YIL: 2007 CİLT: II SAYI: I

2007 VOLUME: II SPRING

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Tuncay Güloğlu

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

 

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2007 Cilt:II Sayı: I

KAPAK

BİLGİ TEKNOLOJİSİ HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ 1993-2005 EFFECTS OF KNOWLEDGE ECONOMY EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: 1993-2005 Rahmi Yamak- N. Alpay Koçak

UNIVERSITIES AND MARKETS: THE OWNERSHIP OF KNOWLEDGE? Risa L. Lieberwitz

KAMU KURUMLARINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE BUNLARIN ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK DURUMLARINA ETKİLERİ INFORMATION TECHNOLOGY USAGE IN PUBLIC ADMINISTRATIONS AND THE EFFECTS OF ITs IN TO STAFF’S PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS İsmail SEVİNÇ

GÜNEY KORE’NİN BAŞARISININ ARKASINDAKİ ARGE GERÇEĞİ VE TÜRKİYE İLE BİR KARŞILAŞTIRMA RESEARCH AND DEVELOPMENT FACT BEHIND SOUTH KOREAN SUCCESS AND A COMPARISON WITH TURKEY Mustafa Çalışır-Ahmet Gülmez

SERVING DEMOCRATIC OR TOTALITARIAN ETHOS?: RECONCILING THE LAST THREE DECADES’ OPTIMISTIC AND PESSIMISTIC VIEWS ON THE EFFECTS OF INFORMATION POLITY ON SOCIETY AND GOVERNANCE Hamza Ateş

ADOPTION A PROPER TOOL FOR E-READINESS ASSESSMENT IN DEVELOPING COUNTRIES (CASE STUDIES: IRAN, TURKEY AND MALAYSIA) Leila Beig-Gholam Ali Montazer- Atefeh Ghavamifar

BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞTE  SOSYAL SERMAYENİN TAŞIDIĞI ÖNEM VE TÜRKİYE GERÇEĞİ THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN THE INFORMATION SOCIETY : TURKEY REALITY Mustafa Kemal ŞAN

DEĞİŞEN SAVAŞ KOŞULLARININ ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR İLE ASKERİ KARARGAHLARIN YAPISINA YANSIMALARI: BİLGİ KARARGAHLARI EFFECTS OF WAR CONDITIONS TO THE STRUCTURE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND ARMY HEADQURTERS: KNOWLEDGE HEADQUARTERS Tamer ISIR-Mustafa POLAT-Akif DEMİREL

A NOVEL AND OPTIMIZED PRODUCT RECOMMENDATION METHOD IN E-COMMERCE Fariborz Mousavi Madani-Mozhgan Memari

BARRIERS TO EDUCATION AND EMPLOYMENT :AN AUSTRALIAN YOUTH PERSPECTIVE Glenn Dawes

                                                                                                                                                                                                                     

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)