25.10.2014                                                              528601 kez ziyaret edildik.
 • Konular

  Bildiri ile Katılım

  ÖNERİLEN KONULAR :

    1- Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
    2- Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
    3- Bilgi Üretimi ve Ar-Ge
    4- Teknolojik Gelişme ve Sektör Uygulamaları
    5- Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme
    6- Teknoloji ve Yenilik İktisadı
    7- E-Finans ve Bankacılık
    8- E-Ticaret ve Elektronik İmza
    9- Yeni Ekonomi
  10- E-Devlet ve Uygulamaları
  11- E-Belediye ve Bilgi Sistemleri
  12- Bilginin Değeri ve Paylaşımı
  13- Bilgi, İktidar ve Devlet
  14- Bilgi Toplumu ve Yönetimi
  15- Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları
  16- Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
  17- Bilgi Toplumunda Sosyal Güvenlik
  18- Bilgi Toplumunda Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik
  19- Bilgi Toplumu ve Kürselleşme Üzerine Eleştirisel Yaklaşımlar
  20- Eğitim ve Üniversiteler
  21- Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi
  22- Bilgi Yönetimi
  23- E-İşletmecilik ve Uygulamaları
  24- Diğer konular

 • Kurullar

  Takvim
   
  Science and Advisory Board Bilim ve Danışma Kurulu
  Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova University, Turkey
  Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi University, Turkey
  Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Mustafa Aykaç Kırklareli University, Turkey
  Prof. Dr. Ali Akdemir Beykent University, Turkey
  Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul University, Turkey
  Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül University, Turkey
  Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes University, Turkey
  Prof. Dr. Efe Çaman 29 Mayıs University, Turkey
  Prof. Dr. Mehmet Barca Yıldırım Beyazıt University, Turkey
  Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University, Turkey
  Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt University, Turkey
  Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir University, Turkey
  Prof. Dr. Veysel Bozkurt Istanbul University, Turkey
  Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt University, Turkey
  Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir University, Turkey
  Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent University, Turkey
  Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova University, Turkey
  Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul University, Turkey
  Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin University, Turkey
  Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes University, Turkey
  Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Technical University, Turkey
  Prof. Dr. Neşe Erim Istanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül University, Turkey
  Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş İstanbul Şehir University, Turkey
  Prof. Dr. Joseph Falzon University of Malta, Malta
  Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University, USA
  Prof. Dr. A. Ahad M.Osman-Gani IIUM University, Malaysia
  Prof. Dr. İsmail H.Genç American University of Sharjah
  Prof. Dr. Cevat Gerni Dogus University, Turkey
  Prof. Dr. Ahmet İncekara İstanbul University, Turkey
  Prof. Dr. Muhsin Kar Necmettin Erbakan University, Turkey
  Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt University, Turkey
  Prof. Dr. Harry Katz Cornell University, ABD
  Prof. Dr. Tamer Koçel İstanbul Kültür University, Turkey
  Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University , USA
  Prof. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National University, Korea
  Prof. Dr. Gary N.Mc Lean Texas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Sedat Murat Istanbul University, Turkey
  Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University, ADB
  Prof. Dr. Ertan Oktay Doğuş University, Turkey
  Prof. Dr. Suleyman Ozdemir İstanbul University, Turkey
  Prof. Dr. Zeki Parlak International University of Sarajevo
  Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell Universiy, ABD
  Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota, ABD
  Prof. Dr. Gabriel Talmain York University, UK
  Prof. Dr. Aysıt Tansel Middle East Technical University, Turkey
  Prof. Dr. Suat Teker Okan University, Turkey
  Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret University, Turkey
  Prof. Dr. Ömer Torlak Eskişehir Osmangazi University, Turkey
  Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe University, Turkey
  Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Yıldız Technical University, Turkey
  Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Technical University, Turkey
  Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir University, Turkey
  Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara University, Turkey
  Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College, USA
  Assoc.Prof. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova University, Turkey
  Assoc.Prof. Dr. İbrahim G.Yumuşak İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Assoc.Prof. Dr. Saim Kayadibi IIUM, Malaysia
  Assoc.Prof. Dr. R.Deniz Özbay Marmara University, Turkey
  Assoc.Prof. Dr. Talat Ulussever King Fahd University, Saudi Arabia
     
