YIL: 2012 CİLT: VII SAYI: I

2012 VOLUME: VII SPRING
 

Indexed by

tarafından indekslenmektedir.

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Fatih Savaşan

Yayına Hazırlama/Preparing for Publishing

Ar.Gör. Barış Kenar

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Danışma Kurulu/Advisory Board :

Prof. Dr. Ali Akdemir Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.
Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Esk. Osmangazi Üni.

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Bağce Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Eren Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim Kocaeli Üniversity
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Nurullah Genç İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet H. İslamoğlu İst. Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş İstanbul Ticaret Üni.
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Tekin Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2012 Cilt:VII Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S     

1-A MODEL TO EXTRACT SENTIMENTAL KNOWLEDGE IN A SEMANTIC WEB CONTEXT 
Domenico ConsolI                                                                                                                                                    

2-TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ / THE IMPORTANCE OF CORPORATE GOVERNANCE AND ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT IN ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM OF TURKEY
Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU - İzzet Gökhan ÖZBİLGİN                                                                         

3-TENDENCY TOWARDS ONLINE SHOPPING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Aida Bulbul - Kutluk Ozguven - Zeki Parlak                                                                           

4-DEMOKRATİK YÖNETİŞİM SAĞLANMASINDA E-BELEDİYE VE UYGULAMALARI: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ / E-MUNICIPAL AND PRACTICES IN PROCUREMENT OF DEMOCRATIC GOVERNANCE: THE CASE STUDY OF MEDITERRANEAN REGION
Nilüfer NEGİZ - Yasemin SARAÇBAŞI                                                                                                               

5-SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE / COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY
Ali ŞEN – Sıdıka AKDENİZ                                                                                                                                      

6-YAŞ VE KUŞAK FARKLILIKLARINA GÖRE İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ DÜZEYİ, YARATTIĞI TEKNO-POLİTİK STRES VE SONUÇLARI / AGE-RELATED DIFFERENCES IN TECHNO-POLITICAL STRESS, CYNICISM TOWARD CHANGE, USE OF INTERNET AND COMPUTER
Tuna USLU - Didem RODOPLU ŞAHİN - Deniz ÇAM                                                                                        

7-KALKINMA PLANLARINDAN EĞİTİME BAKIŞ: KAMUSAL MALLAR TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN / EDUCATION IN DEVELOPMENT PLANS: PERSPECTİVE OF PUBLIC GOODS THEORY
Mehmet Emin ALTUNDEMİR                                                                                                                                

8-KNOWLEDGE BASED APPROACHES TO MARKETING OF HIGHER EDUCATION IN THE EXAMPLE OF PERMISSION MARKETING
Sümeyye KUSAKCI - Kutluk ÖZGÜVEN                                                                                                         

9-PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS’ GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES 
Osman GÜRSOY - Mehmet Akif YAMAN - Emine YAMAN                                                        

10-A STUDY ON TRENDS FOR STUNEDT RESEARCH PREFERENCES
Rumeysa ÇETİNER - Kutluk ÖZGÜVEN - Zeki PARLAK                                                                          

11-BİLGİ EKONOMİLERİ VE TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAM YAPISI / EMPLOYMENT STRUCTURE OF WOMEN LABOUR FORCE IN INFORMATION ECONOMIES AND IN TURKEY
Hayriye ATİK - Figen TOMBAK                                                                                                                        

12-KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMASI İLE DOĞURGANLIK, BOŞANMA VE ÜCRET HADDİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’S LABOR PARTICIPATION AND FERTILITY, DIVORCE AND THE WAGE RATE: A RESEARCH ON TURKEY
Aziz KUTLAR - Ekrem ERDEM - Fatma Fehime AYDIN                                                                              

13-İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON’UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ / INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE
Nihat IŞIK - Efe Can KILINÇ                                                                                                                          

14-INSTITUTIONS, INNOVATION AND KNOWLEDGE TRANSFER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Will BARLETT - Muris ČICIC - Besim ĆULAHOVIC

                                                                                                 

(Makalelerin tüm hakları saklıdır / All right reserved by The JKEM)