87
  LALE ÖZTOPCU
  EDYS TÜMLEŞİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İLK SONUÇLARI
  YES
  YES
  189
  MARİA DEL CARMEN DOMİNGUEZ RİOS
  EXPORT BEHAVİOR AND COMPETİTİVENESS OF SMALL AND MEDİUM FİRMS İN MEXİCO
  YES
  NO
  64
  MEHMET ONUR BALKAN
  ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİNİN DÜŞÜK PERFORMANSA ETKİSİ: BIR UYGULAMA
  NO
  NO
  248
  MEHTAP YEŞİLORMAN
  BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM SACAYAĞINDA BİR KÜRESEL KRİZ OBJESİ OLARAK ULUS DEVLET
  NO
  NO
  60
  MEJRİ KAİS
  KNOWLEDGE CREATİON İN SME İNTERNATİONALİZATİON: A DEVELOPİNG COUNTRY CONTEXT
  NO
  NO
  49
  MERVE EROĞLU
  ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
  YES
  NO
  226
  MERVE TÜRKMEN
  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL UYGULAMALARI KABULÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  YES
  NO
  232
  MERVE TÜRKMEN
  TÜRKÇE BİZ SANA NE YAPTIK BÖYLE? İŞ YERİ İSİMLERİ YABANCILAŞIYOR TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL DEĞİŞİM YOLCULUĞU
  YES
  NO
  241
  MERVE TÜRKMEN
  CEP TELEFONU TAKSİT SINIRLAMASINA TÜKETİCİNİN CEVABI: HAZCILIK MI? RASYONALİTE Mİ? CONSUMER’S ANSWER FOR MOBILE PHONE PAYMENT LIMITATIONS: DOES HEDONİSM OR RATIONALITY?
  NO
  NO
  58
  MESUT AKDERE
  EXAMİNİNG SUPPLİERS MARKET İN TURKİSH TOURİSM INDUSTRY: THE CASE OF ANTALYA, TURKEY
  NO
  NO
  127
  MESUT ATASEVER
  MÜŞTERİYE YAKINLIK KAVRAMINDA E-DÖNÜŞÜM
  NO
  NO
  223
  MİRJANA JELEC RAGUZ
  PERFORMANCE INDİCATORS İN ASSESSİNG THE SCİENCE-BUSİNESS COLLABORATİON: CROATİON CASE STUDY
  YES
  NO
  163
  MOHAMMED ALEESA
  BUİLDİNG AN E-HRM SYSTEM TO RECRUİTİNG AND STAFFİNG TALENTS AND MEASURİNG İTS İMPACT ON İMPROVİNG THE PERFORMANCE OF BASRA GOVERNORATE CHAMBERS
  NO
  NO
  66
  MUAMMER KOC
  A COMPARATİVE ASSESSMENT OF TURKEY FOR İTS STATUS AND READİNESS FOR KNOWLEDGE SOCİETY FROM HUMAN CAPİTAL PERSPECTİVE
  NO
  NO
  130
  MUHAMMAD AZEEM
  PROBİNG THE FACTORS AFFECTİNG THE QUALİTY OF HİGHER EDUCATİON: A CASE OF BUSİNESS MANAGEMENT SCHOOLS İN PAKİSTAN
  YES
  NO
  194
  MUSTAFA KARTAL
  ANALYSIS TOWARD IN-ORGANIZATION AND OUT-ORGANIZATION INFORMATION SHARE
  YES
  YES
  238
  MUSTAFA UĞUR MİRASEDOĞLU
  VARLIK FİYATLARI KANALININ İNCELENMESİ VE LİTERATÜR TARAMASI
  YES
  YES
  MUSTAFA UĞUR MİRASEDOĞLU
  TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI KANALININ ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ
  YES
  NO
  112
  MUSTLAFA KARTAL
  24 OCAK KARARLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
  NO
  NO
  37
  NASİM CHALAKİ
  APPLYİNG LESSONS LEARNED İN THE LAUNCH AND DEVELOPMENT OF FİNANCİAL İNSTİTUTİONS AND CREDİT
  NO
  NO
  1263
  NATALY ZHUKOVA
  AGILE CONFIGURATION MANAGEMENT: CONCEPT AND TECHNİQUES
  YES
  NO
  8
  NECMETTİN CİHANGİROĞLU
  İŞYERİ KAYNAKLI STRESİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ
  YES
  YES
  180
  NEYLAN KAYA
  SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN YEŞİL EKONOMİ VE BİR YEŞİL İŞ ÖRNEĞİ: BORUSAN ENBW
  YES
  YES
  221
  NİLGÜN SARIKAYA
  İLK DÖNEM ÇOCUK ERGENLERİN (11-14 YAŞ) SATIN ALMA KARARLARINDA ROL MODELİN GÖRECE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  NO
  NO
  50
  NOTHANDO MOYO
  GLASS CEİLİNGS AND GENDER EQUALİTY İN WOMEN- OWNED BUSİNESSES: A CASE OF FEMALE OWNED ESTABLİSHMENTS İN NORTH CYPRUS.
  YES
  YES
  76
  ONUR ÇAPKULAÇ
  TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÖRNEĞİ
  YES
  YES
  229
  ONUR ÇAPKULAÇ
  TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÖRNEĞİ
  -
  -
  224
  ORHAN KOCAK
  KAMU SENDİKALARININ SAĞLADIKLARI FAYDALARIN ÜYELERİNİN AİDİYET DUYGULARINA ETKİLERİ: YALOVA ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ
  NO
  NO
  236
  OSMAN ATAY
  GAP PROJESİNDE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN KADIN YÖNETİCİLERİN YAŞADIKLARI STRES
  NO
  NO
  74
  PELİN GENÇOĞLU
  AFRİKA ÜLKELERİNİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
  YES
  YES
  145
  RAZA ABBAS
  HUMAN CAPITAL & SOCIO ECONOMIC GROWTH MODEL- PRIVATE UNIVERSITY IN PAKISTAN
  NO
  NO
  240
  RECEP YÜCEL
  ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: MUHASEBE OFİSLERİNDE BİR UYGULAMA
  YES
  YES
  242
  RENGİN AK
  YENİ EKONOMİ’DE REKABETİ BELİRLEYEN ETMENLER VE POLİTİKALAR
  NO
  NO
  247
  RENGİN AK
  YENİ EKONOMİ VE VERİMLİLİK: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
  NO
  NO
  92
  SABİRE ŞEN
  THE DETERMINATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY, STRATEGIC INNOVATION AND ANALYTICAL LEADERSHIP
  YES
  YES
  209
  SAJED ABUKHADER
  KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATİON İN LARGE-SİZED SERVİCE ORGANİZATİONS – AN EXPLORATORY STUDY İN SAUDİ ARABİA
  YES
  YES
  164
  SEBUHİ ASLAN
  MEKANİKLEŞTİRİLMİŞ PERSONELDEN MÜŞTERİ ALGISINA DOĞRU BİLGİ YÖNETİMİ
  YES
  YES
  161
  SEDA YILDIRIM
  ACTIVITIES OF STRATEGIC MARKETING PLANNING IN SMES(A PILOT STUDY ON SMES IN ISTANBUL)
  YES
  YES
  251
  SELCEN GULSUM ASLAN OZSAHİN
  EKONOMİK VERİLERİN TAHMİNİNDE YENİ MODELLEME YAKLAŞIMLARININ KULLANIMI: BULANIK KÜME ALGORİTMASI
  YES
  NO
  200
  SELDA GÖRKEY AYDINOĞLU
  THE COMPARATIVE DEVELOPMENT OF ICT IN BRICS: A CLUSTER ANALYSIS
  YES
  YES
  81
  SELİM YILDIRIM
  YAZILIM KORSANLIĞININ MAKROEKONOMİK NEDENLERİ: BİR BETA REGRESYONU UYGULAMASI
  NO
  NO
  132
  SELİN SARILI
  TÜRKİYE’DE ENFLASYON, FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ
  YES
  YES
  SEYFETTİN ERDOĞAN
  ŞEHİR KİMLİĞİ VE SOSYO-EKONOMİK YAPI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ
  YES
  YES
  61
  SONGUL CİNAROGLU
  EXPLANATORY FACTORS OF QUALITY OF CARE FROM CATARACT PATIENTS’ PERSPECTIVE
  YES
  YES
  63
  SONGUL CİNAROGLU
  COMPLEXİTY IN HEALTH CARE MANAGEMENT ARENA: WHY DRUCKER DESCRİBE HEALTH CARE ORGANİZATİONS AS DOUBLE HEADED DRAGON?
  NO
  NO
  155
  STOYAN DENCHEV
  "CONCEPTUAL MEGA - EPİSTEMOLOGİCAL MODEL FOR THE KNOWLEDGE OF CULTURAL HERİTAGE"
  YES
  NO
  56
  SURESH DHAMEJA
  ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND PROBLEMS OF WOMEN IN BUSINESS IN STATE OF UTTAR PRADESH IN INDIA
  NO
  NO
  205
  SÜMEYRA CEYHAN
  PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: K.MARAŞ’TA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  YES
  NO
  206
  SÜMEYRA CEYHAN
  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ: KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  NO
  NO
  210
  TARA FARİNA SRİHADİ
  THE INFLUENCE OF DİFFERENT LEVEL OF SERVİCE CHARACTERİSTİCS AND PERSONAL INVOLVEMENT TOWARDS CONSUMERS’ RELATİONAL RESPONSE BEHAVİORS
  NO
  NO
  123
  TETTY LUBİS
  FACTORS THAT INFLUENCED COMPANIES’ CHOICE OF ENTRY STRATEGY TO INDONESIAN MARKET- A STUDY ON FRENCH COSMETICS BRANDS “BIODERMA” AND “CORINE DE FARME”
  NO
  NO
  219
  TETTY LUBİS