     
  Board of Honour of the 12th Conference Onur Kurulu (12. Kongre)
  Prof. Dr. Hamit Okur İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Dr. Barbara J. Daley UWM, USA
     
  Executive Board of the 12th Conference Yürütme Kurulu (12. Kongre)
  Prof. Dr. H. Neşe Erim İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Seyfettin Erdogan İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Assoc.Prof. Dr. Mahmut Bilen Sakarya University, Turkey
  Assoc.Prof.Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Dr. Barış Alpaslan The University of Manchester, UK
     
  Co-Chairs of the 12th Conference Eş Başkanlar (12. Kongre)
  Assoc.Prof. Dr. Ibrahim G. Yumusak İstanbul Medeniyet University, Turkey
  Assoc.Prof. Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, USA
     
  International Co-ordination Commitee Uluslararası Eşgüdüm Kurulu
  Prof. Dr. Harry Katz Cornell Universiy, USA
  Prof. Dr. Raqibuz Zaman Ithaca College, USA
  Prof. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National University, Korea
  Prof. Dr. Mehdi İlhan Australian National University, Australia
  Prof. Dr. Asta Valackiene Kaunas University of Technology, Lithuania
  Prof. Dr. İsmail H. Genç American University of Sharjah, United Arab Emirates
  Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt University, Turkey
  Assoc.Prof. Dr. Saim Kayadibi IIUM, Malaysia
  Assoc.Prof. Dr. Mesut Akdere University of Wisconsin-Milwaukee, USA
  Assoc.Prof. Dr. Talat Ulussever King Fahd University of Petr. & Min., Saudi Arabia
 • Genel Sekreterlik

  Untitled Document Genel Sekreter :
  Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Adres : İstanbul Medeniyet Üniversitesi S.B.F İktisat Bölümü Kuzey Yerleşkesi Ünalan / İstanbul
  Telefon : +90 216 280 25 03
  E-Posta : gsekreter@beykon.org

  Genel Sekreter Yardımcısı :
  Doç. Dr. Tuncay Güloğlu
  Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • OFFICIAL AIRLINE

   

  Etkinlik Kodu: 080TKM13 – Lütfen bilet kesim aşamasında kodu ibraz ediniz.


  Türk Hava Yolları
  BEYKON 2013’ün Resmi Havayolu’dur. Katılımcılar Türk Hava Yolları’nı tercih etmeleri halinde uluslararası uçuşlarda;

   Business Kabin’de %20’ye varan,

  Economy Kabin’de %15’e varan indirimlerden faydalanabilirler.

  Geniş uçuş ağı sayesinde 230’dan fazla noktaya uçmakta olan Türk Hava Yolları’nın uçuş haritasını incelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

  http://www.turkishairlines.com/tr-TR/services/destination_guides/route_map.aspx

  İndirimlerden faydalanabilmek için lütfen biletlemenizi yaptıracağınız THY Satış Ofisi’ne katılım belgenizi ibraz ediniz. Bulunduğunuz noktadaki THY satış ofislerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  http://www.turkishairlines.com/tr-TR/contact_us/offices.aspx

   

 • Tüzük

  BİLGİ

  BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ TÜZÜĞÜ

  Kongrenin Adı:
  Kongrenin adı BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ’dir.

  Kongrenin Amacı:
  Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi alanında çalışan araştırmacı, uzman, bilim insanı ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni bilgi ve görüşleri paylaşma, tartışma, yayma amacına yönelik bir ortam sunmak ve bilimsel sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır.

  Kongrenin Amblemi:
  Kongrenin amblemi, dünya ekseninde dönen WWW harflerinden oluşmaktadır. Logo, her kongrede farklı kompozisyonlarda kullanılabilmekle birlikte değiştirilemez.

  Kongrenin Zamanı ve Süresi:
  Kongrenin normal zamanı, Eylül – Ekim aylarıdır. Kongre en az yılda bir, en fazla iki yılda bir süreyle yapılır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, kongrenin zamanı ve süresiyle ilgili değişikliğe gidebilir.

  Kongrenin Organları:
  Kongrenin Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere dört organı vardır. Danışma ve/veya Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde oluşturulabilir. Mevcut organların görev ve yetkileri, daha sonra oluşturulacak organlara devredilemez.

  Bilim Kurulu: Kongrenin konularıyla ilgili akademik çalışmaları bulunan, kongrenin gelişimine katkıda bulunan veya bulunması muhtemel akademisyen ve akademik derecesi olan uygulayıcılardan oluşur. Her kongrede değişen üyelerden oluşan kurul, Yürütme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Kongrede bildiri sunulacak konu başlıklarını önermek,
  2. Bildiri önerilerini, yürütme kurulunun belirlediği prosedüre göre değerlendirmek,
  3. Bildiri tam metinlerini değerlendirmek,
  4. Yürütme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda oturum başkanlığı yapmak,
  5. Kongrenin tanıtımını sağlayacak ve akademisyenlerin katılımını artıracak faaliyetleri yerine getirmek,
  6. Kongre organlarına her türlü bilimsel önerilerde bulunmak.

  Yönetim Kurulu: Kongrenin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamış akademisyenlerden oluşur. Kongrenin akademik, idari ve diğer alanlarda en yetkili organıdır. Daimidir. Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı ve kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı kurulun doğal üyesidir.
        
  Kurulu Üyeleri:

         Kongreyi üstlenen fakültenin Dekanı                                         
         Prof. Dr. Hüsnü Erkan
         Prof. Dr. Veysel Bozkurt
         Prof. Dr. Ali Akdemir
         Prof. Dr. Mehmet Altan
         Prof. Dr. Erol Eren
         Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
         Prof. Dr. Ömer Torlak
         Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

  Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin çağrısı ve gündemiyle toplanır. Her toplantıda başkanı seçerek gündeme geçer. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği karar geçerli sayılır. Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayanlar, Yönetim Kurulu üyelerine vekalet verebilirler. Fiziki bir mekanda toplanmanın mümkün olmadığı durumlarda üyelerin görüşleri e-posta aracılığıyla alınabilir.

  Kurul üyeliği, istifa halinde ve görevlerini çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi nedeniyle sona erer. İstifa veya Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği sona erenlerin yerine herhangi bir seçim yapılmaz. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifiyle ve 2/3’ünün olumlu oyuyla yeni üye seçebilir.

         Görev ve yetkileri:

  1. Kongrenin hangi fakülte tarafından yapılacağına karar vermek,
  2. Kongrenin tarihine ve Yürütme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda takvimine karar vermek,
  3. Bilim Kurulu tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen kongre konu başlıkları ve ana temayla ilgili nihai kararı vermek,
  4. Bildiri önerilerinin ve metinlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak temel kriterleri belirlemek,
  5. Bilim Kurulu üyelerini belirlemek,
  6. Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bütçe taslağını kabul etmek,
  7. Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun her türlü önerisini karara bağlamak,
  8. Bilim Kurulu üyelerinin önerisiyle Genel Sekreteri belirlemek,
  9. Kongreyi ve ilgili çalışmaları desteklemek üzere dergi çıkarma ve araştırma merkezi kurma ve benzeri faaliyetlere katkı sağlamak,
  10. Benzer konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
  11. Organların çalışmalarıyla ilgili her türlü tüzük ve yönetmeliği belirlemek,
  12. Yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi kararını vermek,
  13. Gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından ve 3 kişiden oluşacak Denetim Kurulu’nu oluşturmak, kurulun süresi ve yetkilerini belirlemek. .

  Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar ve Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri ışığında kongrenin başarılı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri üstlenen organdır. Kongreyi üstlenen fakültenin dekanı tarafından belirlenecek akademisyenlerden oluşur. Kurulun başkanı ilgili fakültenin dekanıdır. Yazışmaları, Yürütme Kurulu Başkanı sıfatıyla yapar. Üye sayısı, toplantı esasları ve diğer usuller, kurul başkanı tarafından belirlenir ve uygulanır. Gerekli görüldüğüne Genel Sekreter de toplantılara katılır.