  A GİANT FİSH İN AN EMPTY BASİN-CARRİAGE GOODS BY SEA ACTS-GLOBAL PRACTİCE AND INDONESİA
  YES
  NO
  24
  UĞUR UĞRAK
  SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLİ POLİKLİNİK HASTALARININ SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ “ANALYSİS OF HEALTH CARE USAGE TENDENCİES OF OUTPATİENTS WİTH TRAİT ANXİETY”
  YES
  YES
  59
  UĞUR UĞRAK
  BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ SEKRETERLERİN SİNİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ( ANALYSIS OF CYNICISM LEVEL OF EXECUTIVE SECRETARIES WORKING IN AN EDUCATIONAL AND RESEARCH HOSPITAL )
  YES
  YES
  46
  UTKU ALTUNÖZ
  TESTİNG THE MONEY DEMAND FUNCTION AND INCOME FOR THE LUCAS CRITIQUE: THE CASE OF TURKEY
  YES
  YES
  47
  UTKU ALTUNÖZ
  VALIDITY OF FELDSTEIN-HORIOKA THEORY IN TURKEY
  NO
  NO
  85
  UTKU KOSE
  IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING: A VIEW ON SUCCESS STORIES
  NO
  YES
  152
  VAHİT YİĞİT
  SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİİK İŞBİRLİĞİ VE BİRLİKTE KULLANIM
  NO
  NO
  135
  VENELİN TERZİEV
  A NEW VIEW ON SOCIAL ADAPTATION OF THE MILITARY, DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE IN BULGARIA
  YES
  YES
  239
  VİLDAN YAVUZ
  SERBEST BÖLGELERİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ YERİ VE DIŞ TİCARET AÇIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  YES
  YES
  237
  YASİN ŞEHİTOĞLU
  2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAZINI
  YES
  NO
  243
  YILDIZ SAĞLAM ÇELİKÖZ
  TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARI VE İÇ BORÇ-DIŞ BORÇ İLİŞKİSİ
  YES
  NO
  120
  YONGSEONG KİM
  A STUDY ON KNOWLEDGE-AİDED SYSTEM FOR ENERGY-EFFİCİENT SMART BUİLDİNG ENVELOPES
  NO
  NO
  220
  YUSUF BİLGİN
  TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN E-TİCARETE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  YES
  NO

 • Neredeyiz ?

  Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Adres :

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi S.B.F İktisat Bölümü Kuzey Yerleşkesi Ünalan/ İstanbul

  Telefon : +90 216 280 25 03

  Rektörlük : D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe Kadıköy / İstanbul

  Telefon : +90 216 280 33 33
  Fax        : +90 216 602 28 05

  Profesyonel Kongre Yönetimi
  Contrust Kongre Organizasyon
  YenişehirMah. Rumi Sok. Giray Plaza No:26 Kat: 4
  34779 Ataşehir İstanbul
  T: +90 216 456 10 62 (pbx)                  
  F: +90 216 456 42 82
  E-posta : beykon@con-trust.org
          www.con-trust.org

  Kongre :  kongre@beykon.org
                    beykon@gmail.com
  Dergi :      dergi@beykon.org
  Genel Sekreterlik : gsekreter@beykon.org
   
   
 • Privacy Policy

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adipiscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa? Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condiment.

  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

  privacy@demolink.org

 • Read More

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit.

  Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit.
  Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu. Integer a diam massa.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

 • Paylaş
© 2012  |                                                  IThe JKEM indexed by ASSOSINDEX , INDEXCOPERNICUS, ARASTIRMAX and EBSCO Publishing