         Görev ve yetkileri:

  1. Kongre takvim önerisi ve bütçe taslağı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Genel Sekreter’e bildirmek,
  2. Kongreyi, konaklama, konferans salonu ve diğer altyapı imkanlarının yeterli olduğu bir mekanda en yüksek katılımla yapmak,
  3. Kongre ile ilgili gerekli tüm bilgilerin yer aldığı internet sayfası oluşturmak,
  4. Kongrenin logosu, tarihi, yeri, amacı, önerilen konu başlıkları, Bilim, Yönetim, Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer bilgilerin yer aldığı afişi basılı olarak ilgili fakültelere ulaştırmak,
  5. Bildiri önerilerini ve tam metinleri, Bilim Kurulu üyelerine göndererek değerlendirme sonuçlarına göre kabul edilen bildirileri ilan etmek,
  6. Bildiri kitaplarının kongrede basılı olarak dağıtımını yapmak ve tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerine ulaştırmak,
  7. Kongre bütçesinin en az % 5’lik kısmı kadar bir miktarı Genel Sekreterlik faaliyetleri için ayırmak,   
  8. Oturumları ve oturum başkanlıklarını tespit etmek,
  9. Bilim ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter ve oturum başkanlarının konaklamalarını sağlamak,
  10. Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre kongre ilgili her türlü girişimde bulunmak,
  11. Uygulamaya ilişkin her türlü öneriyi Genel Sekreter’e bildirmek,

  Onur Kurulu: Kongreye destek veren kişiler veya kurumların temsilcilerden oluşur. Her bir kongre için yeniden belirlenir. Yönetim ve Yürütmeye ilişkin herhangi bir görev ve yetkisi yoktur.
  (4 Kasım 2006 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla tüzüğe eklenmiştir)


  Genel Sekreterlik: Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde kurullar arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve denetimi sağlayacak organdır. Genel Sekreter tarafından yönetilir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından, kongreye akademik ve idari açıdan katkı sağlamış akademisyenlerden oy çokluğuyla seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Çalışma esasları ve sekreterya, Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Sekreter gerekli görürse en fazla iki yardımcı atayabilir.

  Görev ve yetkileri:

  1. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
  2. Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerinden gelen teklifler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak,
  3. Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak, alınan kararları kayda geçirmek,
  4. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ilgilere ulaştırarak bilgilenmelerini sağlamak,
  5. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını takip etmek,
  6. Gerektiğinde Yürütme Kurulu’na katılmak,
  7. Kongrenin kapanış oturumunda alınan kararları ilan etmek,
  8. Genel Sekreterlik bütçesini görev ve yetkileri çerçevesinde harcamak,
  9. Kongrenin arşivini, daimi internet sayfasını oluşturmak ve sunulan bildirilerin internet ortamına taşınmasını sağlamak,
  10. Kongrenin gelişimini sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmak ve işbirliği imkânlarını geliştirmek,
  11. Kongrenin düzenli ve istikrarlı biçimde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında kongre tüzüğüne uygun biçimde protokol düzenlemek,
  12. Kongreyi her türlü kuruma karşı temsil etmek,
  13. Kongreye sağlanacak mali yardımlar için gerekli müracaatları yapmak, sağlanan fonların kongrenin en iyi biçimde gerçekleştirilmesine yönelik olarak harcanmasını temin etmek,
  14. Gerçekleşen kongreler hakkında Yönetim Kurulu’na ve ilgili kurumlara Değerlendirme Raporu sunmak,

  Kongre Organizasyonunu Gerçekleştirecek Fakültenin Seçimi:
  Kongre organizasyonunu gerçekleştirmek isteyen fakülteler, ön müracaatlarını genel sekreterliğe yaparlar. İlgili yıldaki kongre başlangıcında ise, takvim ve bütçe taslağı ve diğer konularla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunarlar. Yönetim Kurulu, kongre organizasyonunu gerçekleştirecek fakültenin seçimini, mali ve akademik altyapının yeterli olup olmadığına ve daha önceki kongrelerde ilgili fakültenin katılım ve katkılarını dikkate alarak katılanların oyçokluğuna göre yapar ve sonucu kapanış oturumunda ilan eder.
  Kongre organizasyonunu yürütecek fakültenin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Genel Sekreter’in teklifiyle Yönetim Kurulu kongre organizasyonunu talip olan diğer fakültelerden birine verebilir.


  Tüzük Değişikliği:
  Kongre tüzüğü, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ve oy birliği ile değiştirilebilir.

  Tüzükte Yer Almayan Konular:
  Kongre tüzüğünde yer almayan her türlü konuyla ilgili olarak karar yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

  Yürürlük Makamı ve Tarihi:
  Bu tüzük, Genel Sekreterlik tarafından 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren yürütülür.

  Yönetim Kurulu’nun ve Genel Sekreterliğin aldığı önemli bazı kararlar:
  1- Genel Sekreter’in Belirlenmesi:
  15 Eylül 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bilim Kurulu üyelerinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Genel Sekreter olarak seçilmiştir.
  2- Sunulmayan Bildiriler:
  Kongre programında yer aldığı halde mazeretsiz biçimde yazar(lar)ı tarafından sunulmayan bildirilerin sahiplerinin daha sonra yapılacak kongrelere gönderdiği bildiriler değerlendirmeye alınmadan reddedilir ve bu durumları ilgililerin kurumuna bildirilir. (15 Eylül 2005 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)
  3- Onur Kurulu:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 3 sıralı kararıyla kongre organları arasına Onur Kurulu eklenmiştir.
  4- Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Dergisi:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 2 sıralı kararıyla kongrenin adıyla alan indeksleri tarafından taranacak akademik bir derginin çıkarılmasına ilişkin ön hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.
  5- Cornell Üniversitesi ile işbirliği:
  4 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 5 sıralı kararıyla 6. kongrenin uluslar arası düzeyde Cornell Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi konusunda ilgili kurumun temsilcisi Prof. Dr. Risa Lieberwitz ile ön protokol yapılması kabul edilmiştir.
  6- Genel Sekreter Yardımcısı:
  12 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Kongre Genel Sekreter Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Tuncay Güloğlu getirilmiştir

   

 • Taslak Program

 • Kesin Program

  Untitled Page Yapim Asamasinda...
 • Kurs

  Untitled Page

  11. kongrede kurs ve/veya çalıştay uygulaması yoktur.

 • Yazım Kuralları

  Takvim

  BİLDİRİ TÜRLERİ:

  Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemim değerlendirmesinden sonra kongre programına dahil edilmektedir.

  Sözlü sunum bildiri: Amaç, yöntem ve bulguları içeren bilimsel çalışmaların yazarlardan biri tarafından sözlü olarak sunulmasını kapsamaktadır. Bildiri tam metni en az 4000 kelimeyi içermelidir.

  Devam eden bildiri: Henüz tamamlanmamış en az 1000 kelimelik genişletilmiş özet sunumlarını kapsamaktadır. Bu tür bildirilerin kayıtücreti %25 indirimlidir.

  Poster veya sanal sunum bildiri: Kongrede sözlü veya canlı olarak sunumu yapılmayan tam metin bildirileri kapsamaktadır.

  Oturum önerme: Ortak bir konu etrafında sözlü olarak sunulmak üzere 4 bildirinin sunumunu kapsamaktadır. Oturumu öneren (oturum başkanı) kayıt ücretinden muaftır. 

  KONGRE DİLİ: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Gerekirse anında tercüme yapılacaktır. Türkçe bildirilerde mutlaka ingilizce başlık ve özet yer almalıdır.

  YAYIN: Kongre programında yer alan tüm bildirileri içeren Bildiriler Kitabı, CD formatında yayınlanarak katılımcılara kongre esnasında dağıtılacak, seçilen bildiriler ise ayrıca uluslararası indeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

  ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME
  Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıların katılımına açık olup, katılımın gerçekleşebilmesi için yöntem ve muhtemel bulguları içeren bildiri özetinin online bildiri sistemi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Kongre konularına uygunluk, çalışmanın özgünlüğü, kullanılacak yöntem ve planlanan oturum sayısı ve başlığı dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nin yapacağı değerlendirmeler kabul/düzeltme/ret biçiminde sonuçlandırılacaktır. Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemin kabul etmesinden sonra kongre programına dahil edilmektedir. Bildiri özetleri ne kadar erken gönderilir ve kabul edilirse tam metin hazırlanması için o kadar fazla süre kazanılacaktır. Sınırlı sayıda bildiri programa alınacağından erken gönderilenlere öncelik tanınacaktır.

  TAM METİN GÖNDERME
  Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 30 Ekim 2014 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde Online Bildiri Sistemi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni veya genişletilmiş özeti gönderilen bildiriler özete uygunluk, şekil şartları ve oturum sayısı dikkate alınarak kongre programına dahil edilecektir.
  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı-soyadı alt alta yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak-Erarslan, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.
  7. Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır.
  8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  9. Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  10. Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.
  11. Bildiri metinleri 8 ile 14 sayfa arasında olmalıdır.
  12. Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

  SUNUŞ
  Kongrede oturumlar 4-5 bildirinin sunulacağı 90 dakikalık süreler içinde gerçekleştirilecek ve sunum için dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı kongre organizasyonu tarafından hazır bulundurulacaktır. Bildiriyi sunacak akademisyenlere, sunuşlarında amaç ve yönteme kısaca değinerek sonuç ve analize ağırlık veren 10-12 dakikalık maksimum 15 slayt hazırlamaları önerilir. Oturumlar İngilizce, İngilizce-Türkçe ve Türkçe olarak sunulacak bildirilerden oluşturulacak, İngilizce-Türkçe bildirilerin yer aldığı oturumlarda anında çeviri gerçekleştirilecektir.

  HAKEM DEĞERLENDİRME RAPORLARI
  Oturumlarda sunulan bildiriler, her oturum için atanmış müzakereciler tarafından değerlendirilecektir. Müzakereci ve oturum başkanının değerlendirme raporları ile oturumdaki soru ve cevaplara ilişkin olarak hazırlanan özet rapor, her bildiri için hakem değerlendirme raporları olarak kabul edilecektir.

 • Destekleyen Kurumlar
   

  Türk Isbirligi ve Kalkinma Ajansi (TIKA)

  TC Basbakanlik Tanitma Fonu

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi

   

 • Bildiriler

  CD

  bildiri kitabıbildiri kitabı

  bildiri kitabıbildiri kitabı

   

  bildiri kitabıbildiri kitabı

  bildiri kitabıbildiri kitabı

   

  bildiri kitabıbildiri kitabı

 • Kayıt Koşulları

  Untitled Document TAKVİM ve KAYIT KOŞULLARI

  Erken kayıt için özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2014
  Erken kayıt tarihi: 30 Ağustos 2014
  Geç kayıt için özet gönderme tarihi: 15 Ekim 2014

  Tam metin gönderme tarihi: 30 Ekim 2014
  Geç Kayıt tarihi: 30 Ekim 2014
  Kongre programının ilanı: 5 Kasım 2014

  KAYIT ÜCRETLERİ
  KAYIT TİPİ
  ERKEN KAYIT
  30 AĞUSTOS 2014 ÖNCESİ

  GEÇ KAYIT
  30 AĞUSTOS 2014 SONRASI
  Öğrenci
  100 EURO
  140 EURO
  Konuşmacı
  150 EURO
  190 EURO
  Dinleyici
  200 EURO
  240 EURO

  Kayıt ücretlerine dahil hizmetler;
  • - Tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı,
  • - Tüm kongre dökümanları (kongre çantası, yaka kartı, katılımsertifikası, kongreCD’si),
  • - Programda belirtilen öğle yemekleri ve kahve molaları.

  Not: Her bildiri için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Birden fazla bildiri sunan yazarlar ikinci ve sonraki bildiriler için kayıt ücretinin yarısını ödemek durumundadırlar.

  KONAKLAMA
  Kongre Oteli Limak Limra (5*) olup, konaklama herşeydahil konseptindedir. Kayıt ile birlikte 3 gecelik konaklama paketini tercih edenlerden gezi, gala yemeği ve transfer ücreti alınmayacaktır.
  KAYIT TİPİ
  Erken Kayıt
  30 AĞUSTOS 2014 ÖNCESİ

  Geç Kayıt
  30 AĞUSTOS 2014 SONRASI
  Çift kişilik odada kişi başı
  Tek kişilik oda
  Çift kişilik odada kişi başı
  Tek kişilik oda
  Konaklama (3 Gece Paket)
  200 EURO
  250 EURO
  225 EURO
  275 EURO
  Gezi
  20 EURO
  25 EURO
  Transfer
  20 EURO
  25 EURO
  Gala Yemeği
  30 EURO
  40 EURO

  Gezi : 30 Kasım Pazar günü 9:30 – 15:00 saatleri arasında düzenlenecek olup, Tur başlangıcı kongre oteli, tur bitişi havalimanıdır.

  Transfer : 27 Kasım Antalya Havaalanı – Kongre Oteli, 30 Kasım Kongre Oteli – Antalya Havaalanı

  GENEL BİLGİLER

  • - İndirimli ücretler kayıt formu ve ödemenin belirtilen tarihten once ulaşması halinde geçerli olacaktır.
  • - Kayıtlar ve otel rezervasyonları organizasyon sekreteryasına ulaşmasırasına gore öncelik verilerek işleme alınacaktır.
  • - İlave konaklama istekleri, talep tarihindeki otel müsaitliği ve ücretleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
  • - Ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ödeme tarihindeki döviz Satış kuru esas alınacaktır.
  • - Ödemeler banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. Gönderim yapılan banka tarafından uygulanabilecek kesintiler kongre merkezinde katılımcıdan tahsiledilecektir.
  • - Kayıt formu doldurulması sonrasında katılımcılara gönderilen önkonfirmasyon mektubunda detaylı bilgi mevcut olacaktır.
  • - Ödemenin tamamının ön konfirmasyon yazısında belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

  İptal koşulları

  Kayıt, konaklama, transfer ve turlar için iptal ve değişiklik talepleri yazılı olarak beykon@con-trust.org adresine gönderilmelidir.

  İptal Talep Tarihi
  Geri Ödeme Tutarı
  1 Ekim 2014 ve öncesi 50 Euro işlem masrafı kesilecektir
  2 Ekim 2014 ve 1 Kasım 2014 arası %50 geri ödeme yapılacaktır
  2 Kasım 2014 sonrası Geri ödeme yapılmayacaktır

  İptal talepleri yazılı olarak CONTRUST’a faks (+90 216 456 42 82) veya e-mail ( beykon@con-trust.org ) ile gönderilmelidir.

  Geri ödemeler CONTRUST’un iptal talebini aldığı tarih ve saate gore değerlendirilecektir.
  Geri ödemeler KONGRE SONRASINDA yapılacaktır. • Kabul Edilen Bildiriler

  Untitled Document

  3 KASIM 2014 Pazartesi tarihinde duyurulacaktır.

 • Neredeyiz ?

  Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Adres :

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi S.B.F İktisat Bölümü Kuzey Yerleşkesi Ünalan/ İstanbul

  Telefon : +90 216 280 25 03

  Rektörlük : D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe Kadıköy / İstanbul

  Telefon : +90 216 280 33 33
  Fax        : +90 216 602 28 05

  Profesyonel Kongre Yönetimi
  Contrust Kongre Organizasyon
  YenişehirMah. Rumi Sok. Giray Plaza No:26 Kat: 4
  34779 Ataşehir İstanbul
  T: +90 216 456 10 62 (pbx)                  
  F: +90 216 456 42 82
  E-posta : beykon@con-trust.org
          www.con-trust.org

  Kongre :  kongre@beykon.org
                    beykon@gmail.com
  Dergi :      dergi@beykon.org
  Genel Sekreterlik : gsekreter@beykon.org
   
   
 • Privacy Policy

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adipiscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa? Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condiment.

  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

  privacy@demolink.org

 • Read More

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit.

  Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit.
  Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu. Integer a diam massa.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

 • Paylaş
© 2012  |                                                  IThe JKEM indexed by ASSOSINDEX , INDEXCOPERNICUS, ARASTIRMAX and EBSCO Publishing